Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno E

elevácia
zdvihnutie končatiny v predozadnej rovine tela, napr. zdvihnutie rúk nad hlavu (ale napr. zdvihnutie rúk nad hlavu rozpažením sa volá abdukcia)
Elmetacin
Indometacin, lokálne nesteroidné antireumatikum, liek na liečbu ochorení pohybového aparátu, ovplyvňuje zápal a bolesť
endoprotéza
vnútorná protéza. Protéza, ktoré sa vkladá do vnútra ľudského tela napr. TEP = totálna endoprotéza sa vkladá miesto chorého bedrového, kolenného, plecového alebo členkového kĺbu
endoskopická chirurgia
vykonávanie chirurgických zákrokov endoskopom – mäkkou ohybnou rúrkou, hadičkou teda bez klasického otvorenia tela. Endoskopický zákrok je preto oveľa šetrnejší a nezostáva po ňom klasická dlhá jazva, ale väčšinou len 2 vpichy – jedným otvorom operatér prehliada operačné pole a druhým zavádza operačné nástroje. Endoskopicky sa operujú kĺby (artroskopia) ale tiež brušné orgány (laparoskopia)
enchondrálny
nachádzajúci sa vo vnútri chrupavky (grécky chondron = chrupavka)
enostóza
kostná hyperplázia (zväčšenie, zhrubnutie) na vnútornom okraji kosti
entezopatia
ochorenie úponu šľachy na kosť, ktoré vzniká ako následok preťaženia svalu. Preťažený sval následkom dlhotrvajúcej alebo opakovanej námahy stuhne a zvýši tak svoj ťah za príslušnú šľachu, čo sa prejaví bolestivosťou šľachy v mieste, kde vrastá do kosti (grécky entheson = úpon, pathos = choroba)
entrapment syndrome
syndróm „chytenia do pasce“ (z anglického trap = pasca). Ide o kompresívny syndróm, ktorý vzniká stlačením určitej anatomickej štruktúry (nervu, tepny, žily a pod.) okolitými patologicky zmenenými štruktúrami.
epicondylitis
doslova zápal epikondylu, ale ide skôr o preťaženie výčnelku ramennej kosti, kde sa upína flexorová skupina svalov predlaktia (= mediálna alebo tiež ulnárna epikondylitída) alebo extenzorová skupina svalov predlaktia (= laterálna alebo tiež radiálna epikondylitída). Laterálna epikondylitída sa vyskytuje podstatne častejšie ako mediálna epikondylitída.
epidurálny
nachádzajúci sa nad durou mater teda nad tvrdým obalom mozgu alebo miechy (tieto obaly sú 3 – dura mater, pia mater a arachnoidea). Epidurálne sa napr. podáva anestéza vpichom medzi stavce driekovej chrbtice pri zákrokoch, kde je potrebné znecitlivenie dolných končatín a pacienta nie je možné alebo účelné uviesť do celkovej anestézy.
epifýza
koncová časť dlhej kosti, na ktorú nalieha metafýza so svojou metafyzárnou chrupavkou (ak kosť rastie) alebo bez nej (po ukončení rastu kosti)
epifyzeofraktúra
zlomenina v oblasti epifýzy kosti so súčasným poranením rastovej platničky. Takéto poranenie často ovplyvní rast kosti, rast končatiny
epifyzeolýza
poranenie epifýzy kosti, pri ktorom dochádza k uvoľneniu v oblasti rastovej platničky , ale táto na rozdiel od epifyzeofraktúry nie je poškodená výrazne
epikondylitída
doslova zápal epikondylu, ale ide skôr o preťaženie výčnelku ramennej kosti, kde sa upína flexorová skupina svalov predlaktia (mediálna alebo tiež ulnárna epikondylitída) alebo extenzorová skupina svalov predlaktia (laterálna alebo tiež radiálna epikondylitída). Laterálna epikondylitída sa vyskytuje podstatne častejšie ako mediálna epikondylitída.
epikondylus (epicondylus)
kostený výčnelok v dolnej časti ramennej kosti. Vonkajší epikondyl – epicondylus lateralis (synonymum radialis podľa vretennej kosti) sa nazýva tiež „tenisovým lakťom“. Naproti tomu vnútorný epikondyl – epicondylus medialis (synonymum ulnaris podľa lakťovej kosti) sa nazýva „golfovým lakťom“.
etidronát
bifosfonát, liek na liečbu osteoporózy
etofenamát
nesteroidné antireumatikum, liek na liečbu zápalu a bolesti pohybového aparátu napr. Etogel
etoricoxib
selektívny inhibítor enzýmu COX-2 (cyklooxygenáza 2), liek na liečbu zápalu a bolesti pohybového aparátu (artróza, artritída, reuma) napr. Arcoxia
exartikulácia
operácia, pri ktorej sa oddelí časť končatiny v kĺbe (latinsky articulacio – kĺb). Naproti tomu pri amputácii sa časť končatiny oddeľuje rozrezaním kosti.
exostóza
kostný výrastok na povrchu kosti, často ako následok úrazu
exsudát
zápalový výpotok, patologicky zmnožená tekutina. Výpotok môže byť napr. v kĺbe pri patologicky zmnoženej kĺbnej tekutine, ale môže sa nachádzať aj v hrudníku (po zápale pľúc), ale aj v iných telesných dutinách.
extenčný
súvisiaci s extenziou t.j. s natiahnutím, napriamením, vystretím. Opakom je flekčný – súvisiaci s ohnutím, ohybom
extenzia
vystretie, natiahnutie, napriamenie. Používa sa najmä v súvislosti s pohybom v kĺbe. Opakom je flexia – ohnutie, zohnutie v kĺbe. Ako extenzia sa tiež označuje chirurgický spôsob liečenia zlomenín s posunom úlomkov. Posunuté kosti sa „na extenzii“ natiahnu a priložia k sebe, aby sa zrástli v správnom postavení
extenzor
vystierač, napriamovač – sval alebo skupina svalov, ktorá vystrie predtým ohnutú končatinu alebo kĺb
extenzory kolena
svaly na prednej strane stehna, ktoré umožňujú vystretie (extenziu) predtým ohnutého kolena, umožňujú tak napr. kopnutie do lopty
extenzory nohy
svaly na prednej strane predkolenia, ktoré priťahujú špičku nohy k hlave, umožňujú tak napr. chôdzu po pätách
extenzory prstov ruky
svaly na chrbtovej strane predlaktia, ktoré umožňujú vystretie (extenziu) prstov ruky predtým zovretých do päste
extenzory predlaktia (lakťa)
svaly na zadnej strane ramena (triceps), ktoré vystierajú predtým ohnutý lakeť. Extenzory lakťa (triceps) umožňujú vykonať napr. hod loptičkou, hod oštepom a pod
extenzory ruky (zápästia)
svaly nachádzajúce sa na chrbtovej strane predlaktia, ktoré umožňujú vykonať extenziu ruky v zápästí t.j. jej ohnutie smerom k chrbátu ruky. Patria k najpreťažovanejším svalom modernej doby (práca s myšou PC), ale extenzory ruky sú preťažované aj pri športe (tenis, stolný tenis) a tiež pri vykonávaní mnohých pracovných činností (stolárske, vodoinštalatérske a iné práce), kde ruka stereotypne vykonáva otáčavé pohyby napr. práca so šroubovákom, zaťahovanie kľúčom, otáčanie kolieska a pod.
extenzory stehna (bedra)
sedacie svaly. V nich sa štartuje zanoženie (extenzia) stehna, v spolupráci so svalmi na zadnej strane stehna (hamstringy). Sedacie svaly robia „človeka človekom“ – nielenže nám umožňujú bipedálnu chôdzu a vzpriamený stoj, ale svojou funkciou aj tvarom nás výrazne odlišujú od zvieracej ríše.
extraartikulárny
majúci pôvod, ležiaci mimo kĺbu, mimokĺbny (z latinského articulatio = kĺb)
extramedulárny
majúci pôvod, ležiaci mimo kostnej drene (z latinského medulla = dreň)
extraoseálny
majúci pôvod, ležiaci mimo kosti (z latinského os, ossis = kosť)

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24