Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno A

-algia
grécka koncovka odborných lekárskych pojmov vyjadrujúca „bolesť“ napr. gonalgia (gon-algia) = bolesť kolenného kĺbu, artralgia (artron-algia) = bolesť kĺbu všeobecne
-dukcia
grécka koncovka odborných lekárskych pojmov vyjadrujúca pohyb napr abdukcia (ab-dukcia) = pohyb smerom od osi tela) alebo addukcia (ad-dukcia) = pohyb končatiny smerom k osi tela
-itida (-itis)
grécka koncovka odborných lekárskych pojmov vyjadrujúca zápal napr. artron = kĺb, artritis = zápal kĺbu
abdukcia
odtiahnutie končatiny smerom od osi tela napr. abdukcia hornej končatiny = upaženie. Opak je addukcia = pripaženie.
abduktor
sval vykonávajúci abdukciu čiže odtiahnutie končatiny smerom od osi tela
abduktory pleca
svaly odťahujúce hornú končatinu smerom od osi tela, patria sem deltový sval (m.deltoideus), nadhrebeňový sval (m. supraspinatus)
abduktory stehna (bedrového kĺbu)
svaly odťahujúce dolnú končatinu smerom od osi tela, patria sem gluteálne svaly (maximus a medius), hruškový sval (piriformis)
abrupcia
odlomenie
absces
patologicky vytvorená dutina v tele (v koži, podkoží, vo svale) vyplnená hnisom
acetabulum
kostená strieška nad kĺbovou jamkou bedrového kĺbu (koxy), fixuje zhora hlavicu kĺbu v kĺbnej jamke
acromion
nadpažok, kostný výčnelok pleca, ktorý mu dáva jeho charakteristický tvar. Ide o dobre hmatný vonkajší okraj kľúčnej kosti vyčnievajúci smerom nahor.
addukcia
pritiahnutie končatiny smerom k osi tela napr. addukcia hornej končatiny = pripaženie. Opak je abdukcia = upaženie
adduktor
sval vykonávajúci addukciu čiže pritiahnutie končatiny smerom k osi tela
adduktory pleca
svaly priťahujúce hornú končatinu smerom k osi tela, patria sem najširší sval chrbta (latissimus dorsi), veľký prsný sval (pectoralis major) a dlhá hlava trojhlavého svalu ramena (tricepsu)
adduktory stehna (bedrového kĺbu)
svaly na vnútornej strane stehna priťahujúce dolnú končatinu smerom k osi tela, patria sem veľký priťahovač (m.adductor magnus), m. gracilis a hrebeňový sval (m. pectineus)
adnexotómia (adnexektómia)
chirurgické odstránenie prídavných orgánov (adnex ) napr vaječníkov.
aduktor
sval vykonávajúci addukciu čiže pritiahnutie končatiny smerom k osi tela
achilloburzitída
zápal ťahového váčku (burzy) medzi Achillovou šľachou a pätnou kosťou
achillodýnia
bolesť Achillovej šľachy väčšinou v jej dolnej 1/3 a v mieste úponu do pätnej kosti, veľmi príznačne sa dostavuje po odpočinku. Pacient má problém postaviť sa na špičku a je ohrozený čiastočnou alebo aj úplnou ruptúrou šľachy. Fyzikálna terapia má prednosť pred aplikáciou kortikoidov, ktoré zvyšujú riziko ruptúry šľachy.
achillorafia
sutúra, zošitie poškodenej, roztrhnutej Achillovej šľachy, výsledkom rafie je, že šľacha je pritom často trochu skrátená
achillotendinitída
zápal Achillovej šľachy
achillotómia
chirurgické preťatie Achillovej šľachy
najväčšia a najsilnejšia šľacha ľudského tela, predstavuje takmer polovicu dĺžky predkolenia. Jej prostredníctvom sa trojhlavý sval lýtka (m. triceps surae) upína do pätnej kosti. Umožňuje nám chôdzu aj beh, pričom pri každom kroku (skoku) nesie váhu celého tela.
achondrodysplázia
ide o vrodenú poruchu kostí a chrupaviek, ktorá sa prejavuje najmä poruchami rastu kostí a zlou funkciou kĺbov (obmedzenie pohyblivosti, rýchly nástup artrózy)
algické vnímanie
schopnosť vnímať bolesť. Povrchovo vnímaná bolesť má pôvod v koži, podkoží a slizniciach, hlboko vnímaná bolesť pochádza zo svalov, šliach a kostí (okostice)
anaboliká
lieky hormonálneho pôvodu na podporu rastu kostí a svaloviny
analgetiká
lieky na potlačenie bolesti
anestézia
aplikácia inhalačných alebo injekčných liečiv s cieľom odstrániť vnímanie bolesti. Pri celkovej anestézii kedy je pacient uvedený do „umelého spánku“ sa vykonávajú náročné operácie, pri lokálnej anestézii len menšie zákroky
aneurysma tepny
vydutina oslabenej steny tepny. Keďže v tepnách prúdi krv pod vysokým tlakom, je tu riziko, že aneuryzma praskne a ohrozí pacienta na živote.
angina (angína)
streptokokové zápalové ochorenie podnebných mandlí, ktoré je nevyhnutné liečiť penicilínovými antinbiotikami
angulus mandibulae
uhol sánky, ktorý si nahmatáme pod uchom
ankylóza
znehybnenie, stuhnutosť, strata pohyblivosti kĺbu zväčša ako následok dlhotrvajúceho infekčného alebo reumatického ochorenia
ankylozujúca spondylartritída
ankylozujúca spondylartritída – znehybnenie, stuhnutosť, strata pohyblivosti stavcových kĺbov zväčša ako následok dlhotrvajúceho infekčného alebo reumatického ochorenia
anosmia
strata čuchu
Ansaid – tiež NSAID
skratka pre nonsteroidal anti-inflammatory drug, čiže nesteroidné (nehormonálne) protizápalové lieky, ktoré sa používajú najmä v ortopédii, neurológii a reumatológii
anserinus
husací napr. pes anserinus je miesto na vnútornej strane kolena podobajúce sa na „husaciu nôžku“. Ide o spoločný úpon 3 svalov prednej a vnútornej strany stehna – krajčírskeho svalu, pološľachovitého svalu a gracilného svalu
antacidá
lieky na zníženie kyslosti žalúdočnej kyseliny
antagonista
antagonista má opačnú, protichodnú funkciu ako agonista napr. antagonistické svaly vykonávajú flexiu – extenziu, vnútornú – vonkajšiu rotáciu, supináciu-pronáciu atď
antiartritiká
lieky na ovplyvnenie zápalu kĺbov (artritída)
antiflogistiká
lieky na ovplyvnenie zápalu kĺbov, lieky s protizápalovým účinkom
antihistaminiká
lieky proti alergii, lieky znižujúce hladinu histamínu v krvi alebo tkanive
antimalariká
lieky proti malárii, niektoré antimalariká sa v súčasnosti používajú aj na potlačenie reumatických prejavov
antinukleárny
negatívne ovplyvňujúci jadro bunky
antireumatiká
lieky na potlačenie prejavov reumatoidnej artritídy (reumy). V lekárskej praxi sa používajú nesteroidné, ale aj steroidné (kortikosteroidné, glukokortikoidné) teda hormonálne antireumatiká
antiuratiká
lieky na potlačenie zvýšenej hladiny kyseliny močovej (acidum uricum), lieky na liečbu dny (artritis uratica)
AO
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, tj. Pracovný spolok pro otázky osteosyntézy. Spojenie kosti kovovými dlahami a skrutkami sa nazýva AO osteosyntézou
aorta
hlavná tepna vystupujúca z ľavej srdcovej komory a rozvádzajúca okysličenú krv do celého tela
apertura thoracis (hrudná, horná)
hrudný otvor, otvor na hornej strane hrudníka, ktorým do hrudníka vstupujú pažerák a priedušnica
apertura pelvis (pánvová)
vchod pánvový, otvor na spodnej strane pánvy, ktorým z brušnej dutiny vystupujú/vstupujú pohlavné orgány, močový a tráviaci trakt
apofýza
kostný výstupok, na ktorý sa upína šľacha svalu
aponeuróza
tenká, stenčená, plochá, blanitá časť šľachy, do ktorej sa zrastajú predtým voľne prebiehajúce šľachy napr. palmárna (na dlani) a plantárna (na šľapaji) aponeuróza
apofysitis calcanei
zápal úponu Achillovej šľachy sprevádzaný bolesťou a opuchom, v pokročilom štádiu ochorenia známy ako tzv. Haglundova päta
apozícia
označuje spôsob rastu kosti, kedy kosť rastie prikladaním nových vrstiev na pôvodné (staré) podobne ako sú na sebe položené jednotlivé šupky cibule
arachnodaktýlia
tvar prstov rúk pripomínajúci pavúka, „pavúčie prsty“ napr. ako súčasť Marfanovho syndrómu
arcus palmaris
klenba, oblúk tvorený kosťami dlane (ruky)
arcus plantaris
klenba, oblúk tvorený kosťami nohy
arteria arcuata (pedis)
oblúkovitá tepna na nohe
arteria axillaris
tepna umiestnená v podpazuší (v axille)
arteria basilaris
tepna na spodine (báze) lebky
arteria brachialis
tepna ramena, ramenná tepna
arteria circumflexa femoris medialis
zahnutá, ohnutá tepna na vnútornej strane stehna
arteria collateralis ulnaris
kolaterálna tepna na malíčkovej strane predlaktia
arteria dorsalis pedis
tepna na chrbte nohy
arteria genus
tepna kolena, kolenná tepna
arteria genus descendens
zostupujúca tepna v oblasti kolena
arteria iliolumbalis
tepna nachádzajúca sa v oblasti drieku a pánvy
arteria interossea
tepna medzi kosťami, väčšinou sa myslí medzi záprstnými kosťami ruky alebo záprstnými kosťami nohy
arteria poplitea
tepna v podkolennej jamke
arteria radialis
vretenná tepna – tepna na palcovej strane predlaktia
arteria subclavia
podkľúčková tepna, tepna nachádzajúca sa pod kľúčnou kosťou
arteria tarsea
tepna nachádzajúca sa v oblasti priehlavku nohy
arteria tibialis
tepna predkolenia
arteria ulnaris
lakťová tepna – tepna na malíčkovej hrane ruky
arteria vertebralis
tepna prechádzajúca stavcami chrbtice, na zadnej strane krčnej chrbtice sa nachádzajú 2 vertebrálne tepny, z 50% zásobujú mozog tepennou krvou. Ich uzáver zhoršuje prekrvenie mozgu a podmnieňuje závraty. Ich priechodnosť sa vyšetruje tzv. de Kleinovým manévrom
arteriae digitales dorsales
tepny prstov na chrbtovej strane nohy
arteriae digitales plantares
tepny prstov na chodidlovej strane nohy (šľapaj)
arteriae metacarpeae dorsales
tepny záprstných kostí na chrbtovej strane ruky
arteriae metacarpeae palmares
tepny záprstných kostí na dlaňovej strane ruky
arteriae metatarseae dorsales
tepny záprstných kostí na chrbtovej strane nohy
arteriae metatarseae plantares
tepny záprstných kostí na chodidlovej strane nohy (šľapaj)
arteriae perforantes
perforujúce tepny, tepny prechádzajúce z hĺbky smerom k povrchu tela napr. v oblasti predkolenia
arteriitída
zápal steny tepny
arteriolitis (vasculitis)
zápal steny najmenších tepničiek (arterioly), iný latinský pojem je odvodený od „vas= cieva“, zápal ciev
arthritis
zápal kĺbu
arthritis migrans
sťahovavý, migrujúci zápal kĺbov
arthritis rheumatoides
reumatický zápal kĺbu alebo kĺbov, ľudovo reuma. Reuma postihuje predilekčne malé kĺby napr. kĺby medzi článkami prstov rúk – viď tiež articulatio interphalangea
arthritis uratica (urica)
dnavý zápal kĺbu, ktorý spôsobujú kryštáliky kyseliny močovej. Na začiatku ochorenia postihuje základný kĺb palca nohy, v pokročilom štádiu ktorýkoľvek kĺb, ale predilekčne koleno, lakeť a plece
arthron
grécky názov pre kĺb, prednostne sa používa pre klinický popis (zápal, degeneratívne zmeny a pod)
articulatio
latinský názov pre kĺb, prednostne sa používa pre anatomický popis
articulatio acromioclavicularis
kĺb medzi nadpažkom lopatky a kľúčnou kosťou, tvorí typický „výstupok“ na pleci
articulatio atlantooccipitalis
kĺb medzi 1. krčným stavcom (atlasom) a záhlavím (occiput). Jeho funkčná blokáda je častým zdrojom bolestí hlavy a závratov.
articulatio calcaneocuboidea
kĺb medzi pätnou kosťou a kockatou kosťou priehlavku nohy
articulatio carpometacarpea
kĺb medzi zápästím a záprstnými kosťami ruky
articulatio coxae
bedrový kĺb
articulatio cubiti
lakťový kĺb
articulatio genus
kolenný kĺb
articulatio humeri
ramenný, plecový kĺb
articulatio humeroradialis
kĺb medzi ramennou kosťou a vretennou kosťou predlaktia
articulatio humeroulnaris
kĺb medzi ramennou kosťou a lakťovou kosťou predlaktia
articulatio intermetacarpea
kĺb, ktorým sú spojené záprstné kosti ruky
articulatio intermetatarsea
kĺb, ktorým sú spojené záprstné kosti nohy
articulatio interphalangea
kĺb medzi článkami prstov, v skratke tiež IP kĺb. IP kĺby sú dva – dolný (DIP) a horný (PIP)
articulatio intertarsea
kĺb medzi priehlavkovými kosťami
articulatio mediocarpea
kĺb medzi horným a dolným radom zápästných kostí, ktorých je spolu osem
articulatio metacarpophalangea
kĺb medzi záprstnou kosťou a článkom prsta ruky, v skratke tiež MP kĺb, MP kĺbov je päť a označujú sa ako MP I.-V.
articulatio metatarsophalangea
kĺb medzi záprstnou kosťou a článkom prsta nohy, v skratke tiež MT kĺb, MT kĺbov je päť a označujú sa ako MT I.-V.
articulatio radiocarpea
kĺb medzi vretennou kosťou predlaktia a zápästím
articulatio radioulnaris
kĺb medzi lakťovou kosťou predlaktia a zápästím
articulatio sacroiliaca
krížový kĺb, kĺb spájajúci krížovú kosť s pánvou, skratkou často označovaný ako SI kĺb alebo tiež SIK, SI kĺby sú dva – pravý a ľavý
articulatio sternoclavicularis
kĺb, ktorým sa spája kľúčna kosť s hrudnou kosťou, sú to tie dva kostené výstupky pod krkom
articulatio subtalaris
ide o kĺb medzi kosťou nazývanou talus a pätnou kosťou (talus sa nachádza medzi pätnou kosťou a píšťalou)
articulatio talocalcaneonavicularis
zložený kĺb medzi pätnou kosťou, kosťou nazývanou talus a člnkovou kosťou priehlavku nohy (viď tiež articulatio subtalaris)
articulatio talocruralis
kĺb spájajúci píšťalu (predkolenie) s talom t.j. kosťou pod píšťalou. Talus „leží“ medzi píšťalou a pätnou kosťou.
articulatio tarsi transversa
tzv. Chopartov kĺb, označovaný tiež ako horný priehlavkový kĺb. Ide o zložený kĺb spájajúci pätnú kosť a talus so záprstnými kosťami. Pripomína písmeno „S“, vykonávajú sa v ňom amputácie nohy
articulatio tarsometatarsea
tzv. Lisfrankov kĺb, označovaný tiež ako dolný priehlavkový kĺb. Ide o zložený kĺb spájajúci priehlavok so záprstnými kosťami nohy. Podmieňuje mäkké perovanie nohy pri chôdzi, v tomto kĺbe sa vykonávajú amputácie nohy
articulatio temporomandibularis
kĺb, ktorým sa pripája čeľusť na spánkovú kosť. Tento kĺb má disk – platničku podobne ako je to na chrbtici medzi stavcami.
articulatio tibiofibularis
kĺbne spojenie medzi píšťalou a ihlicou (kosti predkolenia)
artr-
predpona odvodená z gréčtiny označujúca vzťah ku kĺbom
artralgia
bolesť kĺbov
artritída
zápal kĺbu, môže prebiehať ako septická (bakteriálna, vírusová), alebo aseptická (nebakteriálna), ale tiež ako reaktívna artritída ako odpoveď na ochorenie tráviaceho alebo močového systému
artro-
predpona odvodená z gréčtiny označujúca vzťah ku kĺbom
artrodéza
znehybnenie kĺbu. Použije sa ako jedna z posledných možností u ťažko postihnutého kĺbu, kedy po odstránení chrupavky kĺbu dôjde k zrasteniu kostí a vlastne ku zániku kĺbu. Vykonáva sa na kĺboch, pre ktoré nie je možné ani v súčasnosti problém riešiť endoprotézou.
artrografia
zobrazovacia metóda, cieľom ktorej je zobraziť postihnutý kĺb pomocou rentgen kontrastnej látky
artropatia
všeobecné označenie pre ochorenie kĺbu. Artropatia môže byť diabetická, psoriatická, dnavá, metabolická a pod.
artropatia deformujúca
následok dlhodobého chorobného stavu, kedy ochorenie kĺbua vedie až ku zmene jeho tvaru
artroplastika
operácia, ktorej výsledkom je obnovenie funkcie kĺbu. Pri resekčnej artroplastike sa odstráni časť kĺbu, pri interpozičnej artroplastike sa do kĺbu vkladajú mäkké tkanivá (napr. šľachy). Aj totálna endoprotéza kĺbu je artroplastikou
artroskopia
neinvazívna vyšetrovacia, ale aj liečebná metóda – endoskopické vyšetrenie kĺbu (najčastejšie kolenného, tiež plecového). Artroskopia umožňuje ortopédovi aby prehliadol chorý kĺb vlastnými očami a najmä preto ide dnes o „vrcholnú“ metódu, dokonalejšiu ako CT alebo MRI vyšetrenie. Operatérovi zároveň umožňuije vykonať liečebné zákroky napr. ostrihanie (coblatio), oholenie (shaving), zošitie (plastika) poškodených väzov a pod.
artrotický
majúci vzťah k artróze napr. artrotický kĺb – kĺb postihnutý artrózou, viď pojem artróza
artrotómia
chirurgické otvorenie kĺbu, dnes sa preferuje endokopický prístup (=artroskopia), preto sa artrotómia vykonáva už menej často ako v minulosti
artróza (osteoartróza)
artróza (osteoartróza) – degeneratívne ochorenie kĺbov
AS
medicínska skratka označujúca artroskopiu – endoskopické vyšetrenie kĺbu, najčastejšie kolenného – viď pojem artroskopia. Táto skratka s a používa aj pre arteriosklerózu.
aseptická nekróza (osteonekróza)
termín popisujúci nekrózu kosti neinfekčného pôvodu, viď tiež aseptický
aseptický
bez prítomnosti mikroorganizmov, sterilný
atrofia
zmenšenie pôvodne normálne vyvinutého svalu alebo orgánu. Atrofia senilis je spôsobená prirodzeným starnutím organizmu, kým atrofia ex inactivitatae nečinnosťou po úraze alebo chorobe (dlhodobá fixácia na dlahe, v sádre alebo v ortéze)
avulzia
odtrhnutie, môže ísť o odtrhnutie svalu ale aj výčnelku kosti
axiálny
osový, nachádzajúci sa v osi

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24