Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno P

Pagetova choroba
tiež ostitis deformans. Ide o kostné ochorenie neznámej príčiny, ktoré sa prejavuje zdurením kostí lebky a hornej čeľuste. Postihnutý trpí bolesťou, poruchami sluchu a sklonom k spontánnym zlomeninám. V sére je zvýšená hodnota kostného izoenzýmu alkalickej fosfatázy (ALP).
pakĺb
nepravý kĺb, komplikácia hojenia zlomeniny s nekvalitnou osifikáciou lomnej línie kostí, kedy sú kostené úlomky spojené prevažne väzivom. Príčinou je nedostatočná (nekvalitná) imobilizácia zlomeniny (voľná sadra, predčasne sňatá sadra, nevykonaná osteosyntéza), priskoré a príliš intenzívne zaťažovanie zlomenej končatiny (netrpezlivosť pri rehabilitácii, predčasné športovanie), ale tiež výživa s nedostatkom vápnika, fosforu a horčíka (ryby, orechy, sušené slivky, figy). V liečbe sa osvedčila vysokointenzívna laseroterapia (HIL laser), rázová vlna (enPuls) alebo vysokoindukčná magnetoterapia.
pamidronát
kyselina pamidronová, tzv. bifosfonát. Využíva sa v liečbe kostných nádorov, Pagetovej choroby, ale aj ďalších chorôb spôsobených zvýšenou činnosťou osteoklastov.
PAN
skratka pre polyarteriitis nodosa.
panaricium, paronychium
hnisavý zápal nechtového lôžka prstov rúk a nôh ako následok drobného poranenia pri strihaní nechtov. Stav sa môže komplikovať zápalom šliach aj kosti posledného článku prsta. Osvedčili sa antibiotické masti, ale často je nutná incízia a evakuácia hnisu.
panartritída
infekčný zápal kĺbu a všetkých mäkkých tkanív v jeho okolí (pan = všetko, artritída = zápal kĺbu). Takýto kĺb je ohrozený ankylózou t.j. úplným znehybnením.
parafín
voskovitá látka, ktorá dobre akumuluje teplo a následne ho pomaly uvoľňuje do okolia, čo sa hojne využíva na prehrievanie bolestivých častí tela. Tekutý parafín sa aplikuje na chronické ochorenia rúk (reuma), zmes parafínu a rozomletého kameňa (parafango) sa prikladá na telo vo forme horúcich vreciek (hot- pack).
paramethason
tzv. fluorovaný kortikoid s antiflogistickým (protizápalovým) účinkom. Používa sa na liečbu reumy, systémových ochorení a tiež pri liečbe alergií.
paraneoplastické prejavy
prejavy nádorového ochorenia na vzdialených miestach tela (nejde však o metastázy). Zdá sa ako keby s nádorom nesúviseli, pripomínajú iné ochorenie. Môže ísť o nadprodukciu hormónov, ale aj rôzne kožné, črevné, svalové či kostné choroby. Po vyliečení nádoru väčšinou vymiznú.
paravertebrálny
umiestnený pozdĺž chrbtice. Paravertebrálne svaly sú svaly umiestnené vpravo a vľavo od chrbtice. Vzpriamujú a zakláňajú chrbticu pri vstávaní z ľahu na bruchu.
paréza lícového nervu
latinsky paresis n. facialis, ochrnutie lícového nervu. Prejavuje sa obrnou polovice tváre, poklesom ústneho kútika, vyplazovaním jazyka do strany, nemožnosťou vyceriť zuby a zapískať. Chorý nedovrie oko (slzí) a nedokáže zvraštiť čelo (zdvihnúť obočie). Príčinou parézy býva cievna mozgová príhoda (centrálna paréza) alebo vírusové ochorenie, prechladnutie, úraz, nádor (periférna paréza). Centrálna paréza sa prejavuje iba poklesom ústneho kútika. Paréza z výrazného prechladnutia sa nazýva esenciálna alebo tiež paréza „e frigore“. V liečbe sa dosahujú veľmi dobré výsledky vysokointenzívnym HIL laserom Opton ev. Opton Pro.
paréza plexus brachialis
ochrnutie nervov ramenného nervového pletenca väčšinou ako následok úrazu. Horný typ parézy (poškodenie 4.-6. krčného nervu) sa prejavuje postihnutím upaženia, vonkajšej rotácie v ramene a ohybu v lakti. Dolný typ parézy (poškodenie 7. a 8. krčného nervu) sa prejavuje postihnutím ohybu prstov ruky.
patelárny reflex
odpoveď na poklep neurologického kladivka pod jabĺčko (patellu). Správnou odpoveďou je nekontrolované „vykopnutie“ predkolenia. Pri útlaku nervov v reflexnom oblúku L2-L4 (t.j. medzi 2. a 4. driekovým stavcom) napr. vyskočenou platničkou sa patelárny reflex nedá vyvolať a chorý nevykopne resp. vykopne slabo.
patella
latinský názov pre jabĺčko – kosť, ktorá dáva kolenu charakteristický tvar. Patella je súčasťou šľachy štvorhlavého svalu stehna (quadriceps), ktorý sa pod ňou upína do predkolenia. Svojim tvarom zabezpečuje, aby šľacha quadricepsu pri ohybe kolena neskĺzla do strán.
patogenetický
súvisiaci s patogenézou t.j. s okolnosťami vedúcimi k chorobe, dôležitý z hľadiska vzniku a vývoja choroby (pathos – choroba, genao – tvoriť).
patologická zlomenina
zlomenina, kedy na zlomenie kosti stačí len minimálna sila (malý alebo aj žiadny úraz), najčastejšie pri osteoporóze, metastázach alebo iných chorobách kostí.
patologický nález
abnormálny, chorobný nález laboratórneho, prístrojového alebo fyzikálneho vyšetrenia. Patologickým nálezom je napr. málo červených krviniek, bolesť krku pri otáčaní, opuch kĺbov, ale tiež hernia platničky pri vyšetrení magnetickou rezonanciou.
pecten ossis pubis
hrebeň lonovej kosti. Nahmatáme si ho končekmi prstov v hornej línii pubického ochlpenia.
periarteriitis nodosa
tiež polyarteriitis nodosa, zápal postihujúci mnoho tepien prejavujúci sa bolestivými nodositami (uzlíkmi) v okolí artérií.
periarthritis humeroscapularis (PHS)
súhrnný názov pre ochorenia pleca vedúce k bolestivému obmedzeniu pohybu v kĺbe, niekedy až k tzv. zmrznutému ramenu (frozen shoulder). Pomenovanie zahŕňa ochorenia šliach (tendinopatie), ťahových váčkov (burzitídy), kĺbov (artritída, artróza) a puzdra kĺbu (kapsulitída). Príčinou PHS je jednorazová alebo opakovaná traumatizácia (preťaženie pri jednostrannom pohybe), menej často infekcia, vnútorné ochorenia (srdce) ale tiež psychické príčiny („choré rameno – chorá duša“). Aj najťažšie prípady PHS dobre reagujú na liečbu rázovou (pulznou) vlnou enPuls, enPuls 2 a enPuls PRO
periartikulárny
nachádzajúci sa v okolí kĺbu.
periartritída
zápal okolia kĺbu sprevádzaný tiež zápalom puzdra kĺbu, veľkou bolestivosťou a obmedzenou pohyblivosťou v kĺbe. Pri nedostatočnej liečbe a rehabilitácii hrozí až stuhnutie kĺbu (frozen shoulder).
periartropatia
nezápalové, degeneratívne ochorenie tkanív v okolí kĺbu, ale tiež puzdra kĺbu.
perichondritída
chronický zápal okolia chrupavky napr. chrupavky na ušnici alebo v hrtane.
perichondrium
väzivová blana pokrývajúca chrupavku a podieľajúca sa na jej výžive.
perimyelografia (skr. PMG)
kontrastné röntgenové vyšetrenie chrbtice a miechy, pri ktorom sa kontrastná látka do miechového kanála zavádza lumbálnou punkciou v driekovej oblasti. Dnes ju takmer úplne nahradilo bezpečnejšie vyšetrenie magnetickou rezonanciou.
periost
okostica je hustá, veľmi tvrdá a dobre inervovaná väzivová blana, ktorá pokrýva a chráni kosť po celom jej povrchu. Hrá tiež kľúčovú rolu pri regenerácii kosti (osteogenéza). Úder, náraz do okostice je veľmi bolestivý. Liečebne sa využíva tzv. periostálna masáž, masáž okostice. Na vnútornom povrchu kosti sa nachádza analogická vrstva väziva – endost.
periostitis, periostitída
zápal okostice, tvrdého tkaniva, ktoré pokrýva a chráni kosť. Najčastejšie vzniká ako následok úrazu.
peritoneum
pobrušnica je tenká lesklá blana s plochou až 2 m2 pokrývajúca vnútro brušnej dutiny, ale zároveň brušné orgány. Pri zápale pobrušnice (peritonitída) sa do organizmu veľkou plochou vstrebávajú toxické látky.]
Perthesova choroba
druh aseptickej nekrózy (nekróza neinfekčného pôvodu), ktorá postihuje hlavicu bedrovej kosti u chlapcov medzi 3.-10. rokom veku. Prejavuje sa bolesťou bedrového kĺbu, krívaním a kontraktúrami, neskôr atrofiou svalov v jeho okolí. Pri nedostatočnej liečbe hrozí rozvoj koxartrózy.
pertrochanterický
prechádzajúci cez trochanter napr. pertrochanterická zlomenina. Trochanter je veľký chocholík, veľký hrbol na bedrovom kĺbe.
pes anserinus
doslova „husia nôžka“ – trojuholníkový útvar na vnútornej strane pod kolenom podobajúci sa na husiu nôžku, do ktorého sa upínajú šľachy troch stehnových svalov (gracilný, krajčírsky a pološľachovitý sval).
pes calcaneus
tzv. hákovitá noha – noha je v dorzálnej flexii so špičkou vytiahnutou smerom nahor. Ide o následok oslabených lýtkových svalov a prevahy svalov na prednej strane predkolenia.
pes equinovarus
tzv. kosozvislá noha. Najčastejšia vrodená vada nohy, pri ktorej je noha v plantárnej flexii t.j. v polohe ako keby sme stáli na špičkách. Špička je zároveň vytočená smerom ku stredovej čiare, takže chorý našľapuje na vonkajší okraj chodidla. Na túto vadu trpeli napr. cisár Claudius, básnik G.G.Byron a nacista Goebbels.
pes equinus
tzv. konská noha – noha je v trvalej plantárnej flexii a päta pri chôdzi nedošľapuje na podložku. Chorý preto našľapuje len na špičku nohy. Ide o následok oslabených svalov na prednej strane predkolenia a prevahy lýtkových svalov. Môže vzniknúť u dlhodobo ležiacich pacientov.
pes planus
plochá noha ako následok zníženej až padnutej pozdĺžnej klenby. Postihnutý našľapuje na palcovú miesto vonkajšej hrany chodidla. Ide o následok dlhodobého statického preťažovania nohy (dlhé státie, nadváha, zlá obuv), ktoré vedie k oslabeniu svalov predkolenia a tým k poklesu nožnej klenby. Ploché nohy potom podmieňujú problémy s členkami, kolenami, bedrovými kĺbmi a môžu byť príčinou otočenia maternice smerom vzad. Účinnou prevenciou je nosenie ortopedických vložiek a ortopedických sandálov.
pes transversoplanus
priečne plochá noha ako následok poklesu priečnej klenby t.j. klenby pod hlavičkami záprstných kostí, čo vedie k rozšíreniu nohy v mieste za prstami. Dovtedy dobrá obuv sa stáva úzkou, tlačí palec a malíček smerom k osi nohy, čo spôsobuje vbočenie palca (hallux valgus) a vznik kladivkových prstov. Ide o častú získanú vadu ako následok dlhodobého statického preťažovania nohy (dlhé státie, nadváha, zlá obuv).
petrosus
kamenný, skalný napr. os petrosum (skalná kosť), nervus petrosus
phalanx (falanga)
článok prsta ruky alebo nohy napr. každý prst ruky má 3 falangy, palec má dva falangy.
PHS
skratka pre periarthritis humeroscapularis
PIP
skratka pre proximálny (horný) interfalangeálny kĺb. Každý prst má proximálny interfalangeálny kĺb (PIP), ktorý je bližšie k hlave a distálny interfalangeálny kĺb (DIP), ktorý sa pri zvesenej končatine nachádza bližšie k zemi.
Piroxicam
nesteroidné teda nehormonálne antireumatikum s predĺženým účinkom. Predáva sa ako Piroxicam, Flamexin, Hotemin.
piroxikam
účinná látka nesteroidného, nehormonálneho antireumatika s predĺženým účinkom. Predáva sa ako Piroxicam, Flamexin, Hotemin.
plantárny
chodidlový, týkajúci sa chodidla, šľapaje napr. plantárna flexia je ohyb nohy v členku smerom od kolena.
Plaquenil
antimalarikum, antireumatikum t.j. liek proti malárii a proti reumatizmu. Genericky ide o hydrochlorochin. Podobný liek je Delagil.
platyspondýlia
sploštený stavec viditeľný na RTG. Vzniká napr. pri osteomalácii, ale tiež pri aseptickej nekróze tela stavca (Calvého choroba). Klinicky sa prejavuje ako hyperkyfóza t.j. nadmerné ohnutie hrudnej chrbtice.
pleurodýnia (bornholmská choroba)
akútne ochorenie Coxsackie vírusom, silná viróza s horúčkou a veľkými bolesťami svalov najmä na hrudníku. Iný názov je epidemická myalgia t.j. bolesť svalov s epidemickým výskytom.
PMR
skratka pre polymyalgia reumatica.
podagra
dna, v užšom slova zmysle dnavé postihnutie kĺbu palca nohy.
podkolenná jamka
alebo tiež zákolenná jamka (fossa poplitea), je miesto kde končia svaly zadnej strany stehna (hamstringy) a začínajú lýtkové svaly. V poplitei sú dobre hmatné a tým aj zraniteľné cievy a nervy.
pohybový aparát
alebo tiež lokomočný aparát. Systém pozostávajúci z kostí, kĺbov, šliach, väzov a svalov zabezpečujúci náš pohyb. Ochorenia pohybového aparátu predstavujú modernú epidémiu dnešnej doby. Dôvodom je prudký nárast statických činností (práca v sede a v stoji) a významný pokles pohybovej aktivity človeka.
polyartralgia
bolesť mnohých kĺbov. Kým artralgia je bolesť kĺbu, poly- znamená mnoho, oligo – niekoľko a mono- jeden.
polyartritída
zápal mnohých kĺbov. Kým artritída je zápal kĺbu, poly- znamená mnoho, oligo – niekoľko a mono- jeden.
polyfraktúra
mnohonásobná fraktúra t.j. zlomenina najmenej dvoch ale často viacerých končatín.
polychondritída
mnohonásobný zápal chrupaviek t.j. zápal najmenej dvoch ale často viacerých chrupaviek.
polymorbidita
súčasný výskyt mnohých chorôb u jedného človeka. Polymorbidita stúpa s vekom a je dosť bežná u starých ľudí, ktorí majú súčasne napr. cukrovku, vysoký krvný tlak, koxartrózu, ischemickú chorobu srdca, poruchy zraku a pod.
polymyalgia (polymyalgia rheumatica, skr. PMR)
bolesť mnohých svalov. Reumatická polymyalgia sa najčastejšie vyskytuje v oblasti plecového kĺbu a okrem bolesti sa prejavuje aj svalovou slabosťou. Častejšia je vo vyššom veku a rýchlo ustúpi po malej dávke kortikoidov.
polymyozitický syndróm
syndróm charakterizovaný bolesťou mnohých svalov a značnou svalovou únavou, sprevádza niektoré systémové ochorenia.
polymyozitída
zápalové ochorenie mnohých svalov (myozitída) najmä svalov končatín, ktoré sa prejavuje zvýšenou svalovou únavou a bolestivosťou svalov, neskôr ich atrofiou. V ťažkých prípadoch postihuje aj dýchacie svaly. Častejšia je u žien. Pri súčasnom postihnutí kože sa hovorí o dermatomyozitíde.
polyserozitída
zápalové ochorenie mnohých seróznych blán, ktoré sa vyskytuje pri reumatických alebo systémových chorobách. Zápal pohrudnice a popľúcnice sa označuje ako pleuritída, zápal osrdcovníka ako perikarditída. Sú sprevádzané tvorbou výpotku (tekutiny) a tendenciou k vytváraniu zrastov.
popliteálny
podkolenný, súvisiaci s podkolennou jamkou. Podkolennou jamkou prechádzajú veľké cievy a nerv.
porotický
prerednutý, riedky. Často sa používa v spojení porotická kosť t.j. prerednutá kosť postihnutá osteoporózou.
postranné väzy
postranné alebo kolaterálne väzy kolena bočno-bočne spevňujú koleno. Ligamentum collaterale mediale (LCM) sa nachádza na vnútornej strane kolena a ligamentum collaterale laterale (LCL) na vonkajšej strane kolena. Tieto väzy limitujú pohyb natoľko, že v kolene je možné len ohnutie a vystretie. Podobné kolaterálne väzy sa nachádzajú v lakti a tiež na prstoch rúk.
postreumatický
nasledujúci po reume, spôsobený reumatickým ochorením napr. postreumatická endokarditída je zápal vnútroblany srdca (endokardu) ako následok reumatickej horúčky a pod.
posturálne svaly
svaly (najmä svaly chrbtice), ktoré udržujú vzpriamenú posturu, vzpriamený postoj, čo je energeticky značne náročná svalová aktivita.
poškodenie
narušenie štruktúry orgánu pôsobením vonkajších alebo vnútorných škodlivín, ktoré môže byť sprevádzané poruchou funkcie. Môže ísť napr. o poškodenie obličiek alebo pečene liekmi / jedmi, poškodenie svalu, kosti alebo kĺbu úrazom a pod.
Pottova zlomenina
fraktúra ihlice tesne nad členkom.
preartrotický
stav predchádzajúci artróze.
predilekčný
predilekčné miesto je miesto náchylné na chorobu, miesto kde sa choroba vyskytuje najčastejšie, prednostne. Napr. psoriáza sa vyskytuje predilekčne na kolenách a lakťoch, ekzém naopak predilekčne postihuje podkolenné a lakťové jamky, zlomenina stehnovej kosti predilekčne poškodzuje jej krčok a pod.
prednison
syntetický kortikoid, ktorý je 4x silnejší ako prirodzený hormón kôry nadobličiek hydrokortizon, ktorý potláča nadmernú imunitnú reakciu u zápalových, autoimunitných aj nádorových ochorení. Prednison má výrazné účinky, ale tiež výrazné nežiaduce účinky (vredová choroba žalúdka a dvanástnika, krvácanie do tráviaceho traktu, cukrovka, celkové infekcie, herpetické infekcie, mykotické infekcie, osteoporóza, psychóza, glaukóm, hypertenzia a pod.)
preosteoblast
prekurzorová bunka, z ktorej vzniká osteoblast
prepatelárny
nachádzajúci sa pred patellou (pred jabĺčkom) napr. prepatelárna burza je ťahový váčok pred jabĺčkom.
probenecid
antiuratikum, látka používaná na liečbu dny. Zvyšuje vylučovanie kyseliny močovej z organizmu.
processus coracoideus
zobákovitý výbežok lopatky. Výrazný kostný výbežok na pleci, kde začínajú svaly prednej strany ramena (krátka hlava bicepsu, pectoralis minor a coracobrachialis).
processus spinosus
tŕňový výbežok stavca smerujúci vzad a často smerom šikmo nadol. Je to ten výbežok, ktorý si dokážeme na chrbtici sami vyhmatať.
processus transversus
priečne alebo transverzálne výbežky stavca smerujú do strán a nie sú cez kožu hmatné. Cez priečne výbežky krčných stavcov prebiehajú vertebrálne (stavcové) tepny, ktoré zásobujú krvou mozog. Na priečnych výbežkoch hrudných stavcov začínajú rebrá.
prodrómy
predzvesti, príznaky ohlasujúce príchod choroby. Väčšinou ide o nešpecifické príznaky ako bolesť hlavy, nechutenstvo, bolesti svalov a kĺbov, ktoré môžu byť predzvesťou len obyčajnej chrípky, ale rovnako vírusového zápalu pečene či nádorového ochorenia a pod.
Profenid
nesteroidné teda nehormonálne antireumatikum, ktorého základom je ketoprofen. Predáva sa pod množstvom ďalších obchodných názvov napr. Ketonal, Ketospray, Fastum.
progresívny
postupne sa vyvíjajúci. V medicíne sa používa najmä v negatívnom zmysle slova t.j. postupne sa zhoršujúci. Napr. progresívna polyartritída neznamená, že by ochorenie bolo nejaké pokrokové, ale naopak pojem vyjadruje postupne sa zhoršujúci zápal kĺbov.
progresívna polyartritída (skr. PAP)
tiež reumatoidná artritída (RA). Ide o zápalové ochorenie mnohých kĺbov (preto poly-), ktoré predilekčne postihuje drobné kĺby rúk, ale napr. tiež krčnú chrbticu. Zápal progreduje t.j. neustále sa zhoršuje a vedie k deformitám kĺbov, ktoré potom pripomínajú „ruku čarodejnice“. V obraze choroby sú aj celkové príznaky ako napr. depresia, nechutenstvo, ranná stuhnutosť. Toto autoimunitné ochorenie, kedy sa imunitný systém obráti proti vlastným kĺbom, sa častejšie vyskytuje u žien. Ochorenie môže súvisieť s nadmernou konzumáciou kyslých potravín a dá sa zmierniť ich vylúčením zo stravy.
prolaps medzistavcovej platničky
vyklenutie gelovitého jadra platničky do priestoru mimo narušeného cirkulárneho prstenca, ktorý ho obkružuje. Gelovité jadro je síce mäkké, ale tlačí na miechové korene dlhodobo 24/7 a preto sa útlak nervov prejaví ako tzv. koreňový syndróm, teda bolesť vystreľujúca až do prstov postihnutej končatiny. Pri postihnutí krčnej chrbtice sa koreňový syndróm označuje ako cervikobrachiálny (CBS) a pri postihnutí driekovej chrbtice ako lumboischiadický (LIS). Vyskočená platnička sa obvykle vyklenuje do strany (laterálny prolaps). Vtedy utláča pravý alebo ľavý miechový koreň a chorý cíti bolesť v príslušnej končatine. Vzácnejší je mediálny prolaps smerujúci do miechového kanála. Ten utláča obidva miechové korene a chorý má bolesti v obidvoch končatinách. Bolesť sa zhoršuje pri zakašľaní, kýchnutí či defekácii. Ťažkosti spôsobené prolapsom platničky sa dajú takmer vždy a veľmi úspešne zmierniť rehabilitáciou.
proprioreceptor
receptor, receptory umiestnené v kĺboch, svaloch a šľachách, ktoré nám zabezpečujú tzv. propriocepciu t.j. informáciu o aktuálnej polohe vlastného tela, o polohe hlavy, končatiny a pod. (proprius = vlastný).
proprius
vlastný, privátny, vzťahujúci sa k vlastnému telu napr. propriocepcia je informácia o aktuálnej polohe vlastného tela, o polohe hlavy, končatiny a pod. ]
propulzia
pulzný, málo kontrolovaný až nekontrolovaný pohyb smerom vpred napr. u parkinsonikov. Pre pohyb dozadu sa používa pojem retropulzia, pre pohyb do strán lateropulzia.
protetika
odbor zaoberajúci sa výrobou protéz (ortopedická ale aj zubná protetika)
proximálny (proximalis, skr. prox.)
bližší k hlave, horný. Opakom je distálny, dolný t.j. vzdialenejší od hlavy napr. lakeť na hornej končatine je umiestnený proximálne, zápästie distálne. 1.článok prsta ruky je proximálny, 3.článok prsta je distálny (= konček prsta).
predlaktie
latinsky antebrachium, časť hornej končatiny od lakťa po zápästie. Tvorí ho vretenná a lakťová kosť a 2 svalové skupiny – na dlaňovej strane ohýbače ruky (flexory) a na chrbtovej strane vystierače ruky (extenzory), okrem toho svaly vykonávajúce rotáciu predlaktia (pronáciu a supináciu). Predlaktím prechádzajú 3 nervy – stredový, lakťový a vretenný a 2 tepny – lakťová a vretenná.
pseudoartróza
nepravá artróza, nezhojená zlomenina
pseudofraktúry (Looserove zóny)
nepravá fraktúra, nepravá zlomenina, röntgenologický nález typický pre osteomaláciu.
pseudoradikulárny syndróm
nepravý radikulárny syndróm. Na rozdiel od radikulárneho (koreňového) syndrómu, kde chorý cíti bolesť v celej dolnej končatine včítane prstov na nohách, bolesť pri pseudoradikulárnom syndróme končí v oblasti kolena. Má lepšiu prognózu, ľahšie a rýchlejšie sa dá vyliečiť ako radikulárny syndróm.
psoriasis arthropatica
neskorý prejav psoriázy (lupienky) v podobe zápalu kĺbov rúk, nôh ale aj iných kĺbov. Postihnuté prsty na rukách majú charakteristický tvar párkov. Psoriatická artropatia zle reaguje na bežné liečebné postupy (antireumatiká, fyzikálna liečba).
pubalgia
bolesť lonovej kosti (os pubis). Vzniká pri preťažení adduktorov (priťahovačov) stehna, ktoré začínajú práve na lonovej kosti.
pyartros
hnisavý zápal kĺbu vzniká najčastejšie ako následok úrazu, menej často prenesením infekcie krvou. Okrem antibiotickej je nutná aj chirurgická liečba.
Prítomnosť „vody“ v kĺbe sa označuje ako hydrartros, krv v kĺbe je hemartros.
pyramídová dráha
nervová dráha začínajúca v pyramídových bunkách mozgovej kôry (precentrálny závit) a končiaca na motorických neurónoch v predných rohoch miechy. Je hlavnou motorickou dráhou, ktorá zabezpečuje vôľou riadený (najmä jemný) pohyb. Pri poškodení dráhy nastáva spastická obrna na opačnej strane tela (dráha sa kríži v predĺženej mieche) – kontralaterálna hemiparéza.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24