Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Vyskočená platnička

Vyskočená platnička – Čo zvyšuje Vaše riziko?

Rizikové faktory, ktoré nemožno zmeniť

Existujú okolnosti, ktoré síce nemôžete zmeniť, ale ak o nich viete, môžete sa na ne pripraviť alebo ich môžete vziať do úvahy:

  • Postupujúci vek, proces starnutia platničiek v bedrovej oblasti ako aj stav po opakovanom poranení platničiek a svalov chrbtice. Proces starnutia platničiek spôsobuje, že ľudia dnes majú problém s platničkami už v strednom veku.
  • Ak ste muž
  • Poranenia chrbta v osobnej anamnéze, predchádzajúce vyskočenie platničky alebo operácia chrbta.

Rizikové faktory, ktoré môžete ovplyvniť

Existujú rizikové faktory, ktoré môžete ovplyvniť zmenou životného štýlu alebo liečbou. Ak podniknete kroky vedúce k obmedzeniu týchto rizikových faktorov, môžete tak významne znížiť aj celkové riziko vyskočenia platničky. Ovplyvniteľné rizikové faktory zahŕňajú:

  • Vaša práca alebo iné aktivity, ktoré zvyšujú riziko vyskočenia platničky ako napr. dlhé sedenie, časté dvíhanie ťažkých bremien alebo tlačenie takýchto bremien, predklony alebo rotácie v chrbte, ťažká fyzická námaha, opakované pohyby alebo vystavovanie sa stálym vibráciám (ako napr. pri riadení).
  • Nepravidelné cvičenie alebo vykonávanie namáhavého cvičenia po dlhú dobu alebo začatie namáhavého cvičenia po dlhej dobe nečinnosti.
  • Fajčenie. Nikotín a iné toxíny z cigariet obmedzujú absorpciu potrebných živín z krvi do platničiek a riziko poškodenia platničky je tak omnoho vyššie. Fajčenie taktiež zvyšuje Vašu citlivosť voči bolesti.
  • Nadváha. Nadváha (obzvlášť v oblasti brucha) pravdepodobne predstavuje zvýšenú záťaž bedrovej chrbtice, aj keď to nie je ešte dokázané. Nadváha je často sprevádzaná chabou fyzickou kondíciou so slabými svalmi a obmedzenou pohyblivosťou.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17