Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Vyskočená platnička

Vyskočená platnička – Operácia

Väčšina ľudí, ktorí majú vyskočenú platničku nepotrebuje chirurgický zásah, pretože príznaky ich ochorenia majú tendenciu zlepšiť sa časom spontánne. Okolo 50% ľudí s vyskočenou platničkou v dolnej časti chrbta pocíti ústup príznakov ochorenia do 1 mesiaca. A do 6 mesiacov sa 96% ľudí uzdraví úplne. Iba 10% ľudí, u ktorých vyskočená platnička spôsobuje neúnosné ťažkosti, musia podstúpiť operáciu.

Chirurgický zákrok použitý na liečbu vyskočenej platničky vedie k zníženiu bolestivosti a časom pacientovi dovolí návrat k bežným denným činnostiam a väčšinou vedie k reštitúcii poškodených funkcií. Operačné riešenie sa zvažuje, ak sú prítomné nasledovné podmienky:

  • Vo Vašej anamnéze pretrváva bolesť nohy, ktorá sa nezlepšuje ani po 4 týždňoch konzervatívnej liečby, prejavuje sa slabosťou a obmedzuje Vás v bežných denných aktivitách.
  • Výsledky fyzikálneho vyšetrenia potvrdzujú stratu svalovej sily, obmedzenie rozsahu pohybu a abnormálnu citlivosť (hyper- alebo hyposenzitivita).
  • Diagnostické vyšetrenia ako napr. nukleárna magnetická rezonancia (MRI), počítačová tomografia (CT), alebo myelogram svedčia pre vyskočenú platničku v rozsahu, ktorý musí byť riešený chirurgicky.

Chirurgický zákrok je vhodný iba pre ľudí, ktorí majú špecifické príznaky. Podkladom pre rozhodnutie o chirurgickom zákroku je fyzikálne vyšetrenie, odpoveď Vášho organizmu na doterajšiu konzervatívnu liečbu a porada s Vašim lekárom o prínose a rizikách tohto druhu liečby. Ďalšími faktormi dôležitými v rozhodovaní sú vek, Váš zdravotný stav, frekvencia výskytu zdravotných ťažkostí a obmedzení v živote (ako napríklad opakovaná práceneschopnosť). Napríklad: Vy a Váš lekár sa môžete dohodnúť na operácii, ak Vaša práca vyžaduje rýchle uzdravenie a nie je čas vyčkať, kým sa vyskočená platnička sama zahojí. Ak ste starší, môže Vám lekár navrhnúť operáciu pri nelepšiacom sa zdravotnom stave s ohľadom na ďalšie ochorenia chrbtice.

Chirurgia platničky sa nepokladá za efektívnu liečbu v prípade ak bolesti dolnej časti chrbtice u Vás nie sú spôsobené vyskočenou platničkou. Chirurgia platničky sa taktiež nevykonáva v tých prípadoch, kedy jediným symptómom vyskočenej platničky je bolesť dolnej časti chrbtice.

Možnosti chirurgickej liečby

  • Diskektómia (taktiež nazývaná otvorená diskektómia) je chirurgickým odstránením vyskočenej platničky, ktorá utláča nervový koreň alebo samotnú miechu. Používa sa taktiež v prípadoch ako vyklenutie (bulging disc) alebo ruptúra (herniácia) platničky. Diskektómia je najúčinnejšou liečbou u ľudí, u ktorých konzervatívna liečba nebola úspešná a ktorí trpia na neutíchajúce bolesti.
  • Laminotómia a laminektómia (tiež ako hemilaminektómia) sú chirurgické zákroky, ktoré sa vykonávajú s cieľom uvoľniť útlak nervového koreňa spôsobený vekom podmienenými zmenami na chrbtici. Laminotómiou sa odstráni časť tenkého tkaniva stavca, ktorá vytvára ochranný oblúk nad samotnou miechou (lamina). Laminektómiou sa na vybranom stavci odstráni celá lamina, čím dochádza k dekompresii miechového kanála. Tento výkon sa vykonáva ako samostatný alebo súčasne s diskektómiou.
  • Perkutánna diskektómia sa využíva pre riešenie prípadov vyklenutých medzistavcových platničiek (bulging disc) a platničiek, ktoré praskli smerom do vnútra spinálneho (miechového) kanála. Pri tomto operačnom postupe sa k platničke zavádza špeciálny nástroj malou incíziou v koži na chrbte. Touto cestou sa tkanivo platničky odstraňuje úplne alebo sa aspoň zmenšuje (redukuje) veľkosť herniovanej platničky. Perkutánna diskektómia je menej efektívna metóda ako otvorená diskektómia, a preto sa používa čoraz menej. Až do doby, kým budúcnosť jednoznačne nepotvrdí bezpečnosť a účinnosť tejto metódy, perkutánna diskektómia bude považovaná za experimentálnu.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17