Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno I

Ibalgin
ibuprofén, nesteroidné antireumatikum, liek na liečbu reumatických ochorení
ibandronová kyselina (ibandronát)
tzv. bifosfonát, základná zložka viacerých liekov na liečbu osteoporózy napr. Bonviva, Ossica, Ibandronic a pod. Spomaľuje patologické odbúravanie kosti, podmieňuje remodeláciu kosti a tak zabraňuje vzniku osteoporotických fraktúr najmä u žien najmä po menopauze.
ibuprofén
základná zložka mnohých nesteroidných (nehormonálnych) antireumatík napr. Ibuprofen, Brufen, Iburion, Ibalgin, Nurofen, Dolgit. Má antireumatický aj analgetický účinok.
imobilizácia
znehybnenie, najčastejšie sa tým myslí znehybnenie poranenej časti tela (zlomenina, podvrtnutie hornej alebo dolnej končatiny), ale tiež u niektorých chorôb (zápal kĺbu). Imobilizáciu je možné realizovať pomocou tejpingu, škrobovým alebo zinkoglejovým obväzom, na sadrovej dlahe, cirkulárnym sadrovým obväzom alebo pomocou ortézy.
impresívny
vtlačený, často sa používa v spojení impresívna zlomenina (napr. rebra, lebky atď.). Pri impresívnej zlomenine dochádza ku vtlačeniu časti povrchu kosti smerom ku kostnej dreni, nejedná sa teda o kompletnú zlomeninu, ale ani o infrakciu (nalomenie) kosti. Porovnaj s pojmom „kompresívny“.
Indobene
indometacin, nesteroidné antireumatikum, liek na liečbu reumatických ochorení
Indometacin
indometacin, nesteroidné antireumatikum, liek na liečbu reumatických ochorení
Inflamac
indometacin, nesteroidné antireumatikum, liek na liečbu reumatických ochorení
infrakcia
nalomenie kosti, prasklina, prasknutá kosť, neúplná fraktúra
infrapatelárny
umiestnený na kolene pod jabĺčkom (patella)
infrapopliteálny
umiestnený pod podkolennou jamkou (poplitea)
infúzia
spôsob zavedenia liečebného roztoku do ľudského organizmu. Ako infúzny roztok, ktorý je nosičom liekov sa často používa fyziologický roztok (= 0,9% roztok kuchynskej soli) alebo 5% glukóza. Do infúzneho roztoku sa potom primiešavajú konkrétne liečivá napr. vitamíny, minerály, antibiotiká, lieky ovplyvňujúce krvný tlak, rytmus srdca, priedušky atď.
insertio
úpon, myslí sa hlavne úpon šľachy svalu na kosť. Na opačnej strane svalu sa nachádza jeho odstup (origo) t.j. začiatok svalu, miesto kde sval odstupuje od kosti. Každý sval má teda svoje origo a insertio (odstup a úpon).
interfalangeálny kĺb
kĺb medzi dvomi falangami (článkami) prsta. Každý prst má proximálny interfalangeálny kĺb (PIP), ktorý je bližšie k hlave a distálny interfalangeálny kĺb (DIP), ktorý sa pri zvesenej končatine nachádza bližšie k zemi.
interkarpálny
carpus = zápästie, interkarpálny = nachádzajúci sa medzi kosťami zápästia (je ich 8)
interkondylický, interkondylárny
nachádzajúci sa medzi dvomi kondylmi. Pre kondyl neexistuje slovenské pomenovanie. Ide o najhrubšiu časť dolného konca stehnovej kosti a tiež o najhrubšiu časť horného konca píšťaly, ktorá tvorí predkolenie. Každá z kostí má vnútorný (mediálny) a vonkajší (laterálny) kondyl. Tieto štyri kondyly potom tvoria typický tvar nášho kolena. Na interkondylický výbežok sa v kolene upínajú skrížené väzy (LCA a LCP)
interligamentárny
umiestnený medzi dvomi väzmi (ligamentá)
intermetakarpálny
umiestnený medzi dvomi záprstnými kosťami na ruke (metakarpy)
intermetatarzálny
umiestnený medzi dvomi záprstnými kosťami na nohe (metatarzy)
interoseálny
nachádzajúci sa medzi dvomi kosťami (latinsky os = kosť)
intersectiones tendineae
priamy brušný sval je prerušený 3 vodorovnými šľachovými pruhmi (políčkami), ktoré sa nazývajú intersectiones tendineae. Prvý tento pruh je vo výške mečíka, ktorý je dolnou časťou hrudnej kosti, druhý sa nachádza vo výške 10.-11. rebra a tretí väzivový pruh sa nachádza v úrovni pupka.
intertransverzálny
nachádzajúci sa medzi priečnymi výbežkami (lat. processus transversus) stavcov chrbtice
intervertebrálny
nachádzajúci sa medzi dvomi stavcami (grécky vertebron = stavec)
intraartikulárny
nachádzajúci sa vo vnútri kĺbu (lat. articulatio = kĺb, intra = vo vnútri)
intraligamentózny
nachádzajúci sa vo vnútri väzu (lat. ligamentum = väz, )
intramedulárny
nachádzajúci sa vo vnútri miechy (lat. medulla = miecha, intra = vo vnútri )
intraoseálny
umiestnený vo vnútri kosti (lat. os = kosť, intra = vo vnútri)
IP
skratka pre interphalangeálny t.j. nachádzajúci sa medzi dvomi falangami (článkami) prsta. Každý prst má proximálny interfalangeálny kĺb (PIP), ktorý je bližšie k hlave a distálny interfalangeálny kĺb (DIP), ktorý sa pri zvesenej končatine nachádza bližšie k zemi.
iradiácia
vyžarovanie, najčastejšie sa používa v súvislosti s iradiáciou bolesti. Bolesť z chrbtice môže vyžarovať až do vnútorných orgánov (napr. do srdca), vtedy hovoríme o vertebro-viscerálnej iradiácii bolesti. Bolesť však často vyžaruje aj naopak a síce z vnútorných orgánov do chrbtice napr. zo žalúdka medzi lopatky alebo pri infarkte myokardu typicky do ľavej hornej končatiny. Vtedy hovoríme o viscero-vertebrálnej iradiácii bolesti (grécky viscera = vnútorné orgány, vertebron = stavec)
ischemická choroba končatín
ochorenie tepien (najčastejšie arterioskleróza), ktoré vedie k nedokrveniu (ischémii) postihnutej končatiny. Niekedy prebieha bez príznakov t.j. asymptomaticky, ale väčšinou sa prejaví bolesťou (klaudikácie), ktorá donúti pacienta po niekoľkých metroch prerušiť chôdzu a zastať (klaudikačný interval).

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24