Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Vyskočená platnička

Vyskočená platnička – čo sa vlastne stalo?

Postupné opotrebovanie medzistavcových platničiek je prirodzenou súčasťou starnutia, čo často môže vyústiť do vyskočenia platničky. Každopádne iba niekoľko ľudí s vyskočenou platničkou má vážne alebo komplikované príznaky. V závislosti od veku, zranenia, a stavu väzivového prstenca platničky môže platnička vysychať a časom sa na nej utvoria jemné prasklinky. Tieto spôsobia vyklenutie a prasknutie alebo odlomenie platničky. Vyskočené platničky sú často iba vysunuté (protrúzia) bez toho aby došlo k ich prasknutiu (herniácia).

  • Vyklenutá platnička (bulging disc, protrúzia). Materiál gelovitého charakteru, ktorý vypĺňa vnútro platničky môže presakovať do prasklín jej väzivového prstenca. Platnička sa môže vysunúť do priestoru medzi dvomi stavcami. Často sa však vysunie smerom navon od chrbtice mimo miechového kanála a miechových koreňov, a preto nespôsobuje žiadne problémy.
  • Vyskočená platnička (herniácia). Materiál jadra vo vnútri platničky praskol a cez poškodený väzivový prstenec platničky sa dostáva do priestoru.
  • Voľný úlomok. Úlomky prasknutej platničky sa môžu ešte rozdrobiť a tak cestovať miechovým kanálom smerom nahor alebo nadol (sekvester).

V celej dĺžke miechového kanála potom môžu úlomky spôsobovať útlak niektorého z nervových koreňov, a tak zapríčiniť bolesť a stratu citlivosti. V tomto prípade pacient často pociťuje tzv. „sťahovavú bolesť“, kedy sa príznaky sťahujú z miesta na miesto.

Praskliny vo väzivovom prstenci platničky sa spontánne nezahoja, ale bolesť napriek tomu často ustúpi. Približne u 50% ľudí s platničkou vyskočenou v bedrovej chrbtici sa príznaky v priebehu 1 mesiaca zmiernia a u väčšiny ľudí v priebehu 6 mesiacov úplne ustúpia.

Materiál z vyskočenej platničky náš organizmus často vstrebe, tento proces sa nazýva resorpcia. U 2 z 3 ľudí problémy s vyskočenou platničkou po 6 mesiacoch ustúpia.

Chronické, dlhodobo trvajúce problémy súvisiace s vyskočenou platničkou sa môžu prejaviť:

  • Bolesť sa môže náhle objaviť a náhle odoznieť. Periódy, keď bolesť ustúpi (remisia) sa však vyskytujú čoraz zriedkavejšie.
  • Trvalá a stále sa vracajúca bolesť sa môže rozvinúť v dôsledku neustáleho dráždenia nervového tkaniva platničkou utláčajúcou nerv.
  • Syndróm chronickej bolesti sa prejaví trvalou bolesťou, ktorá má za následok depresie, úzkosť a ťažkosti pri zvládaní bežných denných úkonov.
  • Príznaky spôsobené dlhotrvajúcim útlakom nervového koreňa zahŕňajú stratu rýchlosti, sily alebo citlivosti v jednej alebo obidvoch dolných končatinách, prípadne v chodidlách.

Útlak zväzku nervových koreňov v dolnej časti chrbtice (bedrová chrbtica) môže viesť k pocitu slabosti v obidvoch dolných končatinách, prípadne ku strate kontroly nad močovým mechúrom a sexuálnymi funkciami. Tento zriedkavý jav nazývaný aj „syndróm caudae equinae“ (syndróm konského chvosta) vyžaduje neustály lekársky dohľad na nemocničnom lôžku.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17