Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Rázové vlny – radiálna a extrakorporálna (fokusovaná)

HISTÓRIA:

ESWT extrakroporálna alebo tiež fokusovaná rázová vlna používaná v rehabilitácii, ortopédii, traumatológii a novšie tiež v estetickej medicíne je terapeutická metóda, ktorú Dahmen a kol. v roku 1992 poprvýkrát použili na liečbu kalcifikujúcej tendinitídy. Odvtedy sa liečba ESWT zdokonalila a získala uznanie medzi ortopédmi, fyzioterapeutmi ale aj v oblasti estetickej medicíny. Dnes majú lekári informácie, ktoré získali liečbou desiatok tisíc pacientov po celom svete. Napriek tomu dodnes nepoznáme detaily liečebného mechanizmu ESWT ani u takých bežných indikácií ako je epikondylitída alebo liečba pätovej ostrohy.
Už roky sa na generovanie šokových vĺn využívajú elektrohydraulické, piezoelektrické a elektromagnetické princípy. Od roku 2000 sa v praxi používajú taktiež radiálne šokové vlny s nízkymi alebo strednými energiami generované pneumaticky alebo mechanicky (RSWT – radiálna rázová vlna).

 • r. 1970, Mníchov objavenie litotripsie ako metódy vhodnej na fragmentáciu obličkových kameňov
 • r. 1980, Mníchov prvý pacient s obličkovým kameňmi ošetrený šokovou vlnou
 • r. 1983, Stuttgart vyrobený prvý komerčný litotriptor (ESWT)
 • r. 1985 litotriptor po prvýkrát použitý na odstraňovanie kostného cementu pri revízii totálnej endoprotézy kĺbu
 • r. 1995 litotripsia sa stala zlatým štandardom liečby obličkových kameňov
 • r.1987 objavená odpoveď osteoblastov (kostných buniek) na rázovú vlnu vyvolala vlnu záujmu o aplikáciu metódy na ortopedické ochorenia
 • r. 1990, Bochum prvá aplikácia rázovej vlny na nehojacu sa zlomeninu dlhej kosti
 • r.1998, Izmir, Turecko 1. kongres Európskej spoločnosti pre muskuloskeletálnu liečbu šokovou vlnou (ESMST)
 • r.1999, Londýn 2. kongres ESMST
 • r.2000, Naples, Taliansko 3. kongres ESMST, premenovanie ESMST na ISMST (Medzinárodnú spoločnosť pre muskuloskeletálnu liečbu šokovou vlnou
 • r.2002, Winterthur, Švajčiarsko2. kongres ISMST odporučil pre liečbu rázovou vlnou nasledujúce dg: kalcifikujúca tendinitída ramena, laterálna epikondylitída, plantárna fasciitída

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7