Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Rázové vlny – radiálna a extrakorporálna (fokusovaná)

INDIKÁCIE RÁZOVEJ VLNY:

 • Radiálna a ulnárna epikondylitída (tenisový a golfový lakeť)
 • Bolesť ramena s kalcifikáciami alebo bez nich (kalcifikujúca tendinitída, syndróm rotátorovej manžety, kalcifikujúca burzitída, impingement syndróm, zmrznuté rameno – frozen shoulder a pod)
 • Bolesť Achillovej šľachy
 • Calcar calcanei (ostroha pätnej kosti) a plantárna fasciitída
 • Patelárna tendopatia („skokanské koleno“)
 • Syndróm tibiálnej hrany (bolesť predkolenia, tartanový syndróm)
 • Akútna a chronická bolesť chrbta
 • Akútny a chronický cervikálny a lumbálny pseudoradikulárny syndróm (bolesti krčnej a bedrovej chrbtice)
 • Nehojace sa a zle sa hojace zlomeniny dlhých kostí
 • Pseudoartrózy – pakĺby
 • Osteochondritis dissecans členka a kolena
 • Aseptická nekróza hlavice stehnovej kosti (Perthesova choroba)
 • Aseptická nekróza drsnatiny píšťaly (Osgood – Schlatterova choroba)
 • Metatarsalgie (bolesti záprstných kostí nohy, Mortonova choroba – Morton disease)
 • Proximálna iliotibiálna burzitída (zápal ťahového váčku stehna)
 • Spúšťové body (TrP) vo svaloch a bolestivé body (TeP) v šľachách
 • Ošetrovanie akupunktúrnych bodov

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7