Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Rázové vlny – radiálna a extrakorporálna (fokusovaná)

ÚČINKY RADIÁLNEJ A FOKUSOVANEJ RÁZOVEJ VLNY

účinky rázovej vlny na tkanivo nie sú doposiaľ plne objasnené

 1. vedecky dokázané účinky rázovej vlny:
  • mechanická stimulácia tlakových receptorov kože a mechanoreceptorov svalov a kĺbov ovplyvňuje svalové napätie (tu platí čím vyššia frekvencia, tým väčší relaxačný účinok).
  • Gate Control Principle (podľa Melzacka & Walla) – kontrola vrátok bolesti na úrovni zadných rohov miechy, kedy dlhšie trvajúce mechanické dráždenie tlakových a dotykových receptorov vedie k odstráneniu bolesti
 2. pokusy na zvieratách preukazujú nasledovné účinky:
  • zvýšenie vylučovania substancie P (mediátor bolesti a rastový faktor), čo vedie k analgézii, rozšíreniu ciev, stimulácii krvného obehu a novotvorbe kosti
  • regenerácia kostí a šliach indukciou novotvorby ciev prostredníctvom uvoľnenia rastových a proliferačných faktorov ako eNOS (endothelial nitric oxide synthase), VEGF (vessel endothelial growth factor) a PCNA (proliferating cell antinuclear antigen)
  • zvýšenie ukazovateľov novotvorby ciev počas liečby rázovou vlnou(= eNOS a VEGF) sa objaví už 1. týždeň liečby a pretrváva viac ako 8 týždňov
  • novotvorbu ciev pri liečbe rázovou vlnou je možné po prvýkrát zistiť v 4. týždni liečby a spolu s proliferáciou buniek pretrváva 12 týždňov alebo aj dlhšie
  • klinické pozorovania potvrdzujú závislosť účinku rázovej vlny od podanej dávky a trvania liečby. Objednajte sa na vyšetrenie.
  • protizápalový efekt na podklade inhibície enzýmu COX II (cyklooxygenáza)
  • posilnenie bunkovej imunity prostredníctvom uvoľnenia voľných radikálov
  • zlepšenie látkovej výmeny a mikrocirkulácie
  • rozpustenie zvápenatených väzivových buniek (fibroblastov)
  • aktivácia väzivových buniek (fibroblastov) vedie k prestavbe jazvy na väzivo
  • stimulácia produkcie kolagénu
  • génová expresia, vycestovanie kmeňových mezenchymálnych buniek

Na základe vyššie uvedeného, štúdie priniesli vedecký základ pre nasledujúci mechanizmus pôsobenia / účinky:
• Dlhodobá úľava od bolesti, ktorá sa často vyskytuje už počas ošetrenia alebo bezprostredne po ňom
• Pozitívny vplyv na zápalovú reakciu u muskuloskeletálnych ochorení
• Narušenie kalcifikácií v šľachách
• Liečba nehojacich sa zlomenín a podpora hojenia kostí.
Okrem toho ESWT podporuje zlepšenie krvného obehu a po liečbe sa často dostavuje vazodilatácia a zvyšuje sa novotvorba krvných ciev.
Toto je nevyhnutné pre zlepšenie prívodu živín a odstraňovanie odpadových produktov metabolizmu.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7