Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno Z

Z-skóre
určuje odchýlku BMD (bone mineral density) od denzity (hustoty) kostí osôb v podobnom veku. U žien pred menopauzou sa Z-skóre v rozmedzí od -1 do -2,5 označuje za osteopéniu, kým Z-skóre nižšie ako -2,5 (teda napr. -2,6) znamená už osteoporózu. Normálna hodnota Z-skóre je viac ako -1. Pozri aj T-skóre.
zákolenný
tiež podkolenný alebo popliteálny napr. popliteálna tepna alebo popliteálna žila.
zápal kĺbu
zápal kĺbu (artritída), môže prebiehať ako septický (bakteriálny, vírusový), alebo aseptický (nebakteriálny), ale tiež v podobe reaktívnej artritídy, ktorá je odpoveďou na ochorenie tráviaceho alebo močového systému.
zápal kosti
latinsky osteitída, tiež osteomyelitída. Osteitída je všeobecný názov pre zápal kosti. Naproti tomu osteomyelitída je zápal kosti a kostnej drene.
zápal stavca
ako zápal stavca (spondylitída) sa väčšinou označuje zápal stavcového tela. Naproti tomu spondylartritída je zápal medzistavcových kĺbov.
zápal okostice
zápal okostice (periostitída) je zápalom tvrdého tkaniva, ktoré pokrýva a chráni kosť. Najčastejšie vzniká ako následok úrazu.
zápal svalu
zápal svalu (myozitída) sa prejavuje bolesťou, stuhnutosťou a svalovou únavou. Ako polymyozitída sa označuje generalizovaný zápal svalov postihujúci mnoho alebo väčšinu svalových skupín. Môže mať reumatický pôvod.
zápal šľachy
ide o bolestivé ochorenie šľachy sprevádzané zápalom (tendinitída) alebo tiež súčasným zápalom šľachovej pošvy (tendovaginitída). Najčastejšie vzniká následkom preťažovania svalu, ktorý ťahom za šľachu pohybuje príslušnou kosťou alebo kĺbom napr. tendinitída Achillovej šľachy.
zápal tepien
arteritída je všeobecné pomenovanie pre zápal steny tepny. Ako endarteritída sa označuje zápal vnútornej výstelky cievy (tzv. intimy). Polyarteritída je systémové ochorenie, ktoré zápalom postihuje mnoho tepien.
záprstie
záprstie (metacarpus) tvorí 5 záprstných (metakarpálnych) kostí označovaných skratkou MC I.-V., ktoré spájajú zápästie a prsty ruky. Často sú bolestivé hlavičky týchto kostí, ktoré trpia otrasmi pri práci s rôznymi nástrojmi. Záprstie na nohe sa volá metatarzus a metatarzálne kosti sa označujú skratkou MT I.-V.
zlato
latinsky aurum. Dnes sa v medicíne využíva menej ako v minulosti – v stomatológii sa z neho zhotovujú korunky, v reumatológii sa ním liečia niektoré reumatické choroby (chrysoterapia, aurothioterapia).
zlomenina
latinsky fraktúra. Čiastočné nalomenie kosti nazývame infrakcia, trhlinu v kostiach označujeme ako fisúra. Pri luxačnej zlomenine dochádza k súčasnému vykĺbeniu kĺbu. Kompresívna zlomenina vzniká tlakom na kosť z 2 strán súčasne, naproti tomu impresívna zlomenina vzniká vonkajším tlakom z jednej strany. Subperiostálna zlomenina je zlomenina pod okosticou t.j. bez porušenia okostice. Patologická zlomenina vzniká v mieste, kde kosť už bola zmenená chorobou (cysta, nádor). Pri kostiach vystavených dlhodobej námahe (pochodovanie, práca so zbíjačkou) môže vzniknúť únavová zlomenina. Úlomky zlomenej kosti môžu byť posunuté (dislokované) alebo bez posunu (bez dislokácie).
zmiešané ochorenie spojiva
keďže spojivo sa vyskytuje v každej štruktúre tela, toto ochorenie postihuje mnoho systémov (systémové ochorenie) – svaly (polymyozitída), kožu (sklerodermia), kĺby (reumatoidná artritída), vnútorné orgány (systémový lupus). Ochorenie postihuje prevažne dievčatá v puberte a mladé ženy. Prejavuje sa Raynaudovým fenoménom, bolesťami a opuchom kĺbov, spomalenou činnosťou pažeráka (prehĺtanie), intersticiálnym zápalom pľúc až pľúcnou fibrózou.
žltý väz
žltý väz (ligamentum flavum) prepája oblúky stavcov chrbtice. Obsahuje viac elastických vlákien ako iné väzy.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24