Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno H

Hacketalova osteosyntéza
osteosyntéza, pri ktorej sa do drene ramennej kosti zavedie zväzok Kirschnerových drôtov
hallux
palec nohy (naproti tomu pollex je palec na ruke)
hallux rigidus
stuhnutý palec na nohe
hallux valgus
vbočený palec. Ortopedická deformita palca nohy, pri ktorej je palec vbočený smerom k ostatným prstom nohy. Vzniká ako následok poklesu priečnej klenby nohy. Okostica základného kĺbu palca následkom útlaku obuvi neustále hrubne, čo vedie k postupnému zväčšovaniu vbočenia palca „od osi“
Headove zóny
rôzne široké pásy na koži (= dermatómy), ktorých inervácia vychádza z rovnakých miechových koreňov ako inervácia konkrétnych vnútorných orgánov. Konkrétnemu vnútornému orgánu zodpovedá konkrétny dermatóm. To je dôvod, prečo sa ochorenie vnútorných orgánov môže prejaviť reflexnými zmenami (bolestivosťou, precitlivenosťou kože) v konkrétnom okrsku kože. Hovoríme vtedy, že ochorenie má reflexné prejavy napr. v dermatóme srdca (ľavá horná končatina) alebo v dermatóme obličiek, v dermatóme pľúc a pod.
Heberdenove uzly
deformácia 2. medzičlánkového kĺbu prstov rúk (väčšinou postihuje všetky prsty) podmienená kostenými výrastkami v okolí kĺbu (tzv. osteofytmi). Sú prejavom artózy postihnutých kĺbov, 10x častejšie sa vyskytujú u žien.
hemartros
hem = krv, arthron = kĺb. Zakrvácanie do kĺbu väčšinou ako následok úrazu, menej často choroby. Kĺb je zároveň opuchnutý a bolestivý. Porovnaj s pojmami hydrartros a pyartros
hematogénny
majúci pôvod v krvi, súvisiaci s krvou, vznikajúci z krvi alebo krvnou cestou napr. hematogénne metastázy – metastázy nádoru šíriace sa krvnou cestou
hematóm
krvná podliatina, väčšinou ho poznáme ako podkožný (subkutánny), ale môže sa vyskytnúť aj pod tvrdým obalom mozgu (subdurálny), tiež pod okosticou (subperiostálny) atď.
hemiendoprotéza (zkr. HEP)
hemiendoprotéza – parciálna, čiastočná endoprotéza, pri ktorej sa nahradí len kĺbová jamka alebo iba hlavica kĺbu (porovnaj s TEP)
herpes simplex
jednoduchý opar, nákazlivé ochorenie vírusového pôvodu. Prejavuje sa svrbivými, pálivými pľuzgierikmi v okolí úst (tzv. herpes labialis) alebo na genitále (herpes genitalis). Vírus roky prežíva v tele napadnutého jedinca a väčšinou sa opakovane objaví ako následok psychickej alebo fyzickej záťaže (prudké oslnenie, menzes, dlhá cesta, interpersonálny konflikt a pod). Nebezpečný je, keď sa vyskytne na slizniciach alebo na oku.
herpes zoster
pásový opar, nákazlivé ochorenie vírusového pôvodu. Prejavuje sa veľkou bolestivosťou v priebehu postihnutého nervu (najčastejšie medzirebrový nerv ale aj trojklanný nerv na tvári), ktoré sú nasledované výsevom svrbivých, pálivých pľuzgierikov. Bolesť v priebehu nervu pretrváva aj dlho po zhojení vyrážky. Považuje sa za prejav oslabenej imunity. Vírus roky prežíva v tele napadnutého jedinca a môže sa kedykoľvek aktivizovať. Väčšinou ho dostaneme v detstve, kedy ale spôsobuje ovčie kiahne (varicella) – z toho pochádza plné pomenovanie tohto vírusu „herpes virus varicellae zosteris“.
hernia disku
·  degeneratívne zmeny na medzistavcovej platničke majú za následok vyklenutie gelovitého jadra platničky v podobe protrúzie platničky (vyklenutie 0-4 mm) alebo až herniácie platničky (vyklenutie nad 5 mm). Herniácia platničky sa prejavuje tzv. radikulárnymi alebo koreňovými príznakmi (radix = koreň). Až 90% herniácií sa nachádza v driekovej chrbtici (bolesť vyžaruje pozdĺž miechového koreňa do dolnej končatiny), iba 10% v krčnej oblasti (bolesť vyžaruje pozdĺž miechového koreňa do hornej končatiny).
hiatus
diera, štrbina, otvor. Väčšinou sa tým myslí hiatus v bránici, ktorým prechádza pažerák z hrudníka do brušnej dutiny, ale za hiatus sa často označuje aj prázdny priestor v rade nejakých udalostí alebo dejov.
Hill – Sachsova lézia
ide o vtlačenie (impresiu) na zadnom hornom okraji hlavice ramennej kosti, ktoré vzniká väčšinou ako komplikácia habituálnej luxácie ramena. Porovnaj s Bankartovou léziou.
HRT alebo HST
hormon replacement therapy = hormonálna substitučná liečba. Ide o umelé podávanie chýbajúcich hormónov napr. hormónov štítnej žľazy (Euthyrox) po operácii štítnej žľazy alebo ženských pohlavných hormónov po odstránení vaječníkov alebo po menopauze, ale v širšom slova zmysle akýchkoľvek hormónov po poklese alebo výpadku ich prirodzenej produkcie.
humeroradiálny
humerus – ramenná kosť, radius – vretenná kosť, obidve kosti spája humeroradiálny kĺb (časť lakťa)
humeroskapulárny
humerus – ramenná kosť, scapula – lopatka, obidve kosti spája humeroskapulárny kĺb
humeroulnárny
humerus – ramenná kosť, ulna – lakťová kosť, obidve kosti sú spojené humeroulnárnym kĺbom (časť lakťa)
humerus
ramenná kosť
Hyalgan
soľ kyseliny hyalurónovej, ktorá je dôležitou súčasťou spojivových tkanív a vyskytuje sa vo vysokej koncentrácii v kĺbovej chrupke a v kĺbovej tekutine. Liek zlepšuje vlastnosti kĺbovej tekutiny, aktivuje obnovu kĺbovej chrupky a má protizápalové a analgetické (bolesť tlmiace) účinky – viď hyalurónová kyselina
hyalínna chrupka
grécky hyalos = sklo. Ide o druh chrupky, ktorá pokrýva hlavicu a jamku kĺbov a zabezpečuje tak ich hladký pohyb
hyaluronová kyselina
tvorí súčasť spojivových tkanív a chrupavky. Jej viskózny charakter zabezpečuje dobrú kĺzavosť tkanív a hladký pohyb kĺbu (grécky hyalos = sklo). Používa sa preto na aplikáciu do postihnutého kĺbu ako súčasť rôznych liekov napr. Hyalganu.
hydrartros
hydor = voda, arthron = kĺb. Ide o prítomnosť tekutiny v kĺbe väčšinou ako následok úrazu, ale aj rôznych ochorení napr. zápalu kĺbu (artritída). Pri zápale výstelky kĺbu tekutina v kĺbe (na rozdiel napr. od nádchy) zostáva a musí sa vstrebať alebo je nutné evakuovať ju punkciou, aby sa kĺb mohol zahojiť.
hydrops
nahromadenie tekutiny v telesných dutinách napr. v dutine kĺbu (hydrartros) ale v zásade v akejkoľvek dutine
hydroxyapatit
najvýznamnejšia súčasť tvrdých tkanív napr. kostí a zubov, ktorá podmieňuje ich tvrdosť a odolnosť voči poškodeniu.
Používa sa napr. pri vertebroplastike t.j. na vyplnenie hmoty poškodeného stavca chrbtice
hyperabdukcia
hyper – veľký, zväčšený, abdukcia – upaženie. Ide o nadmerné upaženie, upaženie väčšie ako norma pre daný kĺb
hyperabdukčný syndróm
skupina príznakov (symptómov), ktoré sa prejavujú pri nadmernej abdukcii (upažení) hornej končatiny pričom dochádza k útlaku tepny a žily pod kľúčnou kosťou a tiež nervového pletenca inervujúceho hornú končatinu v mieste pod úponom malého prsného svalu. Prejavuje sa zbelením, chladom a tŕpnutím prstov ruky, ale tiež rýchlou únavou končatiny pri práci v upažení.
hyperextenzia
hyper – veľký, zväčšený, nadmerný, extenzia – zapaženie, zanoženie, natiahnutie. Ide o nadmernú extenziu v kĺbe, extenziu väčšiu ako je norma pre daný kĺb. Väčšinou ide jeden symptóm v rámci tzv. hypermobilného syndrómu, ale vyskytuje sa tiež po úrazoch
hypermobilný
hyper – veľký, zväčšený, mobilis – pohyblivosť, myslí sa väčšinou ako nadmerná pohyblivosť v kĺbe. Hypermobilita sa často dotýka mnohých kĺbov naraz napr. kolenného, lakťového, plecového, kĺbov rúk atď.
hyperostóza
hyper – veľká, zväčšená, osteon – kosť, ide o zväčšenie, zhrubnutie kosti ako následok po úraze, dlhodobom útlaku alebo zápale kosti. Na vonkajšom povrchu kosti sa označuje ako exostóza, na vnútornom ako enostóza.
hyperparatyreóza
hyper – veľký, para – okolo, thyreon – štítna žľaza. Ide o zvýšenú funkciu príštitných teliesok, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane štítnej žľazy, riadia metabolizmus vápnika
hyperurikémia
hyper – veľký, zväčšený, urikémia – hladina kyseliny močovej v krvi, zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi. Hyperurikémia vedie k ukladaniu kryštálikov kyseliny močovej do kĺbov a prejavuje sa ako dnavá artritída (dna)
hyperurikosúria
hyper – veľký, zväčšený, urikosúria – odpad, odstraňovanie kyseliny močovej močom. K nadmernému odpadu kyseliny močovej močom dochádza následkom hyperurikémie t.j. zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi (dna)
hypofosfatémia
hypo – malý, znížený, fosfatémia – hladina fosfátov v krvi. Znížená hladina fosfátov v krvi vedie k slabosti a bolesti svalov. Jej príčinou je nízky príjem fosfátov v strave, porucha ich vstrebávania alebo zvýšené straty močom
hypochondrium
hypo – nižšie, pod, chondros – chrupavka rebier, oblasť pod rebrami, podrebrie. V ľavom hypochondriu sa nachádza slezina, v pravom hypochondriu pečeň so žlčníkom
hypokalcémia
hypo – malý, znížený, calcium – vápnik, nízka hladina vápnika v krvi

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24