Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Vyskočená platnička

Vyskočená platnička – príčiny

Vyskočená platnička je často následkom opotrebovania alebo nadtrhnutia väzivového prstenca platničky (degenerácia platničky). S pribúdajúcim vekom medzistavcové platničky strácajú tekutinu podmieňujúcu ich pružnosť. Vyskočená platnička môže byť tiež výsledkom zranenia, ktoré spôsobí trhliny alebo pukliny v jej vonkajšom fibróznom prstenci. Hmota jadra platničky má charakter gélu a cez praskliny v prstenci sa môže vyklenúť mimo prstenca a niekedy aj rozlomiť na kúsky.

Poškodenie platničky môže byť následkom

  • náhle vzniknutej zvýšenej námahy pôsobiacej na dolnú časť chrbta. Niekedy aj náhly rotačný pohyb alebo kýchnutie môže jadro platničky nebezpečne posunúť k jej fibróznemu prstencu.
  • činnosti vykonávanej opakovane znova a znova, čo predstavuje záťaž dolnej časti chrbta, a to aj vrátane zlých návykov pri dvíhaní, dlhodobého vystavenia vibráciám alebo následkom športových zranení.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17