Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno B

Bakerova cysta
ide o cystu, ktorá má pôvod vo výstelke kolenného kĺbu (synovia). Vzniká ako následok chronického zápalu synovie, kedy sa sekrét už nemôže hromadiť v samotnom kĺbe a tak sa „skladuje“ mimo kĺbu v cyste lokalizovanej v podkolennej jamke (cysta je dutina naplnená tekutinou).
ballottement (vysl. balotman)
najčastejšie v spojení „ballotement patelly“. Ide o vyšetrenie, ktorým sa zisťuje prítomnosť patologickej tekutiny v kolene. Ak je v kolene prítomná tekutina, jabĺčko pri tlaku prstov alebo ruky smerom k podložke poskakuje (= balotuje).
Bankartova lézia
odtrhnutie väzu labrum glenoidale ramenného kĺbu, ku ktorému dochádza pri vykĺbení ramenného kĺbu smerom dopredu (tzv. ventrálna luxácia). Väčšinou sa poškodenie labra zle hojí alebo nehojí, čím vzniká predispozícia k recidivujúcej tzv. habituálnej luxácii ramena.
báza
= spodina, základňa záprstnej kosti ruky alebo nohy, ale tiež báza lebky
bazivertebrálny
= na spodnej časti stavcového tela (vertebron)
bazivertebrálne žily
žily nachádzajúce sa na spodnej časti stavcového tela (vertebron)
Bechterevova choroba (ankylozujúca spondylartritída, ankylozujúca spondylitída)
chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým chrbticu a kríže, ale tiež ramenné a bedrové kĺby. Ochorenie postihuje predovšetkým mladých mužov a môže viesť k čiastočnej až úplnej ankylóze (znehybneniu) kĺbov. Choroba začína zápalom oka (iridocyklitída), bolesťami Achilllových šliach, neskôr krížov a chrbtice, postupuje zdola smerom ku hlave.
Bennetova fraktúra
vnútrokĺbová zlomenina bázy I.záprstnej kosti ruky (za palcom) spojená s čiastočným vykĺbením (subluxáciou)
bicipitálny reflex
reflex, ktorý neurológ vyvolá poklepom na úpon šľachy bicepsu v lakťovej jamke. Tzv. „živý reflex“ svedčí o dobrej inervácii svalu.
bisfosfonáty
lieky, ktoré sa používajú na liečbu osteoporózy
blokáda
používa sa najmä v spojení „funkčná blokáda“. Funkčné blokády sa vyskytujú najčastejšie medzi stavcami chrbtice, ale tiež na periférnych kĺboch. Blokáda spôsobuje útlak nervu, čo sa prejavuje najmä bolesťou, poruchou citlivosti ale aj poruchou motoriky „v povodí“ postihnutého nervu.
body mass index
(skr. BMI) = index telesnej hmotnosti. Veľmi rozšírený index na posúdenie ideálnej hmotnosti ev. nadváhy či podváhy. Vypočítava sa z pomeru váhy v kg a telesnej výšky v m?.
bolesť kĺbov
artralgia, nešpecifické pomenovanie bolesti kĺbov, ktorá môže mať zápalový, metabolický ale aj degeneratívny pôvod
bolesť na hrudi
thorakalgia, tiež vertebrogénny algický thorakálny syndróm alebo VAS Th chrbtice. Pri viscero-vertebrálnom pôvode thorakalgie je príčinou bolesti na hrudi ochorenie vnútorných orgánov napr. srdca alebo pľúc. Pri vertebro-viscerálnom pôvode thorakalgie sa blokáda stavcov prejavuje bolesťou vnútorných orgánov napr. srdca (tzv. vertebrokardiálny syndróm)
bolesť svalov
myalgia, tiež fibromyalgia. Najčastejšie ako následok preťaženia pri práci alebo športe
bolesť chrbta
dorzalgia alebo dorsalgia, rozlišuje sa ako bolesť horného (upper back pains) a bolesť dolného chrbta (low back pains)
bone mineral density (skr. BMD)
= hustota kostí. Zisťuje sa neinvazívne denzitometriou, ktorá posudzuje hustotu tiel 5-tich driekových stavcov a krčka stehnovej kosti. Nízky BMD znamená osteopeniu alebo až osteoporózu.
Brufen
nesteroidné teda nehormonálne antireumatikum, ktorého základom je ibuprofénová kyselina. Predáva sa pod množstvom iných názvov napr. Ibuprofen, Brufalgin, Ibalgin, Nurofen a pod.
Burnsov syndróm
aseptická nekróza (epifyzeonekróza) dolného konca lakťovej kosti
bursa
ťahový váčok. Je tvorený 2 listami tkaniva a malým množstvom tekutiny. Nachádza sa na končatinách v mieste kde je potrebné znížiť trenie šľachy o kosť alebo iné štruktúry (iná šľacha, sval)
bursa iliopectinea
burza medzi kĺbovým puzdrom bedrového kĺbu a úponom iliopsoasu (sval nachádzajúci sa v bruchu, jeho úlohou je ohýbať dolnú končatinu v bedrovom kĺbe)
bursa infrapatellaris
burza pod jabĺčkom (patellou), je uložená pod väzom jabĺčka (ligamentum patellae) resp. medzi ním a píšťalou
bursa praepatellaris
burza nachádzajúca sa medzi jabĺčkom (kosť) a kožou, znižuje trenie a umožňuje tak pri ohybe kolena hladký pohyb kože nad jabĺčkom
bursa subacromialis
burza nachádzajúca sa na pleci pod nadpažkom (akromion), znižuje trenie medzi nadpažkom a hlavicou ramennej kosti
bursa subcoracoidea
burza pod zobcovitým výbežkom (processus coracoideus) lopatky v blízkosti ramenného kĺbu
bursa subdeltoidea
veľká burza pod deltovým svalom pleca, nachádza sa medzi svalom a puzdrom plecového kĺbu
bursa suprapatellaris
burza nachádzajúca sa nad jabĺčkom (patellou) medzi šľachou štvorhlavého svalu (quadriceps) a stehnovou kosťou. Často komunikuje s dutinou kolenného kĺbu
burza
ťahový váčok. Je tvorený 2 listami tkaniva a malým množstvom tekutiny. Nachádza sa na končatinách v mieste kde je potrebné znížiť trenie šľachy o kosť alebo iné štruktúry (iná šľacha, sval)
burzitída
zápal ťahového váčku (burzy) sprevádzaný zmnožením tekutiny. Väčšinou ide o následok preťaženia, menej často úrazu. Koža nad burzou je začervenaná, bolestivá, opuchnutá. V podkoží je hmatná fluktuácia zmnoženej tekutiny. Zápal burzy je sprevádzaný bolesťou a obmedzením pohybu.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24