Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno R

RA
lekárska skratka pre rodinnú anamnézu t.j. zisťovanie chorôb, ktoré sa vyskytujú v rodine. Používa sa tiež ako skratka pre reumatoidnú artritídu (reumu).
radiokarpálny
nachádzajúci sa medzi vretennou kosťou (radius) a zápästím (carpus) napr. radiokarpálny kĺb.
radiosenzitívny
citlivý (senzitívny) na žiarenie. Na žiarenie sú najcitlivejšie mladé tkanivá, v ktorých prebieha rýchla látková výmena napr. kostná dreň (novotvorba krvných buniek), črevná sliznica, pohlavné žľazy ale aj mnohé nádory. Opačný pojem je rádiorezistentný – také sú zase staré tkanivá napr. mozog.
radioulnárny
nachádzajúci sa medzi vretennou kosťou (radius) a lakťovou kosťou (ulna) napr. radioulnárny kĺb.
radius
vretenná kosť, jedna z 2 kostí predlaktia nachádzajúca sa na palcovej strane predlaktia. Začína sa v lakti hlavičkou (capitulum radii) a končí v zápästí. Hlavička radia umožňuje rotačné pohyby predlaktia (supinácia a pronácia). Bolesť zablokovanej hlavičky radia je často nerozpoznaná a považuje sa za radiálnu epikondylitídu.
rachitída (rachitis)
krivica, z gréckeho rhachis – chrbtica. Ochorenie spôsobujúce nevratné deformity kostry. Jeho príčinou je nedostatok vitamínu D (novšie hormón D) v detstve. Hormón D umožňuje vstrebávanie vápnika z čreva a jeho ukladanie do kostí. Porovnaj s osteomaláciou.
raloxifen
liek na liečbu a prevenciu osteoporózy.
ramenný kĺb
alebo tiež plecový kĺb. Ide o najpohyblivejší kĺb nášho tela. Jeho veľkú pohyblivosť umožňuje plytká, v porovnaní s bedrovým kĺbom až symbolická kĺbová jamka. Táto je dôvodom prečo je ramenný kĺb taký zraniteľný a často bolestivý (je to „niečo za niečo“ – veľká pohyblivosť za veľkú zraniteľnosť). Bolesť býva spôsobená natiahnutím alebo natrhnutím väzov a svalov v okolí kĺbu, ktoré svojou pevnosťou a pružnosťou musia kompenzovať voľnosť plytkej kĺbovej jamky.
rameno
alebo tiež plece. Ide o rozhodujúce miesto na hornej časti trupu nazývané tiež ramenný pletenec – spojenie kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti. Typickú oblosť plecu dodáva deltový sval, zvrchu hmatáme kostený nadpažok. Plece je veľmi namáhané a tiež veľmi zraniteľné. Pri úraze sa často vykĺbi (luxácia), ale omnoho častejšie býva presilené, ponaťahované, poškodené nadmernou alebo opakovanou námahou (periarthritis humeroscapularis).
RAŠ
reflex Achillovej šľachy. U zdravého človeka sa normálne reflexy označujú ako „živé“. Normálnou odpoveďou na poklep reflexného kladivka na Achillovu šľachu u ležiaceho je plantárna flexia nohy t.j. jej pohyb smerom od kolena. RAŠ vypovedá o stave inervácie v segmente L5/S1 t.j. o nerve, ktorý vychádza medzi 5. driekovým a 1. krížovým stavcom. RAŠ má však dobrú výpovednú hodnotu aj u ochorení štítnej žľazy.
RC
lekárska skratka pre radiocarpálny t.j. nachádzajúci sa medzi vretennou kosťou (radius) a zápästím (carpus) napr. radiokarpálny kĺb.
recessus suprapatellaris
záhyb kĺbového puzdra kolena nad jabĺčkom (niečo ako „záliv“) pod šľachou štvorhlavého svalu.
recidíva
návrat už vyliečenej choroby alebo návrat príznakov choroby, ktoré prednedávnom ustúpili napr. recidíva zápalu prínosových dutín, recidíva zápalu priedušiek, recidíva hnačky, recidíva močovej infekcie.
reflex
nevedomá, vôľou neriadená odpoveď nervu na poklep neurologickým kladivkom ev. na iný podnet (škrabkanie, šteklenie, pichnutie, svetlo, zvuk a pod). Informáciu o podnete privedú do centra (miecha, mozog) dostredivé – aferentné nervové vlákna. Centrum po vyhodnotení podnetu potom odstredivými – eferentnými vláknami vydá pokyn na odpoveď napr. stiahnutie svalu, zúženie zorničky (= reflexný oblúk).
reflex Achillovej šľachy (skr. RAŠ)
u zdravého človeka sa normálne reflexy označujú ako „živé“. Normálnou odpoveďou na poklep reflexného kladivka na Achillovu šľachu u ležiaceho je plantárna flexia nohy t.j. jej pohyb smerom od kolena. RAŠ vypovedá o stave inervácie v segmente L5/S1 t.j. o nerve, ktorý vychádza medzi 5. driekovým a 1. krížovým stavcom. RAŠ má však dobrú výpovednú hodnotu aj u ochorení štítnej žľazy.
reflex flektorov prstov
u zdravého človeka sa normálne reflexy označujú ako „živé“. Normálnou odpoveďou na poklep reflexného kladivka na šľachy flexorov prstov je vôľou neriadená flexia (ohyb) prstov. Reflex vypovedá o stave inervácie v reflexnom oblúku C8.
rehabilitácia
odstránenie bolesti, obnovenie pohyblivosti, sily, pracovnej schopnosti a výkonnosti do pôvodného stavu pred úrazom alebo chorobou. Rehabilitačné postupy zahŕňajú zo začiatku pasívne, neskôr aktívne činnosti ako polohovanie, chôdzu, mäkké a fasciálne techniky, masáže, liečebnú telesnú výchovu, dychovú gymnastiku, reflexnú liečbu, mobilizáciu, manipuláciu a pod. Rehabilitácia používa na obnovu zdravia mnoho prostriedkov fyzikálnej medicíny (svetlo, teplo, chlad, elektrické prúdy, ultrazvuk, rázovú vlnu, magnetické pole, tlakovú liečbu a pod). Pre ich mimoriadnu účinnosť a bezpečnosť je dnes čoraz viac cenená a žiadaná. Na rozdiel od „chemickej“ liečby nemá žiadne nežiaduce účinky.
Reiterov syndróm
ochorenie typické nehnisavým zápalom viacerých kĺbov a bolesťami chrbta, ktoré sú reakciou na zápal čriev (dyzenterická hnačka) alebo na chlamýdiový zápal močových ciest. Súčasťou syndrómu je triáda artritída + uretritída + konjunktivitída t.j. súčasný zápal kĺbov, močovej trubice a očných spojiviek.
rentgenové žiarenie
elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou 10 až 0,01 nm, ktoré vzniká na anóde rentgenovej lampy po dopade rýchlych elektrónov. Žiarenie spôsobuje zmeny v tkanivách a podľa veľkosti dávky a energie ich poškodzuje (útlm kostnej drene, črevných buniek, štítnej žľazy, vaječníkov, semenníkov, zápal kože a vnútorných orgánov = choroba z ožiarenia). Tvrdé rtg žiarenie preniká tkanivom a využíva sa v diagnostike – rtg vyšetrenie, počítačová tomografia (CT). Mäkké rtg žiarenie sa kumuluje v tkanivách a aj keď je dosť rizikové, dodnes sa využíva na liečbu nezávažných ochorení ako je ostroha pätovej kosti, epikondylitída lakťa a pod. Na liečbu týchto ochorení dnes slúži mnohonásobne bezpečnejšia rázová vlna a vysokointenzívny HIL laser.
repozícia
navrátenie do pôvodnej pozície, náprava napr. repozícia zlomeniny.
rete articulare cubiti
pletenec tepien v oblasti lakťa.
rete articulare genus
pletenec tepien v oblasti kolena.
retikulárne vlákna
„spojivové vlákna usporiadané do sietí (rete = sieť), ktoré tvoria tzv. retikulárne väzivo. To je základom mnohých tkanív a orgánov; najmä kostnej drene, lymfatického tkaniva a pečene. Tvorí ho tzv. retikulin (kolagén III), ktorý obsahuje 10x viac sacharidov ako kolagén I.“
retikulocyt
predposledné vývojové štádium červenej krvinky, z ktorého sa tvorí zrelý erytrocyt. Retikulocyt ešte nemá bunkové jadro. Vzniká z erytroblastu v kostnej dreni, na erytrocyt dozrieva v periférnej krvi, kde sa vyskytuje asi v 1%.
retikulocytopénia
znížený počet retikulocytov v periférnej krvi (menej než 1%), čo nasvedčuje pre útlm kostnej drene. Opačný stav je retikulocytóza.
retikulocytóza
zvýšený počet retikulocytov v periférnej krvi (viac než 1%), čo nasvedčuje pre zvýšenú aktivitu kostnej drene. K tomuto stavu dochádza napr. po krvácaní, pri rozklade krvi (hemolýza), ale tiež pri úspešnej liečbe anémie. Opačný stav je retikulocytopénia.
retinaculum flexorum (ligamentum carpi)
väzivový pruh nad zápästím (carpus), ktorý má podobnú funkciu ako opasok. Vytvára strop karpálneho kanála (tiež karpálny tunel), ktorým do dlane prechádzajú šľachy flexorov prstov a stredový nerv (n.medianus). Pri chirurgickej liečbe syndrómu karpálneho tunela ortopéd retinaculum flexorum pretne, prereže (deliberácia) a tým uvoľňuje problémy spôsobené opuchom v tuneli.
revízia
preskúmanie, preverenie. Pri ošetrení chirurg ranu zreviduje t.j. preskúma rozsah poranenia a overí, či nie je väčší ako sa na prvý pohľad javí.
reuma (rheuma)
ľudové označenie reumatoidnej artritídy.
reumatická horúčka (febris reumatica)
migrujúci nezávažný zápal kĺbov s opuchom, ktorý sa objaví za 3 týždne po neliečenej alebo zle liečenej angíne. Ochorenie postihuje najmä mladých ľudí a spôsobuje ho protilátka proti streptokokom (ASLO alebo len ASO), ktorá sa v krvi bežne vyskytuje do 200 j. Pri reumatickej horúčke sa ASLO mnohonásobne zvyšuje a okrem kĺbov postihuje aj srdce, kde spôsobuje závažnú myokarditídu, endokarditídu a perikarditídu (ASLO bojuje proti streptokokom, ale aj proti vlastným srdcovým bunkám). Lieči sa vysokými dávkami penicilínu. Ochorenie často recidivuje.
reumatické choroby
veľká skupina ochorení kĺbov, svalov, šliach a chrbtice, do ktorej sa radia zápalové choroby (reumatoidná artritída, reumatická horúčka), nezápalové ochorenia (artróza), ale tiež tzv. mimokĺbový reumatizmus (bolesti úponov šliach – entezopatie, bolesti svalov). Prejavujú sa bolestivosťou, opuchom, začervenaním, obmedzením pohyblivosti a po mnohých rokoch trvania aj deformitami. Bývajú aj celkové prejavy ako zvýšená teplota, nechutenstvo, rozmrzenosť, depresia a pod.
reumatický
majúci pôvod v reume, súvisiaci s  reumatickými chorobami a to najmä s reumatoidnou artritídou napr. reumatické vady srdca.
reumatizmus
pozri reumatické choroby.
reumatogénny
vyvolávajúci reumatickú horúčku napr. reumatogénne faktory – okolnosti alebo agens vedúce k reumatickej horúčke (napr. streptokoky).
reumatoidná artritída (skr. RA)
tiež progresívna polyartritída (PAP). Ide o zápalové ochorenie mnohých kĺbov (preto poly-) predilekčne postihujúce drobné kĺby rúk, ale napr. tiež krčnú chrbticu. Zápal progreduje t.j. neustále sa zhoršuje a vedie k deformitám kĺbov, ktoré potom pripomínajú „ruku čarodejnice“. V obraze choroby sú aj celkové príznaky ako napr. depresia, nechutenstvo, ranná stuhnutosť. Toto autoimunitné ochorenie, kedy sa imunitný systém obráti proti vlastným kĺbom, sa častejšie vyskytuje u žien. Ochorenie môže súvisieť s nadmernou konzumáciou kyslých potravín a dá sa zmierniť ich vylúčením zo stravy.
reumatoidná artritída, juvenilná (skr. JRA)
tiež juvenilná progresívna polyartritída (PAP). Ide o zápalové ochorenie niekoľkých kĺbov predilekčne postihujúce drobné kĺby rúk, ale napr. tiež krčnú chrbticu, ktoré najčastejšie vzniká u žien v strednom veku. Zápal progreduje t.j. neustále sa zhoršuje a vedie k deformitám kĺbov, ktoré potom pripomínajú „ruku čarodejnice“. V obraze choroby sú aj celkové príznaky ako napr. depresia, nechutenstvo, ranná stuhnutosť. Ide o autoimunitné ochorenie, kedy sa imunitný systém obráti proti vlastným kĺbom. Ochorenie môže súvisieť s nadmernou konzumáciou kyslých potravín a dá sa zmierniť ich vylúčením zo stravy.
reumatoidný faktor
protilátka proti vlastným protilátkam, teda protilátka proti vlastným imunoglobulínom, preto tiež nazývaná autoprotilátka (používa sa skratka RF). Vyskytuje sa u chorých s reumatoidnou artritídou (reumou), ale taktiež u iných chorôb (choroby pečene, systémový lupus, Sjögrenov syndróm), čiastočne aj u zdravých osôb. Reumatické choroby sa rozdeľujú na séropozitívne (RF je prítomný v krvi) a séronegatívne (bez prítomnosti RF v krvi), z čoho vyplýva, že vyšetrenie RF nie je až takým spoľahlivým ukazateľom ochorenia na reumu.
reumatológia
medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom zápalových aj nezápalových reumatických ochorení pohybového aparátu (kĺbov, šliach, väzov a svalov).
RF
lekárska skratka pre reumatoidný faktor.
Risendros
kyselina rizedrónová, tzv. bifosfonát, liek na liečbu osteoporózy.
Rolandova fraktúra
vnútrokĺbová zlomenina 1. záprstnej kosti (táto prináleží palcu ruky) s dislokáciou v kĺbe palca.
rozštep chrbtice
latinsky spina bifida, vrodený rázštep chrbtice, ktorý postihuje najmä bedrovú a krížovú oblasť. Spina bifida occulta (skrytá) je rázštep jedného či viacerých stavcov a nezasahuje miechu. Obvykle je náhodným nálezom. Spina bifida cystica (cystická) je rázštep, pri ktorom až do podkožia preniká vak tvorený miechovými obalmi (meningokéla) prípadne spolu s miechou a miechovými nervami (meningomyelokéla).
ruka
ľudovo sa väčšinou za ruku považuje celá horná končatina, z medicínskeho pohľadu však ide len o jej časť od zápästia k prstom. Ruku teda tvoria prsty (digiti), záprstné kosti (metakarpy) a zápästie (carpus). Výrazné je svalové bruško palca (tenar) a bruško malíčka (hypotenar). Schopnosť opozície palca voči ostatným prstom z nás spravila ľudí, umožňuje nám prácu s nástrojmi.
rednutie kostí
= osteoporóza je prerednutie kostry ako dôsledok nedostatku kostných minerálov. Ide o časté ochorenie postihujúce najmä ženy po menopauze (strata ochranného vplyvu estrogénov). Prejavuje sa zlomeninami stavcov hrudnej chrbtice, zápästia a krčka stehnovej kosti. Senilná osteoporóza postihuje starých ľudí a je dôsledkom zníženej pohyblivosti, nedostatku vitamínu D a chudobnejšej stravy. Hustota kostnej hmoty sa stanovuje denzitometriou – pri osteoporóze je T-skóre nižšie ako -2,5, kým pri menej závažnej osteopénii je hodnota T-skóre medzi -1 až -2,5. Rozhodujúca je prevencia – dostatok pohybu (primerané zaťažovanie kosti), dostatok vitamínu D (letné slnko!), vápnika, horčíka, bielkovín, obmedziť fajčenie a pitie kávy.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24