Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Spýtajte sa nás…

Na tomto mieste sa môžete opýtať lekára na Vaše zdravotné problémy.

  • Otázky sú zverejnené až po schválení administrátorom. O ich schválení, aj o odpovedi budete upozornený na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii
  • Pri otázke nebude zverejnené Vaše meno, ani e-mailová adresa, zobrazí sa iba Vaša prihlasovacia prezývka (používateľské meno)
Pre položenie otázky musíte byť prihlásený.

Vysvetlenie popisu MR C-chrbtice

Užívateľ: Tinka
Počet odpovedí: 1
Dobrý deň prajem, dlhodobo mám silné bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Niekedy sú bolesti tak silné, že sa to ozaj nedá vydržať. Mám 40 rokov. Môže byť artritída prítomná aj na chrbtici a mať súvis s reumatoidnou artritídou malých a veľkých kĺbov? Môžete mi prosím povedať a vysvetliť, v čom by to mohlo byť, keďže popisu moc nerozumiem? Už som niekedy ozaj zúfalá. Ďakujem veľmi pekne. Záver MR zo včerajšieho dňa je nasledovný: Výrazná sinistrokonvexná skolióza C chrbtice, výrazná dextrokonvexná skolióza C-Th prechodu chrbtice. Esovitá skolióza. Napriamená krčná lordóza. Telá stavcov majú primeranú veľkosť tvar výšku konfiguráciu, sú bez známok tvarovej defigurácie, bez známok kompresívnej fraktúry. Chondróza a vákuová prestavba intervertebrálnych diskov C2- 3, C3- 4, C4- 5, C5-6. Spondylofyty ventrálnych a laterálnych okrajov tiel stavcov C2 až Th4- cervikálna a horná thorakálna deformačná spondylóza mierneho stupňa. Spondylofyty dorzálnych okrajov priľahlých tiel stavcov C3-4, C4-5, C5-6 obojstranne paramediálne až foraminálne, s možným kontaktom na príslušné nervové korene C4- 5, C5-6, C6-7 bilaterálne. Unkovertebrálna artróza C3-4, C4-5. C3 - 4: hernia intervertebrálneho disku C3- 4 paramediálne vpravo s kontaktom a možným tlakom na štruktúry durálneho vaku a nervový koreň C4 vpravo. Diskogénne zúžené pravé neurovertebrálne neuroforamen. Stavce C3 ,4 doprava rotované. Herniovaná platnička migruje kraniálne za dolný dorzálny okraj tela stavca C3 paramediálne vpravo a kaudálne za horný dorzálny okraj C4 paramediálne vpravo, možný kontakt na nervový koreň C3 a C4. Stavce C3, 4 rotované doprava. C4 - 5: protrúzia medzistavcovej platničky paramediálne vpravo, s kontaktom na štruktúry durálneho vaku a nervový koreň C5 vpravo. Diskogénne zúžené neurovertebrálne neuroforamen C4- 5 vpravo. Stavce C4, 5 rotované doľava. C5 - 6: difúzna plošná centrálna protrúzia medzistavcovej platničky s inklináciou obojstranne paramediálne, s kontaktom na štruktúry dur. vaku a nervový koreň C6 bilaterálne. Mierne diskogénne zúžené neurovertebrálne neuroforamen bilat. Stavce C5, 6 doľava rotované. Dorzálne je platničková lézia ohraničená osteoprodukciami dorzálnych okrajov priľahlých tiel stavcov C5- 6 obojstranne paramediálne, s možným kontaktom osteoprodukcií na nervový koreň C6- 7 bilat. Neurovertebrálne neuroforaminá mierne diskogénne a osteogénne zúžené. Stavce C5,6 rotovaný doľava. C6 - 7: bez dorzálneho vyklenutia medzistav. platničky, bez známok protrúzie, herniácie. Neurovertebrálne neuroforaminá voľné nestenotizované. Stavce C6, 7 rotované doľava. Spinálny kanál široký nestenotizovaný, bez expanzie intra-, extradurálne, intramedulárne. Miechové štruktúry C miechy a hornej Th miechy do úrovne Th4 bez ložiskových patologických zmien, bez kompresie, bez myelopatie. Telá stavcov bez štrukturálnych path. zmien.
Užívateľ: rehabadmin
Dobrý deň, pani Tinka! Pri čítaní opisu Vašich veľkých a dlhodobých ťažkostí sme si uvedomili, že Vy nepotrebujete žiadne vysvetlenie ale POMOC! V zúfalstve ste tu odpísali celý popis MRI vyšetrenia Vašej krčnej chrbtice. S interpretáciou rôznych vyšetrení majú určitý problém aj odborníci. Keby to tak nebolo, už dávno by Vám niekto pomohol. S tým asi súhlasíte. Viaceré informácie môžete získať z predchádzajúcej odpovede pre pani Evu (ale aj mnohých iných odpovedí) napr. čo je to chondróza platničky, aký je rozdiel medzi protrúziou a herniáciou a pod. Ak tu do detailu popíšeme a vysvetlíme nálezy v jednotlivých segmentoch Vašej krčnej chrbtice, kam Vás tieto informácie posunú? Budete sa cítiť lepšie pretože budete tomu všetkému viac rozumieť? V odpovediach iným ľuďom už roky vysvetľujeme, že v celom procese rehabilitačného vyšetrenia a nasledujúcej liečby má rozhodujúci význam dobre odobratá anamnéza (= popis príčin vzniku problému a popis prejavov ochorenia), potom svedomito realizované fyzikálne vyšetrenie a tieto potom musí doplniť oboznámenie sa s výsledkami vyšetrovacích metód ako je napr. RTG, CT, MRI, EMG a ďalších. Všetky tieto informácie musia do seba zapadnúť ako ozubené kolieska na klasických hodinkách. Vtedy nie je ťažké človeku pomôcť. Problém je, že minimálne v 30% všetkých prípadov tieto ozubené kolieska do seba nezapadajú alebo rovno škrípu. Za takýchto okolností je ťažké určiť súvislosti medzi príčinou a následkom. Býva veľmi ťažké určiť čo je hlavná príčina, čo je príčina a čo následok. Ale toto je pre liečbu nesmierne dôležité! Vo Vašom prípade \"škrípu\" tieto zistenia: bolesti hlavy bývajú najčastejšie spôsobené funkčnou blokádou medzi lebkou a 1. krčným stavcom (C0/C1), dosť často však býva príčinou aj funkčná blokáda aj medzi 1. a 2. stavcom (C1/2) alebo v segmente C2/3. V týchto segmentoch však Vaše MRI nepreukázalo žiadny závažný problém. Ťažkosť je však v tom, že bolesti hlavy môžu mať pôvod aj v nižších krčných segmentoch C4-7, dokonca aj v hrudných stavcoch! Na Vašom MRI je popísaná hernia v oblasti C3/4 s útlakom vyskočenej platničky na 4. krčný koreň vpravo. Tento koreň primárne inervuje dolnú čeľusť, nos, ucho a nemusel by byť teda príčinou Vašich bolestí hlavy. A takto by sa tu dalo pokračovať ešte veľmi dlho a tieto informácie by Vám nijako nepomohli, nikam by Vás neposunuli. Potrebujete riešenia, potrebujete dlhodobú LIEČBU. Väčšine našich pacientov dokážeme ťažkosti aspoň zmierniť, často ich aj vyliečiť. Takýto výsledok t.j. vyliečenie však u Vás nie je možné prisľúbiť. Môžete sa teraz stretnúť s návrhom neurológa alebo neurochirurga na operáciu herniovanej platničky C3/4. Tých odchýliek od normy je však opísané také množstvo a sú také rôznorodé, že ich operácia nemôže vyriešiť všetky. Ak nežijete vo veľmi veľkej vzdialenosti od Popradu, objednajte sa u nás na rehabilitačné vyšetrenie. Vznikne veľký priestor, aby ste sa mohli dobre porozprávať a poradiť. Na prvé vyšetrenie máme vyhradených 60-90 min podľa závažnosti prípadu.