Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Artritída a ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba)

Ako sa ankylozujúca spondylitída lieči?

Aj keď neexistuje špecifická liečba ankylozujúcej spondylitídy, liečením je možné redukovať dyskomfort pacienta a posilniť funkčnosť jeho svalov a kĺbov. Cieľom liečby je redukovať bolesť a strnulosť, udržať správne držanie tela, predchádzať deformitám a zachovať schopnosť vykonávať bežné denné činností. Ak sa ochorenie riadne a správne lieči, ľudia s ankylózujúcou spondylitídou môžu viesť takmer normálny život. Za ideálnych okolností liečba ochorenia podlieha tímovej spolupráci. Tento tím tvoria: pacient, rehabilitačný lekár, fyzioterapeut a ergoterapeut. Liečba ochorenia v takomto tíme je vhodná predovšetkým u pacientov s ťažkými deformitami, u pacientov po osteotómii a so zrastmi.

  • Fyzikálna terapia a ergoterapia. Včasná intervencia v podobe fyzikálnej terapie a ergoterapie je veľmi dôležitá pre udržanie funkčnosti a pre minimalizáciu deformít.
  • Cvičenie. Špeciálny rehabilitačný program denných cvičení pomôže redukovať strnulosť, posilňuje svalstvo v okolí kĺbov a znižuje riziko invalidity. Nácvik hlbokého dýchania pomáha udržať flexibilitu hrudného koša. Vynikajúcu formu cvičenia pre ľudí s ankylozujúcou spondylitídou predstavuje plávanie.
  • Farmakoterapia. Úľavu od bolesti a strnulosti poskytuje niekoľko liekov. Dôležité je, že pacientovi umožnia vykonávať rehabilitačné cvičenia s minimálnym dyskomfortom. Najčastejšie používanými liečivami na liečbu spondylitídy sú nesteroidné antiflogistiká NSAID (nonsteroidal antiinflammatory drugs) ako napr. ibuprofen, naproxen a aspirin . V stredne ťažkých až ťažkých prípadoch je možné pridať aj ďalšie liečivá. Ochorenie modifikujúce antireumatiká DMARD (disease modifying antirheumatic drugs) ako napr. metotrexát sa používajú ak samotné nesteroidné antiflogistiká nedokážu zredukovať zápal. Zároveň pomáhajú potlačiť strnulosť a bolesť kĺbov. Relatívne novými liečivami na liečbu ankylózujúcej spondylitídy sú Enbrel a Remicade. Podobným liečivom je Humira, ktorá redukuje bolesť a strnulosť pri ankylozujúcej spondylitíde.
  • Chirurgické riešenia. Jedným z riešení pre niektorých pacientov s pokročilým ochorením kĺbov postihujúcim bedrové alebo kolenné kĺby je umelá náhrada kĺbu – totálna endoprotéza.

Stránky: 1 2 3 4 5