Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno C

calcaneus
pätová kosť, päta
calcar calcanei
ostroha pätovej kosti. Dolná ostroha (calcar calcanei inferior) sa nachádza na spodnej strane päty a vzniká kalcifikáciou odstupu flexorov prstov nohy. Horná ostroha (calcar calcanei superior) sa nachádza na hornej strane päty a vzniká kalcifikáciou úponu Achillovej šľachy v mieste, kde vrastá do päty. Suverénne najúčinnejšou liečbou ostrohy je rázová vlna (synonymum pulzná vlna, šoková vlna).
Calvého choroba
aseptická nekróza tela stavca bez postihnutia medzistavcových platničiek, klinicky sa prejavuje ako hyperkyfóza – nadmerné ohnutie hrudnej chrbtice. Na RTG vidíme sploštený stavec alebo stavce. Častejšie postihuje chlapcov.
canalis carpi
karpálny tunel alebo tiež karpálny kanál = úžina v oblasti zápästia, ktorou prechádzajú všetky šľachy ohýbačov prstov a navyše stredový nerv (nervus medianus). Pri opuchu v tejto úžine sa rozvíja syndróm karpálneho kanála, ktorý vzniká ako následok útlaku stredového nervu.
canalis vertebralis
vertebrálny kanál, chrbticový kanál, tiež spinálny kanál je „trubica“, ktorú vytvárajú otvory jednotlivých stavcov chrbtice (krčných, hrudných a driekových). Chrbticovým kanálom prechádza miecha, z ktorej vždy medzi dvomi a dvomi stavcami odstupujú miechové korene pre pravú a ľavú stranu tela.
capsula articularis
kĺbové puzdro. Kĺb je tvorený kĺbnou jamkou na jednej kosti a kĺbnou hlavicou na druhej kosti. Toto všetko je uzatvorené kĺbnym puzdrom, ktoré poskytuje kĺbu ochranu, spevňuje a stabilizuje ho. Výstelku puzdra predstavuje synoviálna vrstva, ktorá produkuje synoviálnu tekutinu. Tá vyživuje chrupavku a znižuje trenie kĺbu pri pohybe.
carpus
zápästie
cartilago articularis
chrupavka kĺbu. Konce kostí sú chránené chrupavkou, ktorá pokrýva trecie plochy kĺbu. Je pružná a rovnomerne hrubá, aby mohla tlmiť nárazy kostí pri pohybe. V mladosti je hladká a jemná, postupom času vysychá, degeneruje a odlučuje sa. Nemá vlastné cievy a preto je odkázaná na výživu zo synoviálnej tekutiny – tzv. kĺbového mazu.
cauda equina
doslova konský chvost. Miecha vystupujúca z mozgu a prechádzajúca chrbticovým kanálom končí na úrovni 1. a 2. driekového stavca (L1/2). Potom ešte pokračuje smerom nadol ku krížovej kosti, ale už iba ako zväzok nervov, ktorý pripomína práve konský chvost.
cavitas glenoidalis
jamka plecového kĺbu (väčšina kĺbov má hlavicu a jamku)
cefalea, cefalgie (cephalea, cephalgia)
bolesť hlavy. Jedna z najťažších diagnóz pre pacienta aj pre lekára. Môže mať pôvod v nedostatku tekutín (najčastejšie), v nízkom alebo vysokom krvnom tlaku, môže ísť o následok užívania návykových látok (kofeinizmus, nikotinizmus), môže byť spôsobená ochorením očí, uší alebo prínosových dutín. V rehabilitačnej praxi sa veľmi často stretávame s bolesťou hlavy vertebrogénneho pôvodu t.j. od chrbtice.
celecoxib
antireumatikum – liek na liečbu bolestí kĺbov, artrózy, reumatoidnej artritídy (reumy) – viď tiež pojem coxiby. Je známy napr. ako Celebrex.
centrum tendineum perinei
väzivový pruh v hrádzi pred konečníkom, v ktorom sa stretáva viacero svalov pánvového dna. Ide o väzivový stred pánvového dna.
cervikálna migréna
migréna majúca pôvod v ochorení krčnej chrbtice
cervikobrachiálny syndróm
skupina symptómov (= syndróm) podmienená ťažkosťami v krčnej chrbtici (cerviko-) a prejavujúca sa v oblasti hornej končatiny (brachiálny). Často ide o bolesť, tŕpnutie, poruchu citlivosti prstov na ruke, bolesť predlakta, lakťa, pleca, trapézového svalu – popísané lokality môžu byť postihnuté súčasne ale niekedy aj izolovane (len bruško palca, len predlaktie atď)
cervikogénny
zdravotný problém majúci pôvod v ochorení krčnej chrbtice (cervix)
cervikokapitálny
týkajúci sa krčku (cervix) a hlavice (kaput) stehnovej kosti
cervikokraniálny syndróm
skupina symptómov (= syndróm) podmienená ťažkosťami v krčnej chrbtici (cerviko-) a prejavujúca sa v oblasti hlavy (kranium). Často ide o bolesť hlavy v šijovej oblasti, v spánkoch, za očami, na temene hlavy, ktorá je niekedy spojená so závratmi, šumením, pískaním v ušiach (uchu), niekedy tiež s pocitom na vracanie
cervikookcipitálny
zdravotný problém majúci pôvod v ochorení krčnej chrbtice (cerviko-) a prejavujúci sa bolesťou, tŕpnutím, tuhnutím v záhlaví (okciput)
coccyx
kostrč
coccygodynia
bolesť kostrče. Je pomerne častá a málo sa na ňu ako na zdroj problémov v oblasti pánvy myslí. U mladých ľudí je bolesť kostrče následkom zvýšeného tonu (až spazmu) sedacích svalov (športovci). U starých ľudí ide naopak o následok dlhého sedenia na ochabnutých sedacích svaloch – a takýto človek sedí priamo na kostrči (kosť).
colchicin
účinná látka vyrobená z jesienky obyčajnej (colchicum autumnale). Používa sa v liečbe dnavej artritídy (dny)
collaterale
pozdĺžny, pozdĺžne prebiehajúci
Collesova fraktúra
tzv. fractura loco typico – zlomenina na typickom mieste vretennej kosti predlaktia, kedy sa dolný úlomok kosti posunie (dislokuje) smerom dozadu k chrbtu ruky. Vzniká, keď sa pri páde zachytíme dopadom na dlaň ruky.
collum (vysl. kolum)
krčok, ale vo všeobecnosti valcovitý útvar na našom tele. Môže ísť o krčok ramennej kosti ale aj o krčok maternice a pod.
columna vertebralis
chrbtica, doslova stĺp (columna) stavcov (vertebron). Naša chrbtica sa podobá stĺpu postavenému z jednotlivých stavcov.
congelatio
omrzlina
corpus (mn. č. corpora)
telo (mn. č. telá), tiež vo význame teleso
corpus adiposum infrapatellare
tukové teleso v oblasti kolenného kĺbu nachádzajúce sa pred štrbinou kĺbu
costa
rebro
Costenov syndróm
skupina symptóv (=syndróm) spôsobená zmenami čeľustného kĺbu. Prejavuje sa ako tupá bolesť pred uchom a bolesť vo zvukovode, ktorú provokuje konzumácia jedla (žuvanie).
coxa
bedový kĺb
coxa vara
vybočená koxa – ochorenie bedrových kĺbov, ktoré sa objavuje v období akcelerácie rastu kostry t.j. medzi 12. až 16. rokom veku, pričom chlapci a obézne deti sú postihnutí 3-5x častejšie. Kvôli hormonálnym zmenám, nedostatku vitamínu D, vitamínu A alebo bielkovín dochádza k oslabeniu rastovej platničky stehnovej kosti, čo vedie k posunu tela stehnovej kosti voči hlavici. Ochorenie sa prejavuje zo začiatku nenápadne bolesťou, krívaním a obmedzením vnútornej rotácie a abdukcie v bedrovom kĺbe. V pokročilom štádiu je končatina skrátená a vo vonkajšej rotácii. Liečba je len operačná.
coxarthritis
zápalové ochorenie bedrového kĺbu
coxarthrosis
nezápalové, degeneratívne ochorenie bedrového kĺbu. Rozoznávame 4. stupne závažnosti artrózy, pričom 4. najťažší stupeň často vyžaduje operačnú liečbu – implantáciu totálnej endoprotézy (TEP) teda implantáciu umelého kĺbu
coxiby
lieky radiace sa k tzv. nesteroidným t.j. nehormonálnym antireumatikám známe pod skratkou NSAID. Názov coxiby je odvodený od ich účinku na enzým cyklooxigenáza (COX). Mali by mať menej nežiaducich veľajších účinkov na tráviaci trakt (bolesti, nevoľnosť, krvácanie) v porovnaní s klasickými NSAID (brufen, voltaren a pod).
coxitis (coxarthritis)
zápal bedrového kĺbu (coxy)
crista iliaca
horná časť lopaty bedrovej kosti (tzv. hrebeň), na ktorú sa upínajú brušné svaly. Z hrebeňa bedrovej kosti (os ilium) sa odoberá kostná dreň.
cruciatus
krížový, skrížený napr. ligamentum cruciatum anterius – predný krížový väz (kolena)
cubitus (vysl. kubitus)
lakeť, napr. kubitálna jamka = lakťová jamka
cyt-, -cyt
skratka gréckeho slova cythos = bunka. Používa sa v odborných pojmoch označujúcich vzťah k bunke (cytos = bunka) napr. cytológia – veda o bunkách, erytrocyt – červená krvinka, leukocyt – biela krvinka a pod.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24