Obsah článku
1. Vyskočená platnička
2. Liečba
3. Príčiny vyskočenej platničky
4. Príznaky
5. Čo sa vlastne stalo?
6. Čo zvyšuje riziko?
7. Kedy volať lekára
8. Akého odborníka navštíviť?
9. Vyšetrenie
10. Prehľad liečby
11. Operácia
12. Prevencia
13. Domáca liečba
14. Lieky
15. Operácia - pokračovanie
16. Čo si myslieť o operácii?
17. Ďalšie možnosti liečby
 

Čo si o tom myslieť?

Každá operácia nesie so sebou určité riziko. Ak uvažujete o operácii, zoberte do úvahy aj nasledujúce skutočnosti:

  • Ľudia so stredne ťažkými alebo závažnými príznakmi môžu po chirurgickom zákroku okamžite pocítiť veľkú úľavu. Chirurgický zákrok sa obvykle nezvažuje pokiaľ zdravotné ťažkosti neobmedzujú pacienta v každodenných aktivitách a pri práci a nevyžadujú podávanie silných liekov proti bolesti. Ľudia po operácii pociťujú rýchlejšie zlepšenie ako ľudia liečení konzervatívnymi postupmi. Avšak z dlhodobého hľadiska majú obidve skupiny pacientov (či už s chirurgickým zákrokom alebo bez neho) podobné šance na návrat do práce a k predošlým aktivitám.
  • Ľudia s miernejšími príznakmi samozrejme inklinujú ku konzervatívnej liečbe.
  • Niektorí vyžadujú ďalšiu operáciu platničky hneď po svojej prvej operácii.
  • Veľa technologických noviniek využívajúcich malé incízie alebo injekcie na rozrušenie problematickej medzistavcovej platničky si získalo priazeň viacerých chirurgov. Ako príklad je možné uviesť endoskopickú diskektómiu alebo elektrotermickú dekompresiu platničky. Tieto techniky sú pokusné a nie sú ešte spoľahlivo odskúšané. Ak Vám Váš lekár naordinuje takúto novinku, skúste od neho získať čím viac informácií o tomto liečebnom postupe.

Viacero ľudí sa čoskoro po operácii dokáže navrátiť do práce a vykonávať bežné denné aktivity. Vo väčšine prípadov je však po operácii nevyhnutné, aby pacient absolvoval viacmesačné rehabilitačné programy, ktoré spočívajú vo fyzikálnej terapii a v súbore domácich cvičení.