Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno F

facies articularis
kĺbová plocha kosti, ktorá má tvar buď hlavice alebo kĺbovej jamky
falang
článok prsta
falangeálny
týkajúci sa článku prsta
fascia plantaris
plantárna fascia je mohutné spojivové tkanivo (aponeuróza), ktorá tvorí akúsi „tetivu“na luku, ktorému sa podobá pozdĺžna nožná klenba. Fascia sa nachádza na spodnej strane nohy, kde odstupuje od hrbolčeka pätovej kosti a rozvetvená sa upína na hlavičku každej z piatich záprstných kostí nohy (metatarzy)
fasciitída plantárna
plantárna fasciitída je ochorenie, ktoré je príčinou bolestí v päte na spodnej strane chodidla. Bolesť je zvyčajne najväčšia pri prvých krokoch dňa alebo po odpočinku. Často ju vyvolá ohnutie nohy a prstov smerom k holeni a môže sa ešte zhoršiť pri skrátenej Achillovej šľache. Stav sa zvyčajne zhoršuje pomaly. Približne u 1/3 ľudí sú postihnuté obidve nohy. Príčiny plantárnej fasciitídy napriek tomu nie sú úplne jasné
febris rheumatica
reumatická horúčka
Feldene
nesteroidné reumatikum, liek na liečbu bolestí a zápalu pohybového aparátu (kĺbov, svalov, šliach) s účinnou látkou piroxicam
Feloran
nesteroidné reumatikum, liek na liečbu bolestí a zápalu pohybového aparátu (kĺbov, svalov, šliach) s účinnou látkou diclofenac
femoropopliteálny
týkajúci sa stehna a podkolennej jamky napr. femoropopliteálny bypass
femur (2. p. femoris)
stehnová kosť
fenylbutazon
nesteroidné reumatikum, liek na liečbu bolestí a zápalu pohybového aparátu (kĺbov, svalov, šliach) s účinnou látkou pyrazolon
fibromyalgia (fibromyalgický syndróm)
označovaná tiež ako generalizovaná tendomyopatia, je stav charakterizovný bolesťou všetkých svalov, ich stuhnutosťou, zvýšenou únavnosťou, poruchami spánku, bolesťami hlavy, tŕpnutím prstov s pocitom opuchu drobných kĺbov rúk (ale objektívne opuchnuté nie sú), tiež dráždivým hrubým črevom. Ťažkosti sa zhoršujú v strese a chlade, zlepšujú sa odpočinkom a teplom. Fibromyalgia postihuje najčastejšie ženy v strednom veku.
fibromyozitída
akútny zápal svalu reumatického pôvodu
fixácia
znehybnenie, spevnenie, zabránenie nežiaducemu pohybu, najčastejšie ako fixácia zlomeniny dlahou, sádrou, ortézou
flebotrombóza (phlebothrombosis, thrombophlebitis profunda)
zápal hlbokých žíl dolných končatín spojený so vznikom krvnej zrazeniny (trombu) v žilách. Často ide o následok imobilizácie napr. po operáciách a úrazoch. Prejavuje sa opuchom a bolestivosťou končatiny, ktorej koža je fialovo sfarbená, býva tiež zvýšená teplota a zrýchlený tep. Pre stanovenie diagnózy je nevyhnutné ultrazvukové Dopplerovské vyšetrenie žíl, prípadne magnetická rezonancia. Komplikáciou tohto ochorenia je keď sa trombus zo žíl dolných končatín odtrhne a stane sa z neho embolus, ktorý potom uzatvorí niektoré z pľúcnych žíl (= pľúcna embólia). Ako prevencia tromboembolickej choroby sa najčastejšie používa podkožne podávaný liek Fraxiparin.
fleche de Forestier
ide o vzdialenosť záhlavia od steny u stojaceho človeka vyjadrená v cm. U zdravého človeka pri nezaklonenej hlave táto hodnota musí byť rovná nule.
flekčný
súvisiaci s flexiou t.j. s ohnutím končatiny. Opakom je extenčný – súvisiaci s vystretím, napriamením, narovnaním
flexia
ohyb, ohnutie, používa sa najmä v súvislosti s pohybom v kĺbe napr. flexia dolnej končatiny v kolene, flexia hornej končatiny v lakti. Opakom je extenzia – vystretie, natiahnutie, napriamenie končatiny.
flexor
ohýbač, sval alebo skupina svalov, ktorá ohne predtým vystretú, napriamenú končatinu alebo kĺb
flexory predkolenia (kolena)
svaly na zadnej strane stehna (tzv. hamstringy), umožňujú flexiu dolnej končatiny v kolene napr. pritiahnutie päty k zadku alebo klesanie do drepu a pod. Dnešný sedavý životný štýl, ale aj jednostranné športovanie (cyklistika) často vedú ku skráteniu hamstringov, čo vertikalizuje pánvu a napriamuje driekovú lordózu
flexory nohy
svaly na zadnej strane predkolenia, lýtkové svaly, odťahujú nohu smerom od hlavy a umožňujú nám tak postaviť sa na špičky, ale tiež chôdzu po špičkách nôh
flexory prstov nohy
svaly na zadnej strane predkolenia, lýtkové svaly ohýbajúce jednotlivé prsty na nohe. Ich sťah zvyšuje pozdĺžnu klenbu nohy a umožní nám našľapnúť len na špičky prstov a pätu
flexory prstov ruky
svaly na dlaňovej strane predlaktia, ktoré sa upínajú na články prstov. Umožňujú zohnutie predtým vystretých prstov a zovretie ruky do päste
flexory predlaktia (lakťa)
svaly na prednej strane ramena (biceps), umožňujú ohnutie predtým vystretej končatiny v lakti a napr. zdvih na hrazde
flexory ruky (zápästia)
svaly na dlaňovej časti predlaktia, umožňujú ohyb ruky v zápästí do tvaru sedmičky „7“
flexory stehna (bedra)
svaly na vnútornej strane pánvy dokážu zdvihnúť stehno vodorovne so zemou (ale aj do väčšieho uhla). V tomto pohybe im pomáhajú aj svaly na prednej a vnútornej strane stehna
Flugalin
nesteroidné reumatikum, liek na liečbu bolestí a zápalu pohybového aparátu (kĺbov, svalov, šliach) s účinnou látkou flurbiprofen
fluorid
soľ fluóru, najčastejšie fluorid sodný spolu s vápnikom, horčíkom a fosforom je dôležitý pre mineralizáciu kosti. Používa sa preto v zubnom lekárstve a tiež na liečbu osteoporózy. Vo veľkých dávkach však poškodzuje samotné kosti (zuby) aj vnútorné orgány – fluoróza
flurbiprofen
nesteroidné reumatikum, liek na liečbu bolestí a zápalu pohybového aparátu (kĺbov, svalov, šliach), známy ako Flugalin
FMS
fibromyalgický syndróm, fibromyalgia
foramen nutricium
otvor v kosti, ktorým vstupujú do nej cievy vyživujúce kostnú dreň a vnútro kosti
foramen vertebrale
otvor tvorený oblúkom stavca. Tento otvor v stavcoch „postavených“ na sebe vytvára chrbticový (spinálny) kanál, ktorým prebieha miecha z mozgu až do driekovej časti chrbtice po segment L1/2
foraminotómia
resekcia časti kĺbových výbežkov stavca, chirurgické rozšírenie medzistavcového otvoru (foramen intervertebrale) za účelom dekompresie miechového koreňa utlačeného herniovanou medzistavcovou platničkou.
Fosavance
liek na liečbu osteoporózy, kombinácia vitamínu D a alendronátu
fosfatáza
enzým uvoľňujúci fosfátovú skupinu z väzby na iné látky. Alkalická fosfatáza (ALP) sa nachádza najmä v kostiach, čreve a žlčníku a jej hladina v krvi sa zvyšuje hlavne pri raste kostí a obštrukcii žlčových ciest. Kyslá fosfatáza (ACP) sa zvyšuje pri ochorení prostaty, ale aj pri niektorých nádoroch (semenníky, leukémia, non Hodgkinova choroba)
fossa poplitea
podkolenná jamka
Fosteofos
liek na liečbu osteoporózy, alendronát (bifosfonát)
foveola radialis
tzv. fossa la tabatiére alebo snuffbox na chrbte ruky medzi palcom a ukazovákom. Do tejto jamky sa vkladá šňupací tabak, odtiaľ pomenovanie. Vo foveola radialis sa dá nahmatať tep na vretennej (radiálnej) tepne ale aj zlomenina člnkovej kosti zápästia
fractura
zlomenina kosti
fractura radii
zlomenina vretennej kosti predlaktia. Collesova fraktúra (fractura loco typico) vznikne keď sa dolný úlomok kosti posunie (dislokuje) smerom dozadu k chrbtu ruky napr. keď sa pri páde zachytíme dopadom na dlaň ruky. Smithova fraktúra vznikne keď si pri páde „podsadneme“ ruku, vtedy sa dolný úlomok vretennej kosti posúva smerom do dlane.
fragilita
krehkosť, lámavosť napr. fragilita kostí, fragilita krvných kapilár a pod.
fragment
úlomok
fraktúra
zlomenina kosti
frozen shoulder (vysl. frouzn šouldr)
anglicky „zmrznuté plece“, tiež periarthritis humeroscapularis. Ide o výrazné obmedzenie rozsahu pohybu v pleci ako následok dlhotrvajúcich nedostatočne liečených bolestí pleca alebo následok dlhodobej imobilizácie po úraze. Komplexný a veľmi zložitý problém s neistou prognózou vyžadujúci mnohomesačnú liečbu. Prejavuje sa zápalom v okolí kĺbu (periartritída), zápalom ťahových váčkov (burzitída), zápalom šliach (tendinitída, peritendinitída), zápalom až retrakciou kĺbového puzdra (kapsulitída) ale tiež odvápnením kostí (Sudeckov syndróm)

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24