Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno K

kačacia chôdza
knísavá chôdza zo strany na stranu pripomínajúca chôdzu kačky. Pre slabosť štvorhlavého svalu stehna majú pacienti problém s chôdzou po schodoch (najmä hore schodmi) a tiež s postavením sa zo sedu, kedy si musia pri vstávaní pomáhať rukami („šplhajú“ po stehnách). Vyskytuje sa pri koxartróze, osteomalácii a pri svalovej dystrofii (myopatická chôdza)
kalcinóza
stav organizmu, ktorý vzniká následkom nadmerného prívodu vápnika stravou alebo jeho zvýšeným vyplavovaním z kostí, čo vedie k ukladaniu vápnika do rôznych orgánov napr. obličiek (nefrokalcinóza). Kalcinózu môže tiež spôsobiť zvýšená činnosť príštitných teliesok a metastázy do kostí, zriedkavo zvýšená hladina vitamínu D,
kalcitonin (skr. CT)
jeden z hormónov, ktoré sa tvoria v štítnej žľaze. Kalcitonin reguluje (znižuje) hladinu vápnika v krvi a zároveň má analgetický účinok. Využíva sa v liečbe osteoporózy ako tzv. lososí kalcitonin (nosný sprej Miacalcic).
kalcitriol
aktívna forma vitamínu D, ktorá zvyšuje hladinu vápnika a fosforu v krvi tým, že podporuje ich vstrebávanie z čreva, znižuje ich vylučovanie obličkami a zároveň podporuje ich resorpciu z kostí. Využíva sa v liečbe osteoporózy (liek Rocaltrol).
kalkaneodýnia
bolesť päty, z latinského calcaneus – pätová kosť. Príčinou kalkaneodýnie je veľmi často tzv. ostroha pätovej kosti vznikajúca kalcifikáciou úponu Achillovej šachy (horná ostroha) alebo odstupu šľachy ohýbačov prstov (dolná ostroha).
kalkaneokuboidný
majúci vzťah k pätovej kosti (calcaneus) a zároveň ku kockatej kosti priehlavku nohy (os cuboideum) napr. kalkaneokuboidný kĺb (súčasť Chopartovho kĺbu).
kalus
zlomená kosť sa hojí prostredníctvom tzv. kalusu, ktorý spája kostené úlomky najprv ako mäkký väzivový kalus. Ten sa postupne premení na plnohodnotnú tvrdú kosť v procese nazývanom remodelácia kosti.
kanál
kanál (niekedy označovaný tiež ako tunel) je trubicovitý útvar, ktorým prechádzajú šľachy, cievy alebo nervy napr. karpálny kanál na zápästí, inguinálny kanál v triesle, spinálny kanál v chrbtici a pod.
kapsulitída (capsulitis)
zápal kĺbového puzdra (capsula –puzdro). Ako adhezívna kapsulitída alebo „zmrznuté rameno“ sa označuje bolestivý stav so značným obmedzením rozsahu pohybu v pleci. Viď tiež pojem capsula articularis.
kapsulorafia
chirurgické nariasenie puzdra kĺbu, ktoré obmedzí jeho patologickú voľnosť napr. pri tzv. habituálnej luxácii ramenného kĺbu (pleca)
kapsulotómia
chirurgické otvorenie puzdra kĺbu, súčasť artrotómie (viď pojem artrotómia)
karpálny
zápästný, súvisiaci so zápästím, majúci vzťah k zápästiu (latinsky carpus – zápästie) napr. karpálne kostičky, karpálny tunel, karpálny kanál a pod.
karpálny tunel (kanál)
karpálny tunel alebo tiež karpálny kanál = úžina v oblasti zápästia, ktorou prechádzajú všetky šľachy ohýbačov prstov a navyše stredový nerv (nervus medianus). Pri opuchu v tejto úžine sa rozvíja syndróm karpálneho tunela, ktorý vzniká ako následok útlaku stredového nervu. Najčastejšie ide o následok preťaženia ohýbačov prstov ruky t.j. svalov, ktoré sa nachádzajú na dlaňovej strane predlaktia.
karpometakarpálny
nachádzajúci sa medzi zápästím (carpus) a záprstnými kosťami (metacarpus) napr. karpometakarpálny kĺb
karpus
zápästie, pozostáva z 8 zápästných kostičiek
kebuzon (ketofenylbutazón)
nesteroidné antireumatikum, tiež analgetikum, ale aj liek na zníženie hladiny kyseliny močovej
Kenalóg
hormonálny preparát (kortikoid triamcinolón), ktorý sa používa na obstreky bolestivých šliach (= entezopatie), ale tiež bolestivých kĺbov.
Ketazón
kebuzon, nesteroidné antireumatikum
Ketonal
ketoprofén, nesteroidné antireumatikum
ketoprofén
účinná látka mnohých nesteroidných antireumatík napr. Ketonalu, Ketoprofenu atď.
klaudikácie, spinálne k. (pseudoklaudikácie)
pojmom klaudikácia sa označujú bolesti, ktoré postihnutého donútia zastaviť sa pri chôdzi. Klaudikácie sú často podmienené ischemickou chorobou dolných končatín (teda nedokrvením nôh), ale ich príčinou môže byť aj ochorenie driekovej chrbtice. Pri cievnej príčine ťažkostí (tzv. upchaté cievy) sa bolesti dostavujú pravidelne napr. každých 200 m, pri ochorení chrbtice (spinálne klaudikácie) je klaudikačný interval rôzne dlhý, nepravidelný a bolesť odoznieva len pomaly aj keď pacient zastane.
klavus (clavus)
ide o kurie oko, ktoré vzniká útlakom kože v topánke väčšinou nad výčnelkom kosti napr. na malíčku nohy, na päte a pod. Koža následkom útlaku zrohovatie. Kurie oko býva aj veľmi bolestivé.
kľúčna kosť (clavicula)
kľúčna kosť, latinsky clavicula, je súčasťou tzv. ramenného pletenca, na ktorom je „zavesená“ horná končatina. Spája hrudnú kosť (sternum) s lopatkou (scapula).
klodrónová kyselina
tzv. bifosfonát, ktorý spomaľuje kostnú resorpciu t.j. odbúravanie kostí pri rôznych zhubných ochoreniach kostí.
kĺb
latinsky articulatio, grécky arthron. Spojenie dvoch kostí v kĺbe umožňuje rôzne pohyby končatiny alebo chrbtice. Kĺb má kĺbovú hlavicu a kĺbovú jamku, ktoré sú uzatvorené v mäkkom kĺbovom puzdre (capsula), ktoré je spevnené väzmi (ligamentá). Chrupavka pokrýva hlavicu aj jamku a spolu so synoviálnou tekutinou zabezpečuje hladký pohyb v kĺbe. Niektoré kĺby majú navyše platničku napr. medzistavcová platnička, meniskus v kolene, platnička v čeľustnom kĺbe, ktorá ešte účinnejšie tlmí pohyb v kĺbe napr. nárazy pri doskokoch a pod.
kmeňová bunka (angl. stem cell)
prapramatka všetkých buniek v tele, z ktorej sa vyvíjajú všetky ostatné bunky napr. kostné, krvné, nervové, svalové, šľachové, črevné, kožné, očné bunky atď. atď. Kmeňová bunka dokáže vytvoriť svoj vlastný klon. Celkový počet kmeňových buniek a ich schopnosť deliť sa určuje dĺžku nášho života. Následkom nekontrolovaného delenia kmeňovej bunky je nádorové bujnenie (napr. leukémia).
kolagén
vláknitá bielkovina, ktorá je základom všetkých spojivových tkanív a vyskytuje sa vlastne v každom orgáne ľudského tela. Ako vyplýva už zo samotného názvu „spojivo“, tak spojivové tkanivo (= väzivo, chrupavky, kosti) spája nielen jednotlivé bunky ale aj kĺby, končatiny a pod. Kolagén je nosičom liekov v tzv. kolagénových GUNA injekciách, ktoré sa dnes hojne používajú v ortopédii a rehabilitácii.
koleno
koleno vďačí za svoj tvar kolennému kĺbu (articulatio genus), ktorý je tvorený 2 kondylmi stehnovej kosti, 2 kondylmi píšťaly a jabĺčkom (slovenské pomenovanie pre kondyly nemáme, ide o rozšírené konce obidvoch kostí). Koleno bočno-bočne stabilizujú postranné – kolaterálne väzy (LCM a LCL), predozadne predný a zadný skrížený väz (ACL a PCL). Nárazy medzi kondylmi tlmí vnútorný a vonkajší meniskus (MM a LM). Kolenné kĺby sa spolu s bedrovými a členkovými označujú za váhonosné kĺby.
Kolesova (Collesova) zlomenina
tzv. fractura loco typico – zlomenina na typickom mieste vretennej kosti predlaktia, kedy sa dolný úlomok kosti posunie (dislokuje) smerom dozadu k chrbtu ruky. Vzniká, keď sa pri páde zachytíme dopadom na dlaň ruky.
kompakta (substantia compacta)
kosť pozostáva z pevnej kostnej hmoty (kompakta) a špongiovitej kostnej hmoty (spongiosa). Kompakta tvorí najmä strednú časť dlhých kostí, spongiosa sa nachádza v rozšírených koncoch kostí, ale tiež napr. v stavcoch chrbtice.
kompresia
stlačenie zvonka. Kompresívna zlomenina vzniká pôsobením tlaku z obidvoch strán kosti. Relatívne časté sú kompresívne zlomeniny stavcov chrbtice. Na zastavenie krvácania sa používa kompresívny obväz. Na rozdiel od kompresie, impresia je spôsobená tlakom z jednej strany napr. impresívna zlomenina rebra.
kompresívny
spôsobujúci kompresiu alebo následok kompresie. Kompresívna zlomenina vzniká ako následok tlaku na kosť z obidvoch strán ako napr. kompresívna zlomenina stavca. Pri kompresívnom obväze zastavujeme krvácanie priložením zvinutého ovínadla na ranu a jeho ovinutím elastickým obväzom. K útlaku (kompresii) nervov a ciev dochádza pri tzv. úžinových syndrómoch napr. pri syndróme karpálneho alebo kubitálneho kanála.
kondylus (condylus)
pre kondyl neexistuje slovenské pomenovanie. Ide o najhrubšiu časť dolného konca stehnovej kosti a tiež o najhrubšiu časť horného konca píšťaly, ktorá tvorí predkolenie. Každá z kostí má vnútorný (mediálny) a vonkajší (laterálny) kondyl. Tieto štyri kondyly potom tvoria typický tvar nášho kolena.
kontraktúra
ochranný mechanizmus organizmu, ktorým telo vyraďuje poškodený alebo chorý kĺb z jeho funkcie tým, že obmedzí rozsah pohybu v ňom a to kontrakciou (stiahnutím) svalov v okolí kĺbu, ale tiež retrakciou (stuhnutím) kĺbového puzdra. Kontraktúra znamená trvalé patologické postavenie v kĺbe napr. pri Dupuytrenovej kontraktúre je trvalo ohnutý 4. prst ruky do dlane a chorý ho nedokáže vystrieť.
kontúzia (contusio)
pomliaždenie tkaniva, ktoré vzniká ako následok pôsobenia tupého predmetu menšou intenzitou napr. úder päsťou, kopnutie, úder tvrdým predmetom a pod. Pomliaždené tkanivo je začervenané, väčšinou tiež opuchnuté a u ťažších kontúzií sa vytvára modrina (hematóm).
kontúzia miechy
pomliaždenie miechy ako následok úrazu (pád na chrbticu, autonehoda, stret lyžiarov a pod). V postihnutej časti miechy sa rozvíja opuch, miecha tu môže aj prekrvácať, čo vedie k jej útlaku v úzkom miechovom kanáli. Ak je kontúzia miechy závažná a najmä ak postihuje viac segmentov (stavcov), človek môže dočasne alebo aj natrvalo ochrnúť a to v závislosti od rýchlosti a účinnosti pomoci, ktorá mu je alebo nie je poskytnutá.
konzervácia
zachovanie (podľa možnosti) v pôvodnom stave napr. zachovanie krvi v krvnej konzerve a pod. Zakonzervovať je však možné aj určitú situáciu, spoločenské pomery, vzťahy a pod.
konzervatívna liečba
myslí sa tým neinvazívny postup napr. liečba polohovaním, znehybnením končatiny, liekmi, infúziami, fyzikálnymi postupmi, rehabilitáciou a pod. Konzervatívne postupy majú vždy prednosť pred radikálnou liečbou (operácia) a operačné postupy by mali byť použité až po vyčerpaní všetkých možností konzervatívnej liečby, najmä ak neviedla k úspechu. Výnimku samozrejme predstavujú život ohrozujúce stavy, ktoré musia byť riešené radikálne a čím rýchlejšie.
korelácia
vzájomný vzťah, vzájomná súvislosť. Pre postavenie diagnózy je nevyhnutná dobrá korelácia klinického nálezu a pomocných vyšetrení (RTG, CT, MRI, laboratórne nálezy). Pomerne často sa v praxi stáva, že vyšetrenia nekorelujú s ťažkosťami pacienta. To je problém, ktorý musí lekár vyriešiť napr. za pomoci konziliárnych vyšetrení s iným odborníkom alebo opakovaním vyšetrenia s odstupom času.
kortikoidy
hormóny, ktoré sa tvoria v kôre nadobličiek. Regulujú metabolizmus minerálov (mineralokortikoidy) alebo cukru (glukokortikoidy). Majú mohutný protizápalový, protialergický a imunitu potlačujúci (imunosupresívny) účinok a preto sa používajú na liečbu tých najzávažnejších a inými liekmi nezvládnuteľných stavov napr. ťažkej astmy, ťažkých alergií, anafylaktického šoku, ťažkých ekzémov, ale tiež nádorov, závažných neinfekčných zápalov a autoimunitných ochorení. Používajú sa v podobe tabletiek, infúzií, mastí, nosných a inhalačných sprejov. Majú množstvo nežiaducich účinkov napr. môžu vyprovokovať cukrovku, spôsobiť žalúdočný vred, osteoporózu, depresiu a často zvyšujú telesnú hmotnosť. Kortikoidy sú len veľmi účinný „zmizík“, chorobu dokážu iba potlačiť, málokedy aj vyliečiť.
koreň (radix), miechový koreň.
miechový koreň je zväzok nervových vlákien, ktoré vystupujú z chrbtice. Zadným miechovým koreňom vstupujú do miechy dostredivé senzitívne nervové vlákna, ktoré nám prinášajú informácie z periférie (napr. teplý, studený, hladký, drsný, kovový, drevený, plastový atď.) a predným miechovým koreňom odstupujú z miechy motorické nervové vlákna, ktoré riadia pohyb napr. pohyb končatín. Predné a zadné miechové korene sa v otvore medzi stavcami spájajú do jednotlivých miechových nervov. Všetky vlákna príslušného koreňa pochádzajú z jedného segmentu miechy. To je dôvod prečo sa utlačený miechový koreň (napr. vyskočenou platničkou) prejavuje tzv. koreňovým syndrómom v presne určenej oblasti tela (dermatóm).
koreňový (radikulárny) syndróm
súbor príznakov vyvolaných útlakom miechového koreňa (radix, preto radikulárny). Prejavuje sa bolesťou, ale často aj poruchou citlivosti v oblasti, ktorá je zásobovaná nervami z príslušného koreňa (dermatóm). Útlak miechového koreňa v krčnej oblasti spôsobený napr. vyskočenou platničkou sa prejavuje v dermatómoch hornej končatiny. Útlak miechového koreňa v driekovej oblasti sa prejavuje v dermatómoch dolnej končatiny. Bolesť pri radikulárnom syndróme vystreľuje do celej postihnutej končatiny (až do prstov), pri pseudoradikulárnom alebo nepravom radikulárnom syndróme len po koleno.
kosť
kosť je živý orgán tvorený kostnou matrix bielkovinovej povahy (najmä kolagénom), do ktorej sa pri jej raste ukladajú minerály (vápnik, fosfor, horčík). To je dôvod prečo je kosť zároveň pružná a zároveň tvrdá. Kosť podlieha neustálym zmenám, ktoré reagujú na mieru jej záťaže. Je v procese neustáleho odbúravania a zároveň neustálej výstavby. Ak v tomto procese kosti chýbajú bielkoviny, kosť zmäkne a rozvinie sa osteomalácia. Ak kosti chýbajú minerály, kosť sa stane poréznou, ľahkou a vyvinie sa osteoporóza. Vo vnútri kosti sa nachádza kostná dreň, v ktorej vznikajú krvinky. Kosť má svoje telo (diafýza) a dva konce (epifýzy). Medzi epifýzou a diafýzou sa nachádza metafýza – miesto odkiaľ kosť rastie.
kosť priehlavková
latinsky talus
kosť lakťová
latinsky ulna
kostná dreň
latinsky medulla alebo grécky myelon je krvotvorné tkanivo vo vnútri kosti, v ktorom sa z kmeňových buniek vytvárajú červené aj biele krvinky a krvné doštičky. Kým je kostná dreň takto aktívna, má červenú farbu, vekom však tukovatie a mení sa na nefunkčnú žltú kostnú dreň (špik). V plochých kostiach ako napr. v pánve a hrudnej kosti sa krvotvorba udržuje po celý život.
kostné tkanivo
tvrdé spojivové tkanivo, z ktorého je vystavaná kosť. Kostné tkanivo je tvorené kostnou matrix bielkovinovej povahy (najmä kolagénom), do ktorej sa pri raste kosti ukladajú minerály (vápnik, fosfor, horčík). To je dôvod prečo je kosť zároveň pružná a zároveň tvrdá. Kostné tkanivo tvoriace kosť je buď husté a tvrdé (tzv. kompakta) alebo porézne a tvrdé (tzv. spongióza). Kostné tkanivo je živá dynamická hmota a podlieha neustálym zmenám, ktoré reagujú na mieru záťaže kosti. Je v procese neustáleho odbúravania a zároveň neustálej výstavby.
kostovertebrálny
týkajúci sa rebier (costa) a stavcov (vertebron) napr. kostovertebrálne spojenie je pripojenie rebra na stavec chrbtice.
kostrč
grécky coccyx. Konečná časť chrbtice utvorená zrastenými 4-5 drobnými stavcami. Ide o rudiment (pozostatok) chvosta zo živočíšnej ríše. Bolesť kostrče sa označuje ako coccygodýnia a vzniká buď ako následok zvýšeného napätia sedacích svalov alebo naopak ako následok ochabnutosti týchto svalov (človek vtedy nesedí na svaloch ale priamo na kostrči).
koxartritída
zápal bedrového kĺbu (coxy) infekčného, ale tiež reumatického pôvodu. Prejavuje sa zvýšenou teplotou, začervenaním a bolesťou postihnutého kĺbu, kontraktúrou okolitých svalov a obmedzením rozsahu pohybu v kĺbe. Koxitída môže spôsobiť nekrózu hlavice kĺbu a zanechať tak trvalé následky (koxartróza).
koxartróza (coxarthrosis)
nezápalové, degeneratívne ochorenie bedrového kĺbu. Prejavuje sa najmä bolesťou, ktorá sa zhoršuje záťažou a zlepšuje odpočinkom a neskôr aj obmedzením rozsahu pohybu v kĺbe. Reakciou okolitých tkanív na bolesť je stuhnutie väzov a kŕč svalov v okolí kĺbu, čím sa organizmus snaží obmedziť pohyb v bolestivom kĺbe. Rozoznávame 4 stupne závažnosti artrózy, pričom 4. najťažší stupeň často vyžaduje operačnú liečbu – implantáciu totálnej endoprotézy (TEP) teda implantáciu umelého kĺbu.
koxitída (coxitis), koxartritída
zápal bedrového kĺbu (coxy) infekčného, ale tiež reumatického pôvodu. Prejavuje sa zvýšenou teplotou, začervenaním a bolesťou postihnutého kĺbu, kontraktúrou okolitých svalov a obmedzením rozsahu pohybu v kĺbe. Koxitída môže spôsobiť nekrózu hlavice kĺbu a zanechať tak trvalé následky (koxartróza).
kraniotómia
neurochirurgické otvorenie lebky
kraniovertebrálny
vzťahujúci sa k lebke (cranium) a krčným stavcom (vertebron) napr. kraniovertebrálny prechod je prechod medzi krčnou chrbticou (jej 1. a 2. stavcom) a lebkou. Ako synonymum sa používajú pojmy kraniocervikálny, ale ešte častejšie cervikokraniálny prechod (tzv. CC prechod)
kubitálny
súvisiaci s lakťom (cubitus) napr. zo žíl v kubitálnej jamke sa odoberá krv.
kuneonavikulárny
týkajúci sa os cuneiforme (klinová kosť) a os naviculare (člnková kosť). Kuneonavikulárny kĺb je kĺb medzi 3 klinovitými kosťami a člnkovou kosťou priehlavku nohy.
Küntscherov klin
dutý kovový vnútrodreňový klin, ktorý sa používa na liečbu zlomenín dlhých kostí. Nabije sa do dreňovej dutiny zlomenej kosti čím sa zabezpečí jej kvalitná fixácia.
kyfoskolióza
chorobné, abnormálne zakrivenie chrbtice v 2 rovinách: v predozadnej rovine je chrbtica nadmerne ohnutá dozadu (zvýšená kyfóza) a zároveň  v bočno-bočnej rovine je chrbtica nadmerne ohnutá do strany (skolióza). Môže negatívne ovplyvňovať činnosť srdca a pľúc.
kyfóza
fyziologické vyklenutie, ohnutie hrudnej chrbtice v predozadnej rovine smerom dozadu. Ak je toto vyklenutie oproti norme výraznejšie, hovoríme o zvýraznenej kyfóze alebo až o hyperkyfóze (nadmernej kyfóze). Opakom kyfózy je lordóza t.j. ohyb krčnej alebo driekovej chrbtice smerom vpred.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24