Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno S

SA
lekárska skratka pre sociálnu anamnézu t.j. zisťovanie súvislosti choroby pacienta s jeho spoločenským zázemím (rodina, práca a pod.). Je to taktiež skratka pre spondylarthritis ancylopoetica (Bechterevova choroba).
sadra
rozomletá hornina (sadrovec, kalciumfosfát, CaSO4), z ktorej sa zhotovuje fixačný obväz na znehybnenie končatín po úrazoch. Ihneď po úraze sa nakladá ako sadrová dlaha. Po týždni, keď opuch ustúpi, sa dotočí na cirkulárnu sadru. Pri pokračovaní opuchu je tu nebezpečenstvo rozvoja Volkmannovej kontraktúry následkom útlaku nervov sadrou, čo u modernejšej ortézy nehrozí.
sakralgia
bolesť krížov. Bolesť sakroiliakálneho (krížovo-bedrového) kĺbu je „krížom“ pre pacienta, ale často aj pre lekára keďže jej pôvod môže byť v samotných krížoch, v bedrovom kĺbe, v dolnej driekovej chrbtici alebo vo vnútorných orgánoch (močový mechúr, maternica, konečník).
sakrálny
krížový, majúci pôvod v krížoch, od latinského sacrum – krížová kosť. Krížovú kosť tvorí 5 zrastených krížových stavcov. Ak je prvý z nich voľný, nezrastený s ostatnými – toto sa označuje ako lumbalizácia.
sakroiliakálny kĺb (skr. SI kĺb)
pravý a ľavý krížovo-bedrový kĺb, ktorým je krížová kosť spojená s panvou. Ešte nedávno bol považovaný za pevný nepohyblivý kĺb. Dnes vieme, že zablokovaný SI kĺb znemožní posledných 10 cm predklonu (nedotkneme sa prstami zeme). Blokádu SI kĺbu provokuje nosenie ťažších bremien v jednej ruke.
salicylamid
antireumatikum (amid kyseliny salicylovej), liek na liečbu reumy a reumatických ťažkostí (bolesti svalov, kĺbov a šliach).
scapula
latinsky lopatka. Extra dôležitá plochá kosť, ktorá sa voľne pohybuje po rebrách vzadu na hrudníku. Na jej bočnej strane je jamka ramenného kĺbu. Vzadu hore nahmatáme hrebeň lopatky (spina), nad ktorým „leží“ nadhrebeňový sval (m. supraspinatus). Na lopatku sa upína mnoho svalov chrbta, začína na nej biceps ramena, na jej nadpažku (acromion) končí trapézový sval (m.trapesius) a na jej vnútornom uhle zase dvíhač lopatky (levator scapulae). Ten býva veľmi častým dôvodom bolesti na zadnej bočnej strane krku.
segment
segment chrbtice predstavujú 2 stavce oddelené medzistavcovou platničkou a 2 miechové korene, ktoré z miechy v danom segmente vystupujú doprava a doľava. Miechové korene na periférii tela inervujú veľmi konkrétne miesta (dermatómy) napr. koreň vychádzajúci zo segmentu C5/6 inervuje dermatóm C6, čo je vonkajšia strana pleca, ramena a tiež predlaktia včítane bruška palca a samotného palca ruky.
sekvestrektómia
chirurgické odstránenie sekvestra. Sekvester je úlomok vyskočenej medzistavcovej platničky, ktorý vznikol jej odštiknutím tlakom okrajov tiel stavcov. Sekvester „putuje“ v miechovom kanáli nahor a nadol a spôsobuje tak menlivý klinický obraz (bolesť je napr. chvíľu na vonkajšej inokedy na zadnej strane stehna).
semirigídny
polotuhý, napr. semirigídny endoskop (rigídny = tuhý). Opačný pojem je flexibilný – ohybný.
sérologické vyšetrenie
vyšetrenie ľudského séra t.j. bledožltej tekutiny, v ktorej plávajú krvinky a tak spolu tvoria krv. V sére sa zisťuje prítomnosť protilátok proti cudzorodým látkam (antigénom) napr. proti streptokokom (ASLO), AIDS (vírus HIV), vírusu infekčnej mononukleózy (EBV) a pod. Pri akútnej infekcii sa tvoria protilátky typu IgM (imunoglobulíny M), pri chronickej protilátky typu IgG, ktoré v tele pretrvávajú aj roky. Dynamika titru protilátok pomáha stanoviť štádium choroby.
sérológia
odbor klinickej imunológie, ktorý študuje ľudské sérum s ohľadom na prítomnosť protilátok proti antigénom, vykonáva tiež sérologické vyšetrenia a pripravuje liečivé antiséra a vakcíny.
séronegatívny
negatívne sérologické vyšetrenie znamená neprítomnosť protilátok proti hľadanému antigénu z čoho vyplýva, že človek nie je nakazený hľadaným vírusom či baktériou.
séropozitívny
pozitívne sérologické vyšetrenie znamená prítomnosť protilátok proti hľadanému antigénu z čoho vyplýva, že človek je alebo bol nakazený hľadaným vírusom či baktériou.
sézamské kostičky
drobné kostičky (osifikáty) v šľachách. Ide o následok dlhodobého preťažovania kĺbov rúk a nôh (veľmi často na palci). Organizmus sa snaží preťažené miesto spevniť, a preto ukladá vápnik do mäkkých tkanív (šliach). Sézamské kostičky dobre reagujú na liečbu rázovou vlnou enPuls alebo enPuls Pro, menšie táto liečba rozpustí.
Schanzov golier
známa ortopedická pomôcka, ktorá sa používa na zaistenie krčnej chrbtice najmä po úraze. Zabraňuje následným poškodeniam a odľahčuje chrbticu a jej svaly.
Scheuermannova choroba
aseptická nekróza stredných a dolných stavcov hrudnej chrbtice s typickým RTG nálezom tzv. Schmorlových uzlov. Vzniká vo veku 10-13 rokov ako následok disproporcie medzi nadmernou záťažou chrbtice a nedostatočným prívodom kostných minerálov a vitamínu D. Nepriaznivý vplyv môže mať aj nadspotreba cukru. Prejavuje sa únavou a bolesťou, ktorá sa dostaví už po krátkom sedení.
Schoberova distancia
test pohyblivosti driekovej chrbtice. Od tŕňa 5. driekového stavca (L5) nameriame smerom nahor 10 cm. Pri predklone sa u zdravého človeka táto vzdialenosť predĺži na 15 cm. Pri kontraktúre svalov okolo chrbtice je táto vzdialenosť menšia.
SI
skratka pre sakroiliakálny (krížovo-bedrový) kĺb, ktorým je krížová kosť spojená s panvou. Ešte nedávno bol považovaný za pevný nepohyblivý kĺb. Dnes vieme, že zablokovaný SI kĺb znemožní posledných 10 cm predklonu (nedotkneme sa prstami zeme). Blokádu SI kĺbu provokuje nosenie ťažších bremien v jednej ruke.
sialoproteíny
typická súčasť kostného tkaniva a zubov. Ide o bielkovinu glykoproteín, v ktorého cukrovej zložke je sialová kyselina.
skelet, axiálny
skelet je naša kostra, axiálny znamená osový. Axiálny skelet teda predstavuje panva, chrbtica a lebka.
skrížené väzy
ligamenta cruciata spevňujú koleno v predozadnom smere. Predný skrížený väz (LCA – ligamentum cruciatum anterius) obmedzuje pohyb píšťaly smerom dopredu a zadný skrížený väz (LCP – ligamentum cruciatum posterius) obmedzuje pohyb píšťaly smerom dozadu. Najmä LCA sa pomerne často poraní pri lyžovaní, futbale alebo hokeji. Poranenie je sprevádzané bolesťou a nestabilitou kolena a často vyžaduje chirurgické riešenie (plastiku väzu).
skolióza
patologické vychýlenie chrbtice do strany. Ako idiopatickú označujeme skoliózu z neznámych príčin. Funkčná skolióza je spôsobená napr. kŕčom okolochrbticového (paravertebrálneho) svalstva alebo kŕčom ohýbača bedrového kĺbu (psoas). Skolióza býva často následkom nerovnakej dĺžky končatín (tolerovaný rozdiel v dĺžke je 1 cm). V liečbe je dôležité pravidelné cvičenie s posilňovaním chrbtice a medzilopatkového svalstva a plávanie. V ťažších prípadoch sa zhotovujú korekčné korzety, v najzávažnejších sa skolióza rieši operáciou.
Smithova fraktúra
zlomenina dolnej časti vretennej kosti predlaktia, kedy sa dolný úlomok kosti posunie (dislokuje) dlaňovým smerom. Vzniká, keď pri páde dopadneme na chrbát ruky. (Na rozdiel od Smithovej zlomeniny sa pri Collesovej fraktúre dolný úlomok kosti dislokuje smerom dozadu k chrbátu ruky. Táto vzniká, keď sa pri páde zachytíme dopadom na dlaň ruky).
spika
tzv. klasový obväz, ktorý sa používa na obviazanie kĺbu.
spina
výčnelok, tŕň. Používa sa napr. v spojení processus spinosus – tŕňovitý výbežok, ale ako spina dorsalis sa označuje chrbtica.
spina bifida
vrodený rázštep chrbtice (bifidus = rozoklaný). Následok nedokončeného vývoja stavcových oblúkov, ktoré pri vývoji plodu nezrastú, čo je dôvod prečo miecha so svojimi obalmi vystupuje von z chrbticového kanála. Stav je sprevádzaný rôznymi nervovými poruchami. Ide o následok nedostatku kyseliny listovej v gravidite (listová zelenina).
spina bifida cystica
rázštep stavcov chrbtice s protrúziou (vystúpením) miechy a jej obalov v podobe cysty mimo miechového kanála. Ide o následok nedostatku kyseliny listovej v gravidite (listová zelenina).
spina bifida occulta
skrytý rázštep stavcov chrbtice najčastejšie v oblasti 5. driekového a 1. krížového stavca, pričom ale nedochádza k protrúzii (vystúpeniu) miechy a jej obalov mimo miechového kanála. V postihnutej oblasti L5/S1 sa často nachádza zvýšené ochlpenie, lipóm alebo hemangióm. Väčšina detí nemá žiadne neurologické príznaky. Ide o následok nedostatku kyseliny listovej v gravidite (listová zelenina).
spinálny
týkajúci sa chrbtice napr. spinálna chirurgia, spinálna rehabilitácia, spinálne centrum, spinálna stenóza a pod.
spinálna svalová atrofia
tiež spinálna amyotrofia, anglicky spinal muscular atrophy (SMA). Ochorenie je spôsobené zánikom motoneurónov v predných rohoch miechy, čo vedie k denervácii svalov, ktoré následne atrofujú (strácajú na sile a objeme). Srdce ani intelekt nie sú postihnuté. SMA postihuje ramenné alebo panvové svalstvo (proximálny typ) alebo svalstvo predlaktia a ruky alebo predkolenia a nohy (distálny typ). Vyskytuje sa u 1 z 10 tisíc narodených detí.
spinocerebelárny
miechovo-mozočkový, týkajúci sa chrbticovej miechy a mozočku.
spinothalamický
vedúci z miechy do talamu napr. spinotalamická dráha. Thalamus (v preklade „lôžko“) je časťou medzimozgu a označuje sa ako „brána vedomia“. Integruje a prevádza signály z nižších oddielov nervového systému (miecha, mozgový kmeň, bazálne gangliá a mozoček) do mozgovej kôry.
spondyl-
začiatok slov označujúci vzťah ku stavcom napr. spondylartróza je artróza stavcov, spondylogénny znamená majúci pôvod v stavcoch, spondylartritída je zápal stavcových kĺbov atď.
spondylarthritis ancylopoetica, spondylarthritis ankylopoetica (skr. SA)
Bechterevova choroba – chronické zápalové ochorenie chrbtice a krížov, ale tiež ramenných a bedrových kĺbov. Ochorenie postihuje predovšetkým mladých mužov a môže viesť k čiastočnej až úplnej ankylóze (znehybneniu) kĺbov. Choroba začína zápalom oka (iridocyklitída), bolesťami Achillových šliach, neskôr krížov a chrbtice a postupuje zdola smerom ku hlave.
spondylartritída
zápal medzistavcových kĺbov chrbtice. Môže byť reakciou na cudzorodú látku (antigén) ako je to u Bechterevovej choroby a psoriatickej artritídy alebo reakciou na infekciu tráviaceho či močového ústrojenstva (reaktívna spondylartritída).
spondylartróza
artróza, degeneratívne ochorenie medzistavcových kĺbov. Prejavuje sa pozáťažovými bolesťami chrbta, zvýšeným napätím svalov v okolí chrbtice a jej obmedzenou pohyblivosťou.
spondylitída
zápal stavcového tela. Naproti tomu spondylartritída je zápal medzistavcových kĺbov.
spondylo-
začiatok slov označujúci vzťah ku stavcom napr. spondylartróza je artróza stavcov, spondylogénny znamená majúci pôvod v stavcoch, spondylartritída je zápal stavcových kĺbov atď.
spondylodéza
chirurgické spevnenie susedných stavcov napr. z dôvodu spondylolistézy.
spondylofyt
kostený výrastok (osteofyt) vznikajúci ako následok degeneratívnych procesov na okrajoch tiel stavcov (predný a zadný osteofyt). Organizmus tvorbou osteofytov obmedzuje pohyblivosť chrbtice, čím ju vlastne chráni pred poškodením. „Vrcholom“ tohto snaženia je tzv. premosťujúci osteofyt, ktorý vzniká zrastením osteofytov 2 susedných stavcov.
spondylogénny
majúci pôvod v chrbtici napr. bolesť je spondylogénneho, teda nie nervového ani svalového pôvodu. Dôvodom spondylogénnej bolesti je ochorenie stavcov chrbtice.
spondylochondróza
degeneratívne zmeny na chrupavkách medzistavcových platničiek
spondylolisthesis
spondylolistéza je na RTG snímku viditeľný posun (skĺznutie) jedného stavca voči druhému nižšie umiestnenému často ako následok úrazu driekovej chrbtice. Ventrálna spondylolistéza je posun horného stavca dopredu, dorzálna spondylolistéza je jeho posun dozadu. Prejavuje sa bolesťou s propagáciou do dolných končatín. Lieči sa spevnením svalov bedrovými pásmi, cvičením ev. spondylodézou.
spondyloptóza
vystupňovaná, zhoršená spondylolistéza, pri ktorej horný stavec oproti dolnému skĺzne o celú dĺžku stavcového tela.
spondylóza
nezápalové ochorenie medzistavcových platničiek, ktoré „vysychajú“ – strácajú tekutinu a tým svoju pružnosť. V pokročilejších prípadoch dochádza k ich vyklenutiu (herniácii).
spongioplastika
plastika vykonávaná za účelom spevnenia stavcového tela, ktoré sa zrútilo v dôsledku osteoporózy alebo úrazu. Ide o prenesenie (transplantáciu) vlastného kostného tkaniva (spongiózy) z hrebeňa bedrovej kosti do stavca. Väčšinou sa dopĺňa osteosyntézou stavcov.
spongióza
kosť pozostáva z pevnej kostnej hmoty (kompakta) a špongiovitej kostnej hmoty (spongiosa). Spongióza tvorí vnútro kostí a svojou štruktúrou pripomína špongiu. Nachádza sa najmä v stavcoch, ale aj v dlhých kostiach a tvorí asi 20% kostry.
statický
nehybný, stály, ale tiež týkajúci sa stoja napr. statická funkcia chrbtice znamená, že hlavnou funkciou chrbtice je opora pre svaly a vnútorné orgány. Opakom je dynamický – pohyblivý, neustále v pohybe.
stavec
chrbtica sa skladá zo 7 krčných, 12 hrudných, 5 driekových a 5 (zrastených) krížových stavcov. Dva a dva kostené stavce sú oddelené medzistavcovou platničkou, ktorá funguje ako tlmič a zabezpečuje nám tichý a „mäkký“ pohyb.
sternum
hrudná kosť. Ide o plochú kosť v strede hrudníka, do ktorej sa upína 7 párov rebier. Inou jej funkciou je mechanická ochrana srdca, ktoré je z väčšej časti „schované“ práve za sternom. V dreni plochých kostí sa po celý život vytvára krv (sternálna punkcia).
Stiborova distancia
test pohyblivosť driekovej a hrudnej chrbtice súčasne. Vzdialenosť tŕňa 5. driekového stavca (L5) od 7. krčného stavca (C7) sa u zdravého človeka v predklone predĺži o 10 cm. Pri kontraktúre svalov okolo chrbtice alebo stuhnutej hrudnej chrbtici je táto vzdialenosť menšia.
styloradiálny reflex
reflex, ktorý neurológ vyvolá poklepom na processus styloideus radii t.j. bodcovitý výbežok vretennej kosti na palcovej strane zápästia. Odpoveďou je nekontrolované ohnutie končatiny v lakti. Tzv. „živý reflex“ svedčí o dobrej inervácii v reflexnom oblúku C5/6.
subakromiálny
nachádzajúci sa pod nadpažkom pleca (akromion) napr. subakromiálna burza je ťahový váčok, ktorý sa nachádza pod akromionom.
subfebrílie
zvýšená telesná teplota medzi 37 až 38°C. Teploty nad 38°C sa označujú za febrílie (horúčku). Subfebrílie nejasnej etiológie (nejasnej príčiny) najmä ak trvajú dlho, sú veľkým medicínskym problémom. Nie je jednoduché odhaliť ich pôvod, lebo môže ísť o chronickú infekciu, reumatizmus, systémovú chorobu, krvnú chorobu ale tiež nádor.
subchondrálny
nachádzajúci sa pod chrupavkou (chondros je grécky chrupavka).
subkapitálny
nachádzajúci sa pod hlavicou kosti (caput) napr. subkapitálna zlomenina je zlomenina pod hlavicou stehnovej alebo ramennej kosti.
subluxácia
neúplné vykĺbenie. Na rozdiel od luxácie pri subluxácii hlavica kĺbu zostáva v čiastočnom kontakte s kĺbovou jamkou t.j. neopustila ju úplne.
subperiostálny
nachádzajúci sa pod periostom (okosticou) napr. subperiostálny zápal, subperiostálny hematóm (krv pod okosticou) a pod.
subtalárny
nachádzajúci sa pod priehlavkovou kosťou (talus) napr. subtalárny kĺb (articulatio subtalaris).
subtendinózny (subtendineus)
nachádzajúci sa, ležiaci pod šľachou (tendon je grécky šľacha).
subtrochanterický
nachádzajúci sa pod veľkým chocholíkom bedrového kĺbu (trochanter) napr. subtrochanterická zlomenina.
subzygomatický
nachádzajúci sa pod jarmovým oblúkom (os zygomaticus) napr. subzygomatická Le Fortova zlomenina.
Sudeckov syndróm (algodystrofický syndróm, syndróm rameno-ruka)
komplikácia niektorých úrazov hornej končatiny. Prejavuje sa silnými kľudovými bolesťami, opuchom, začervenaním, potivosťou a obmedzenou pohyblivosťou končatiny. Pri dlhšom trvaní bolesť síce ustúpi, ale dochádza k stuhnutiu kĺbov, svalov (kontraktúry) aj šliach a rozvoju osteoporózy. Liečba musí byť čím rýchlejšia a čím intenzívnejšia (intenzívna rehabilitácia!).
suprakondylický
nachádzajúci sa nad kondylom napr. suprakondylická zlomenina. Kondyl = koniec stehnovej kosti (femur) alebo kosti predkolenia (tibia).
suprapatelárny
nachádzajúci sa nad patellou (jabĺčkom) smerom bližšie k tvári napr. suprapatelárna burza je ťahový váčok nad jabĺčkom.
supraspinálny
myslí sa tým najmä na funkciu, ktorá je nadradená funkcii miechy (spina = miecha) napr. supraspinálne centrá sú mozoček, mozog a sivá mozgová kôra.
suprazygomatický
nachádzajúci sa nad jarmovým oblúkom (os zygomaticum – jarmová kosť) napr. suprazygomatická Le Fortova zlomenina.
Surgam
nesteroidné teda nehormonálne antireumatikum, ktorého základom je tiaprofénová kyselina.
suspensorius
závesný, slúžiaci na zavesenie napr. ligamentum suspensorium je závesný väz, teda väz na ktorom visí iná štruktúra.
svalové vretienko
receptor vo svaloch, ktorý nám zabezpečuje tzv. propriocepciu t.j. informáciu o aktuálnej dĺžke a tonuse (napätí) konkrétneho svalu (proprius = vlastný). Podieľa sa tak na regulácii svalového tonusu aj pohybu. Svalové vretienko je stimulované pasívnym natiahnutím svalu napr. pri vyšetrovaní reflexov neurologickým kladivkom alebo stiahnutím jeho koncových častí bez zmeny dĺžky samotného svalu (eferentný podnet z miechy vedený gama-motoneurónom).
sympatický nervový systém (sympatikus)
sympatikus autonómne teda nezávisle od našej vôle riadi činnosť vnútorných orgánov napr. srdca, pľúc, čriev a pod.
Pripravuje nás na boj tak, že ovplyvňuje všetko, čo pre boj potrebujeme t.j. urýchľuje srdcovú činnosť, zvyšuje tlak, rozširuje priedušky, spomaľuje činnosť čriev, zastavuje močenie a pod. Pôsobí teda presne opačne ako parasympatikus, s ktorým je za kľudového režimu v rovnováhe. Lieky podporujúce sympatikus sú sympatiko-mimetiká, lieky tlmiace sympatikus sú sympatiko-lytiká.
symptomatická terapia
liečba, ktorá je zameraná len na ovplyvňovanie symptómov (príznakov) choroby, teda nie samotnej jej príčiny. Symptomatickou liečbou pri infekcii je napr. potláčanie horúčky alebo bolesti, kým kauzálnou liečbou infekcie je podanie antibiotika.
syndesmosis tibiofibularis
pevné väzivové spojenie tibie (píšťala) a fibuly (ihlice) – kostí predkolenia v ich dolnej časti, teda v oblasti členka.
syndezmóza
pevné väzivové spojenie kostí napr. píšťaly a ihlice (kosti predkolenia). Podobné pojmy sú synchodróza a synostóza, predpona syn- vždy vyjadruje pevné spojenie (chrupavky, kosti…)
syndróm (skr. sy)
syndróm je súbor typických symptómov napr. syndróm dychovej tiesne novorodenca, syndróm karpálneho tunela, syndróm chronickej únavy, syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), premenštruačný syndróm, Downov syndróm, štokholmský syndróm, syndróm caudy equiny a pod.
syndróm kompresie krčných miechových koreňov
súbor príznakov, ktoré vznikajú ako následok útlaku krčných miechových koreňov pri laterálnej hernii platničky, ale tiež pri úraze, nádore a pod. Klinicky sa prejavuje ako cervikobrachiálny syndróm t.j. bolesť vyžaruje z krku do hornej končatiny a zhoršuje sa pri akomkoľvek pohybe hlavy. Pacient má pridvihnuté plece a hlavu drží naklonenú dopredu a na stranu bolesti. Syndróm sprevádza bolesť hlavy a hučanie v ušiach, často dochádza k funkčnému postihnutiu ramenného kĺbu.
syndróm kompresie miechy
súbor príznakov, ktoré vznikajú ako následok útlaku miechy v krčnej oblasti pri mediálnej alebo paramediálnej hernii platničky, ale tiež pri úraze, nádore a pod. Môže sa vyvinúť až do obrazu slabej centrálnej paraparézy dolných (!) končatín alebo dochádza k periférnej obrne svalov hornej končatiny. Často dominuje opuch rúk s fialovým zafarbením kože.
synchondróza
pevné, málo pohyblivé chrupavkovité spojenie kostí napr. spojenie 2 lonových kostí (symfýza).
synostóza
pevné spojenie kostí napr. spojenie kostí lebky švami, ale myslí sa tým aj patologické zrastenie 2 kostí.
synoviálna tekutina
„synoviálna tekutina je kĺbový maz; jej úlohou je zabezpečiť hladký pohyb v kĺbe, obmedzuje trenie v kĺbe. Kĺbový maz tvorí najmä hyaluronová kyselina a produkuje ho membrána synovialis, skrátene synovialis, ktorá tvorí výstelku kĺbu. Niekedy ortopéd synovialis musí odstrániť – synovektomia.“
synovia, synoviálna tekutina
„synovia je kĺbový maz; jej úlohou je zabezpečiť hladký pohyb v kĺbe, obmedzuje trenie v kĺbe. Kĺbový maz tvorí najmä hyaluronová kyselina a produkuje ho membrána synovialis, skrátene synovialis, ktorá tvorí výstelku kĺbu. Niekedy ortopéd synovialis musí odstrániť – synovektomia.“
synovitída
zápal synoviálnej membrány, ktorá produkuje kĺbový maz.
syntéza
spájanie, novotvorba napr. proteosyntéza je novotvorba bielkovín z aminokyselín ale tiež syntéza glukózy, syntéza steroidných hormónov, syntéza DNA a pod.
syringomyelia
vrodené ochorenie miechy, ktoré sa prejavuje až vo veku 30-40 rokov, viac u mužov. V mieche sa tvoria a postupne zväčšujú dutinky vyplnené tekutinou. Zo začiatku sa prejavuje poruchou citlivosti prstov s nehojacimi sa zádermi (panaritium), neskôr spastickými obrnami dolných končatín.
SYSADOA
skratka anglického symptomatic slow acting drug of osteoarthritis = symptomatické pomaly pôsobiace lieky na osteoartritídu. Ide o látky, ktoré majú v molekule síru a bežne sa vyskytujú v synoviálnej tekutine napr. chondroitinsulfát, glukosaminsulfát a hyalurónová kyselina (Hyalgan)
systémové ochorenia
závažné autoimunitné ochorenie (napr. systémový lupus erytematosus a väčšina reumatických chorôb) postihujúce viacero, mnoho alebo aj všetky orgánové systémy. V jednotlivých systémoch sú postihnuté určité štruktúry napr. cievy (vaskulitída), svaly (myozitída), koža (sklerodermia), koža a svaly (dermatomyozitída), väzivo (kolagenóza). Za systémové sa však označí aj ochorenie pôvodne iba jedného orgánu (napr. zlyhávanie srdca), ktoré má postupne dopad na celý organizmus (všetky jeho systémy).
šľacha
tuhý väzivový pruh, prostredníctvom ktorého sa upína sval do kosti. Šľacha je veľmi pevná a málo pružná. Jej funkcia by sa dala prirovnať veľmi hrubej gume, ktorá dlho funguje ako pevný špagát či lanko a až pri maximálnom natiahnutí svalu sa aj ona mierne natiahne a odpruží pohyb. Ľudia často hovoria, že majú „skrátené šľachy“, to však nie je možné. Majú skrátené svaly a tie treba naťahovať (strečing).
šľachové teliesko
alebo tiež Golgiho teliesko je receptor umiestnený na rozhraní svalu a šľachy, ktorý nám zabezpečuje tzv. propriocepciu t.j. informáciu o tonuse (napätí) konkrétneho nášho svalu (proprius = vlastný). Udržuje primeraný svalový tonus a zabraňuje tak nadmernému natiahnutiu svalu.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24