Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno D

de Quervainova choroba
chronický zápal šliach v oblasti zápästia a palca ruky
deformácia
zmena tvaru alebo strata fyziologického tvaru, znetvorenie. Deformácia sa rozlišuje na reverzibilnú a ireverzibilnú akou je napr. zlomenina. Pri deformácii na rozdiel od deformity nie je zmenené postavenie kĺbu.
deformita
na rozdiel od deformácie ide o trvalú zmenu postihnutého kĺbu so zmenou vzájomného postavenia kostí v kĺbe napr. postihnutie prstov rúk a nôh pri reume.
degeneratívne choroby
nezápalové choroby kĺbov typické pre vyšší vek, následok tzv. predčasného starnutia ale tiež predčasného opotrebovania pri práci alebo športe. Príkladom je coxartróza – artróza bedrových kĺbov alebo gonartróza – artróza kolenných kĺbov a pod. Rozvíjajú sa tiež ako následok dlhodobej imobilizácie poranenej končatiny – poúrazové artrózy.]
Delagil
antimalarikum, liek na liečbu malárie. Dnes sa v medicíne oveľa častejšie využíva jeho antireumatický účinok.
denzita
hustota, najčastejšie sa myslí hustota kostí. Vo vyššom veku najmä u žien je časté prerednutie kostí (osteoporóza). Takéto kosti majú zníženú denzitu t.j. nižšiu hustotu kostnej hmoty
denzitometria
neinvazívne rentgenové vyšetrenie, ktorým sa zisťuje hustota kostnej hmoty tzv. BMD (bone mineral density), štandardne hustota krčka stehnovej kosti a hustota prvých 4 driekových stavcov (L1-L4). Pomocou BMD sa okrem diagnostiky tiež vyhodnocuje a sleduje úspešnosť liečby osteoporózy.
dependentný
závislý, závisiaci od… napr. kortikodependentný = závislý od účinku kortikoidov alebo inzulíndependentný = závislý na inzulíne (cukrovka)
dermatomyozitída
autoimunitné ochorenie kože a svalov, ktoré sa prejavuje bolesťou mnohých svalových skupín, ale tiež farebnými zmenami na koži, niekedy aj celkovými príznakmi
Désaultov obväz
obväz, ktorým sa fixuje poranené plece. Je zhotovený z dvoch alebo viacerých elastických obvínadiel. Dnes ho do značnej miery nahrádzajú modernejšie ortézy.
desaxácia
zmena osi kĺbu (axis = os), vybočenie
detská mozgová obrna (skr. DMO)
vyvíja sa u detí ako následok ťažkého pôrodu s krvácaním do mozgu, infekcie matky, otravy matky (lieky, alkohol a pod), ťažkej novorodeneckej žltačky. Vyskytuje sa cca u 6-7 promile detí. DMO sa prejavuje ako porucha vývoja v psychickej (oneskorený vývoj, poruchy reči, znížená inteligencia, epilepsia) ale predovšetkým v pohybovej oblasti (obrny končatín, poruchy svalového tonusu, poruchy rastu, držania tela). DMO sa vyskytuje v 3 formách: ako spastická (obrny, kŕče), dyskinetická (poruchy pohybu, dyskinézy) a zmiešaná.
deviácia
odchýlka od normy, vybočenie z normy, tiež ako úchylka. Často sa používa v spojení sexuálna deviácia, deviácia kĺbu, deviácia nosnej prepážky, psychická deviácia
DEXA
z anglického dual energy x-ray absorptiometry. Duálna rentgenová absorpciometria využíva slabé rtg žiarenie na zisťovanie kostnej denzity (hustoty kostí) obvykle v driekovej chrbtici (stavce L1-L4) a na krčku stehnovej kosti. Vyhodnocujú sa odchýlky BMD (bone mineral density) od denzity kostí mladých osôb (tzv T-skóre) a od denzity kostí osôb podobného veku (tzv. Z-skóre).]
dezinzercia
latinsky insertio = úpon. Uvoľnenie, odtrhnutie šľachy z jej fyziologického úponu väčšinou ako následok úrazu ale dezinzercia sa vykonáva aj chirurgicky
diabetická noha
vzniká ako komplikácia cukrovky (diabetes mellitus) ako následok ukladania nadbytočného cukru z krvi do cievnej steny predovšetkým malých ale aj veľkých tepien (tzv. mikro- a makroangiopatia). Prejavuje sa hlbokými vredmi na koži nohy, zápalom kostí (osteomyelitída) až diabetickou gangrénou t.j. odumieraním tkanív napr. prstov na nohe.
diacerein
antireumatikum, antiflogistikum, liek na liečbu ochorení pohybového aparátu známy napr. ako Artrodar.
diafyzárna dysplázia
ochorenie neznámeho pôvodu, pri ktorom dochádza k symetrickému zhrubnutiu diafýzy dlhých kostí (stehnová, píšťala, ramenná a pod). Dysplázia vedie k zúženiu dreňovej dutiny kostí, ktorej následkom je znížená tvorba krviniek (aplastická anémia). Kosti sú bolestivé na dotyk.
diakondylický
z gréckeho dia = krížom, cez a kondyl = koniec stehnovej kosti (femur) alebo kosti predkolenia (tibia). Diakondylický = prechádzajúci krížom cez kondyly (napr. zlomenina kosti)
diatermia
hĺbkové prehrievanie. Ide o metódu fyzikálnej medicíny, ktorá v liečbe využíva vysokofrekvenčný prúd. Ten pri prechode tkanivom indukuje v ňom vznik tepla, čo vedie k zvýšenému prekrveniu liečeného tkaniva a pri opakovanom podaní k zlepšeniu jeho funkcie. V praxi sa využíva mikrovlnná, krátkovlnná a dlhovlnná diatermia. Odlišujú sa spôsobom podania, ale aj rôznou hĺbkou prieniku do tkaniva. Diatermia sa využíva pri liečbe svalov, kĺbov, nervov ale aj vnútorných orgánov napr. doliečovanie zápalu pľúc, zápalu obličiek, zápalu prínosových dutín a pod. Pri doliečovaní týchto ochorení býva efektívnejšia ako farmakoterapia.
diferenciálna diagnóza
z latinského diferro = rozlišovať. Medicínska úvaha, pri ktorej lekár stanovuje diagnózu výberom, porovnávaním príznakov viacerých chorôb napr. v diferenciálnej diagnóze bolestí krížov lekár zvažuje, či bolesť má pôvod v samotnom krížovom kĺbe, v kostrči alebo v susednom bedrovom kĺbe alebo je spôsobená vyskočenou driekovou platničkou ev. či pochádza z vnútorných orgánov (konečník, maternica, močový mechúr). Bolesť krížov však môže mať aj metabolický pôvod (osteoporóza, prekyslenie organizmu)
diklofenak (diclofenac)
diklofenak sodný. Antireumatikum, antiflogistikum, liek na liečbu ochorení pohybového aparátu známy ako Veral, Voltaren, Diclac, Diclobene a pod.
dinatrii fluorophosphas
fluorofosforečnan sodný. Liek – minerál na liečbu osteoporózy napr. Fluocalcic
DIP
distálny interfalangeálny kĺb, teda kĺb medzi 2. a 3. článkom prsta ruky alebo nohy. Naproti tomu je PIP – proximálny interfalangeálny kĺb kĺbom medzi 1. a 2. článkom prsta
discus articularis
kĺbová platnička čeľustného kĺbu. Má podobnú funkciu ako medzistavcové platničky. Nachádza sa medzi hlavičkou sánky (mandibuly) a kĺbovou jamkou v spánkovej kosti (fossa mandibularis). Platnička je vrastená po celom svojom obvode do puzdra čeľustného kĺbu, ktorý tak rozdeľuje na 2 kĺbové dutiny.
discus intervertebralis
medzistavcová platnička. Tá je tvorená cirkulárnym prstencom (anulus fibrosus) a gelovitým jadrom (nucleus pulposus). Poškodenie cirkulárneho prstenca vedie k protrúzii alebo až herniácii disku a tým k útlaku miechy alebo miechových koreňov.
disk
platnička, najčastejšie sa myslí medzistavcová platnička. Tá je tvorená cirkulárnym prstencom (anulus fibrosus) a gelovitým jadrom (nucleus pulposus). Poškodenie cirkulárneho prstenca vedie k protrúzii alebo až herniácii disku a tým k útlaku miechy alebo miechových koreňov. Platnička sa nachádza aj v čeľustnom kĺbe (viď discus articularis).
disková hernia
degeneratívne zmeny na medzistavcovej platničke majú za následok vyklenutie gelovitého jadra platničky v podobe protrúzie platničky (vyklenutie 0-4 mm) alebo až herniácie platničky (vyklenutie nad 5 mm). Herniácia platničky sa prejavuje tzv. radikulárnymi alebo koreňovými príznakmi (radix = koreň). Až 90% herniácií sa nachádza v driekovej chrbtici (bolesť vyžaruje pozdĺž miechového koreňa do dolnej končatiny), iba 10% v krčnej oblasti (bolesť vyžaruje pozdĺž miechového koreňa do hornej končatiny).
diskoplastika
náhrada medzistavcovej platničky (disku) endoprotézou
dislocatio
dislokácia, posunutie jednej časti voči druhej napr. posun fragmentov kostí pri zlomeninách (dislokácia ad axim znamená posun úlomkov k osi končatiny, dislokácia ad latus je posun úlomkov kostí do strany, kým dislokácia ad longitudinem je posun úlomkov v pozdĺžnej osi končatiny, čo vedie ku skráteniu alebo predĺženiu končatiny).
dislokácia
posunutie jednej časti voči druhej napr. posun fragmentov kostí pri zlomeninách (dislokácia ad axim znamená posun úlomkov k osi končatiny, dislokácia ad latus je posun úlomkov kostí do strany, kým dislokácia ad longitudinem je posun úlomkov v pozdĺžnej osi končatiny, čo vedie ku skráteniu alebo predĺženiu končatiny)
dislokovaná fraktúra
zlomenina s posunom úlomkov, viď pojem dislokácia
dislokovaný
posunutý
distálny (distalis, skr. dist.)
dolný, na rozdiel od „proximálny“ = horný napr. „distálny falang“= dolný článok prsta, teda článok bližšie k zemi („proximálny falang“ = horný článok prsta t.j. článok bližší ku plecu).
distorzia
podvrtnutie kĺbu napr. distorzia členka
dlaň
latinsky palma. Je to plocha medzi zápästím a prstami tvorená záprstnými kosťami (metakarpy), dlaňovými svalmi a šľachami, bruškom palca (tenar) a bruškom malíčka (hypotenar). Pod kožou sa v dlani nachádza plochá väzivová palmárna aponeuróza.
DM
skratka pre dermatomyozitídu – autoimunitné ochorenie kože a svalov, ktoré sa prejavuje bolesťou mnohých svalových skupín, ale tiež farebnými zmenami na koži, niekedy aj celkovými príznakmi
DMARD
z anglického disease modifying antirheumatic drugs. Ide o lieky, ktoré sa používajú na liečbu reumatických chorôb autoimunitného pôvodu. Sú to napr. antimalariká, soli zlata, imunosupresíva (metotrexát), sulfasalazin a pod. DMARD nielenže zmierňujú príznaky ochorenia, ale vplývajú aj na priebeh ochorenia a jeho progresiu.
dna (uratická artritída)
dna je ochorenie spôsobené poruchou látkovej premeny a vylučovania kyseliny močovej, ktorá predstavuje konečný produkt metabolizmu bielkovín. Jej zvýšená koncentrácia v sére (hyperurikémia) má za následok ukladanie kryštálikov kyseliny močovej v kĺboch, čo pôsobí na výstelku kĺbu (synovia) dráždivo a vedie k zápalu postihnutého kĺbu (artritída). Prvým postihnutým kĺbom býva základný kĺb palca nohy, v chronickom priebehu dna môže postihovať aj koleno, lakeť, plece alebo kĺby rúk. Chronická dna zasahuje aj vnútorné orgány (obličky).
Dolgit
nesteroidné antireumatikum v geli alebo masti obsahujúce Ibuprofen určené pre lokálnu aplikáciu
Dolobene
nesteroidné antireumatikum a antiflogistikum (lieči zápal, bolesť a opuch) obsahujúce heparin, dimethylsulfoxid a dexpanthenol určené pre liečbu svalov, šliach a kĺbov.
Dupuytrenova kontraktúra
ide o ochorenie najmä mužov okolo 40. roku veku s postihnutím väčšinou obidvoch rúk. Je spôsobené postupne sa zhoršujúcou kontrakciou šliach flexorov (ohýbačov) prstov, najčastejšie 4. prsta ruky. Prejavuje sa ako tuhý väzivový pruh ťahajúci sa z dlane na postihnutý prst a často vedie až ku kŕčovitému ohybu (kontraktúre) prsta do dlane natoľko, že pacient chorý prst nedokáže vôbec vyrovnať.
dura mater
„tvrdá mozgová plena, tvrdý mozgový obal; tuhá väzivová vrstva vytvárajúca ochranné puzdro mozgu a splývajúca s okosticou (periostom) vnútornej plochy lebky.“
dynamický
pohyblivý, týkajúci sa pohybu alebo tiež meniaci sa napr. dynamický stav je neustále sa meniaci, vyvíjajúci sa stav. Opakom je statický – nepohyblivý, pretrvávajúci.
dysostóza
z gréckeho dys- = nesprávny, zlý, osteon = kosť. Ako dysostóza sa označuje porucha vývoja kostí.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24