Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno U

ulna
lakťová kosť. Ide o jednu z dvoch kostí, ktorá sa pri polohe predlaktia dlaňou nahor nachádza na jeho malíčkovej strane. Jej typickým výčnelkom je miesto, ktoré tvorí samotný lakeť a o ktoré sa s tvárou v dlaniach opierame o podložku. Bodcovitý výbežok (processus styloideus) v dolnej časti ulny dáva charakteristický tvar zápästiu.
ulnaris
ulnárny, lakťový, na lakťovej strane predlaktia napr. nervus ulnaris je lakťový nerv, arteria ulnaris je lakťová tepna a pod.
ulnárny
lakťový, na lakťovej strane predlaktia, týkajúci sa lakťovej kosti (ulna). Ulnárna hrana predlaktia sa nachádza na strane malíčka, keďže lakťová kosť (ulna) prebieha v tomto mieste. Naproti tomu radiálna hrana predlaktia sa nachádza na strane palca, keďže vretenná kosť (radius) prebieha práve tu.
ulnárna deviácia
deformita kĺbov typická pre reumu, pri ktorej je os prsta vychýlená smerom k malíčku (na malíčkovej hrane predlaktia je ulna t.j. lakťová kosť).
ultrasonodenzitometria
vyšetrenie hustoty kostí (denzitometria) za pomoci ultrazvuku, väčšinou sa vyšetruje hustota pätovej kosti.
uratická artritída (arthritis urica)
alebo dna. Porucha látkovej premeny a vylučovania kyseliny močovej (acidum uricum), ktorá je konečným produktom metabolizmu bielkovín. Jej zvýšená koncentrácia v sére (hyperurikémia) vedie k ukladaniu kryštálikov kyseliny močovej do kĺbov, čo pôsobí na výstelku kĺbu (synovia) dráždivo a vedie k zápalu kĺbov (artritída). Na začiatku ochorenie postihuje základný kĺb palca nohy, v chronickom priebehu aj koleno, lakeť, plece alebo kĺby rúk. Chronická dna zasahuje aj vnútorné orgány (obličky).
urémia (uremický syndróm)
následok zlyhania obličiek, ktoré už nedokážu filtrovať a odstraňovať odpadové produkty látkovej výmeny. V tele sa zadržiavajú produkty metabolizmu bielkovín (kreatinin a urea), čo pôsobí toxicky na mozog a vedie k celkovému rozvratu organizmu so zvracaním, hnačkou, krvácaním, anémiou (nedostatok červených krviniek), zápalom pohrudnice, popľúcnice, osrdcovníka, zlyhávaním srdca a pľúc, zvýšeným krvným tlakom, svrbením kože a poruchou acidobázickej rovnováhy organizmu (acidóza – prebytok kyselín v tele). Môže skončiť až bezvedomím.
urikémia
hladina kyseliny močovej v krvi. Ak je táto hladina zvýšená, hovoríme o hyperurikémii, ktorá sa klinicky prejavuje ako dna.
urikosúria
vylučovanie kyseliny močovej močom. Ak je toto vylučovanie zvýšené, hovoríme o hyperurikosúrii (k tomuto stavu dochádza pri hyperurikémii t.j. pri zvýšenej hladine kyseliny močovej v krvi).

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24