Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Rázové vlny – radiálna a extrakorporálna (fokusovaná)

ESWT & RSWT – ROZDIEL MEDZI MIMOTELOVOU A RADIÁLNOU RÁZOVOU VLNOU:

Rázové vlny sú generované a využívané v praxi na základe dvoch odlišných metód:

 1. ESWT (extracorporal shockwave therapy) = liečba mimotelovou šokovou (rázovou) vlnou
 2. RSWT (radial shockwave therapy) = liečba radiálnou šokovou (rázovou) vlnou

ESWT (fokusovaná šoková, mimotelová rázová vlna) prístrojom enSHOCK

 • z fyzikálneho hľadiska je šoková vlna definovaná ako náhla, takmer diskontinuitná zmena tlaku a jej rýchlosť v prostredí, v ktorom sa šíri je vyššia ako rýchlosť zvuku.
 • šoková vlna môže byť všeobecne opísaná ako jednotlivý impulz so širokým frekvenčným rozsahom (od cca 150 kHz až do 100 MHz), vysokotlakovou amplitúdou (až 150 MPa), nízkym napätím v ťahu (až do -25 MPa), malou šírkou impulzu a strmou dobou nástupu až niekoľko sto nanosekúnd.
 • pri extrakorporálnej šokovej terapii generovanej na piezoelektrickom princípe aplikátor produkuje rázovú vlnu o zvolenej intenzite a frekvencii prostredníctvom zabudovaných piezo kryštálov.
 • bola pôvodne používaná na litotripsiu (= rozbíjanie obličkových kameňov)
 • extrémne krátky nástupný čas impulzu s nárastom tlakovej vlny v tkanive (tsunami efekt)
 • veľmi vysoká energia impulzu (až 120 MPa)
 • fokusácia energie na jeden bod do vzdialenosti až 140 mm od generátora impulzu
 • vznik cielenej kavitácie (=mikrodutiniek) v tkanive

RSWT (radiálna šoková – rázová vlna) prístrojom enPULS PRO

 • v prípade terapie radiálnou šokovou vlnou, ďalej len RSWT, elektromagnetický generátor alebo vzduchový kompresor urýchľuje teleso podobné projektilu a generuje tak nárazové vlny balisticky.
 • pri RSWT je doba nárastu tlakového impulzu dlhšia ako pri ESWT. Maximálny tlak je okolo 15 MPa. Vlny sa prenášajú do tkaniva pomocou aplikátorov o rôznych priemeroch a tvaroch.
  Počas tohto procesu sa rázové vlny šíria z miesta vstupu radiálne do tkaniva.
 • vlny prenikajú radiálne približne do hĺbky 35-40 mm. Pri hĺbke 40 mm je vlnová dĺžka nárazových vĺn výrazne väčšia ako priemer hlavy aplikátora, ale tiež ako je vlnová dĺžka na zdroji impulzu, čo vedie k šíreniu divergetných nefokusovaných vĺn.
 • množstvo energie v šokových vlnách je podmienené rôznym urýchľovaním projektilu.
 • tlakový impulz vzniká urýchlením ťažkého projektilu (balisticky)
 • bolestivosť liečby je nižšia ako u ESWT, ale s rovnakým liečebným účinkom
 • vysoká energia impulzu (až 15 MPa)
 • množstvo energie nevedie ku vzniku kavitácií (mikrodutiniek) v tkanive
 • radiálne šírenie tlakovej vlny v tkanive s jej absorpciou v hĺbke tkaniva
 • fokusácia iba priamo pod aplikátorom
 • prienik do tkaniva do hĺbky 35-40 mm
 • množstvo energie vpravenej do tkaniva je riadené rozdielnym urýchlením projektilu

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7