Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno N

Naprosyn
naproxén, nesteroidné teda nehormonálne antiflogistikum (protizápalovo pôsobiace liečivo) s dobrým analgetickým (protibolestivým) a antipyretickým (horúčku znižujúcim) účinkom.
Naproxen
naproxén, nesteroidné teda nehormonálne antiflogistikum (protizápalovo pôsobiace liečivo) s dobrým analgetickým (protibolestivým) a antipyretickým (horúčku znižujúcim) účinkom. Predáva sa pod rôznymi názvami napr. Naprosyn, Naproxen, Napsyn, Nalgesin a pod.
Napsyn
naproxén, nesteroidné teda nehormonálne antiflogistikum (protizápalovo pôsobiace liečivo) s dobrým analgetickým (protibolestivým) a antipyretickým (horúčku znižujúcim) účinkom.
natrium hyaluronicum
hyalurónová kyselina, presnejšie jej sodná soľ, ktorá sa podieľa na výstavbe kĺbovej chrupavky. Pri degeneratívnom poškodení chrupavky sa aplikuje injekčne do kĺbu (napr. liek Hyalgan), podieľa sa na reštitúcii (obnove) chrupavky.
natrium salicylicum
salicylát sodný, účinná látka mnohých liekov od bolesti (analgetík) a liekov na liečbu reumatických ťažkostí (antireumatík).
neopiátový
najčastejšie sa používa v spojení „neopiátové analgetikum“ t.j. liek od bolesti, ktorého zloženie nemá pôvod v opiátoch. Ide teda o bezpečné analgetiká, pri užívaní ktorých nehrozí rýchly návyk (pretože u opiátových hrozí).
nerv (nervus)
nerv je najcitlivejšie tkanivo v našom tele, ktoré vedie informácie v podobe elektrických impulzov odstredivo (centrifugálne, eferentne) t.j. z mozgu a miechy na perifériu, ale tiež dostredivo (centripetálne, aferentne) z periférie do mozgu. Kým motorické nervy riadia na pokyn mozgu pohyb svalov a končatín, senzitívne nervy privádzajú do mozgu informácie o bolesti, teple, chlade, dotyku a polohe tela. Senzorické nervy nám prinášajú zrakové, sluchové, čuchové a informácie o chuti. Nervy inervujúce vnútorné orgány sa nazývajú vegetatívne a delia sa na sympatické a parasympatické. Poranené centrálne nervy na rozdiel od periférnych nie sú schopné regenerácie.
nervus ischiadicus
sedací nerv je najhrubší nerv v našom tele. Vychádza z krížového nervového pletenca (plexus lumbosacralis) a potom vystupuje z panvy pod hruškovitým svalom (piriformis) a zostupuje v hĺbke po zadnej strane stehna až do lýtka. Na stehne inervuje svaly súhrnne nazývané ako hamstringy t.j. m. semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris a časť adduktoru magnus. Ďalej inervuje všetky svaly pod kolenom pričom sa v podkolennej jamke delí na spoločný lýtkový nerv (n. peroneus communis) a nerv predkolenia (n.tibialis). Útlak sedacieho nervu kdekoľvek v jeho priebehu spôsobuje veľkú bolesť v celej dolnej končatine, čo sa nazýva ischias, ischialgia alebo tiež ischiadický, lumboischiadický syndróm.
nervus medianus
stredový nerv hornej končatiny vychádza z ramenného nervového pletenca (plexus brachialis) smerom nadol strednou časťou ramena a predlaktia. V oblasti zápästia prechádza karpálnym tunelom do dlane. Motoricky inervuje svaly na dlaňovej strane predlaktia a svaly tenaru (bruško palca). Senzitívne inervuje 1., 2. a 3. prst ruky a polovicu 4. prsta. Pri jeho obrne vzniká tzv. „prisahajúca ruka“ alebo „ruka kazateľa“, kedy má chorý vztýčený 2. a 3. prst (nemôže ich zohnúť), odtiahnutý palec (viazne jeho opozícia) a zohnutý 4. a 5. prst.
nervus musculocutaneus
svalovo-kožný nerv vychádzajúci z ramenného nervového pletenca (plexus brachialis) pod kľúčnou kosťou. Inervuje flexory (ohýbače) na prednej strane ramena – m. coracobrachialis, m. brachialis, m. biceps brachii, teda svaly vykonávajúce vzpaženie.
nervus obturatorius
zmiešaný motoricko-senzitívny nerv vychádzajúci z driekového nervového pletenca (plexus lumbalis). Inervuje adduktory stehna (m. adductor magnus, brevis, longus, m. pectineus), teda svaly ktoré priťahujú dolnú končatinu k osi tela.
nervus peroneus communis
spoločný lýtkový nerv, ktorý vzniká z ischiadického nervu v podkolennej jamke. Následne prebieha povrchovo pričom sa obtáča okolo hlavičky ihlice, pod ktorou sa potom delí na hlbokú (r. profundus) a povrchovú vetvu (r.superficialis). Inervuje predkolenie. Pri jeho obrne noha prepadáva do tzv. plantárnej flexie kedy špička nohy pri chôdzi smeruje nadol a chorý ju musí pri každom kroku vysoko dvíhať – „kohútia chôdza“.
nervus peroneus superficialis
povrchový lýtkový nerv vzniká zo spoločného lýtkového nervu (n. peroneus communis). Inervuje obidva peroneálne svaly a dlhý extenzor palca nohy. Senzitívne inervuje chrbát nohy a prstov. Pri jeho obrne noha prepadáva do tzv. plantárnej flexie, špička nohy pri chôdzi smeruje nadol a chorý ju musí pri každom kroku vysoko dvíhať – „kohútia chôdza“.
nervus plantaris lateralis
vetva nervu predkolenia (n. tibialis), ktorá končí na vonkajšej strane chodidla. Inervuje IV. a V. prst nohy a priľahlé svaly (abduktor a flexor V. prsta, medzikostné svaly).
nervus plantaris medialis
vetva nervu predkolenia (n. tibialis), ktorá končí na vnútornej strane chodidla. Inervuje palec (abduktor a flexor) a tiež krátky flexor prstov nohy.
nervus saphenus
konečná, najdlhšia a čiste senzitívna vetva stehnového (femorálneho) nervu. Na vnútornej dolnej strane stehna (canalis adductorius) vystupuje do podkožia a pokračuje po vnútornej strane predkolenia až k nohe.
nervus radialis
vretenný nerv hornej končatiny vychádza z ramenného nervového pletenca (plexus brachialis). Na zadnej strane ramena sa obtáča okolo ramennej kosti, kde inervuje triceps a prechádza na palcovú hranu predlaktia až na chrbát ruky. Hlboká vetva inervuje svaly na chrbtovej strane predlaktia (extenzory), povrchová vetva inervuje chrbát ruky a prsty. Pri jeho obrne má ruka tvar „labutej šije“, kedy postihnutý nedokáže spraviť jej extenziu a preto je ruka trvale ohnutá v zápästí.
nervus ulnaris
lakťový nerv hornej končatiny vychádza z ramenného nervového pletenca (plexus brachialis). Prechádza po vnútornej strane ramena a lakťa a pokračuje po malíčkovej hrane predlaktia až do dlane. Inervuje ulnárny flexor zápästia, hlboké flexory prstov ruky, svaly bruška malíčka (hypothenar), adduktor a hlboký flexor palca. Pri jeho obrne je narušená abdukcia prstov a addukcia palca, vzniká tzv. „pazúrovitá ruka“.
nesteroidný
opak steroidného t.j. taký, ktorý nemá steroidný charakter, nemá steroidné jadro napr. nesteroidné antireumatiká sú nehormonálne protizápalové lieky, ktoré sa používajú najmä v ortopédii, neurológii a reumatológii.
neuro-
predpona označujúca vzťah k nervu napr. neurogénny -majúci pôvod v nerve, neuropatia – ochorenie nervov, neurológia – veda o nervoch a nervových chorobách, neurasténia – slabosť nervov a pod.
neurón
nervová bunka. Neurón je základnou jednotkou nervového systému. Neuróny prenášajú nervové impulzy v našom tele napr. z miechy do svalu, z miechy do vnútorného orgánu (napr. do močového mechúra), ale tiež z mozgu až na perifériu. Neuróny však zabezpečujú aj prenos zrakových (optický nerv), sluchových (sluchový nerv), chuťových a iných informácií. Nervy sú navzájom poprepájané tzv. synapsami a nerv so svalom zase spája tzv. nervosvalová platnička.
neuropatický pruritus
jeden zo symptómov neuropatie, ide o intenzívne svrbenie (pruritus) v inervačnej oblasti niektorého z nervov. Vzniká mechanickým dráždením nervu útlakom, ale tiež z metabolických príčin (napr. diabetická neuropatia).
nimesulid
nesteroidné teda nehormonálne antireumatikum s analgetickými a antipyretickými účinkami. Predáva sa pod množstvom názvov napr. Aulin, Nimesil, Nimed a pod.
nodózny (nodosus)
uzlovitý, hrboľatý napr. nodózna struma je uzlovité zväčšenie štítnej žľazy.
noha
nohou laici často označujú celú dolnú končatinu, ale v skutočnosti ide iba o jej časť pod členkom. Noha pozostáva z 5-tich prstov, 5-tich záprstných kostí (metatarzy) a z priehlavku (tarsus).
NSA
nesteroidné antireumatiká, čiže nehormonálne protizápalové lieky, ktoré sa používajú najmä v ortopédii, neurológii a reumatológii. Často sa používa anglická skratka NSAID.
NSAID
skratka pre nonsteroidal anti-inflammatory drug, čiže nesteroidné (nehormonálne) protizápalové lieky, ktoré sa používajú najmä v ortopédii, neurológii a reumatológii.
NSAR
nesteroidné antireumatiká, čiže nehormonálne protizápalové lieky, ktoré sa používajú najmä v ortopédii, neurológii a reumatológii.
Nurofen
nesteroidné teda nehormonálne antireumatikum, ktorého základom je ibuprofénová kyselina. Predáva sa pod množstvom iných názvov napr. Ibuprofen, Brufalgin, Ibalgin a pod.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24