Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Vyskočená platnička

Vyskočená platnička – Vyšetrenia a iné vyšetrovacie metódy

Úvodné vyšetrenie

Lekár vyhodnotí príznaky bolesti Vašej nohy a chrbta pri zohľadnení doterajšieho priebehu ochorenia (anamnéza) a fyzikálneho vyšetrenia. Diagnózu postaví na základe jednotlivých symptómov, ktoré ukazujú na dráždenie jedného alebo viacerých nervov chrbtice, na stratu sily, pocitu vnímania a zmenu reflexov. Ak fyzikálne vyšetrenie a Vaša doterajšia anamnéza poukazujú na vyskočenú platničku, počas prvej návštevy u lekára už pravdepodobne nebudú potrebné žiadne ďalšie vyšetrenia.

Nadväzujúce vyšetrenia (ordinované často)

V prípade, že sa konzervatívnou liečbou nepodarilo zvládnuť bolesť, zobrazovacie metódy môžu lekárovi pomôcť pri potvrdení diagnózy vyskočenej platničky. Ak príznaky ochorenia pretrvávajú aj po štyroch týždňoch konzervatívnej liečby, lekár Vám pravdepodobne odporučí vyšetrenie niektorou zo zobrazovacích metód. Ak by však výsledok vyšetrenia zobrazovacou metódou nemal viesť ku zmene doterajšej taktiky Vašej liečby, nie je potrebné ju podstúpiť.

  • Nukleárna magnetická rezonancia (MRI) môže potvrdiť alebo vylúčiť diagnózu vyskočenej platničky, ale taktiež jej miesto a závažnosť, prípadne sa ňou zistí iný nález ako napr. infekcia či tumor. MRI poskytuje detailné snímky mäkkých tkanív chrbtice ako napr. svalov, spinálnych nervov, šliach, väzov, platničiek a mäkkých vnútorných častí akou je napr. kostná dreň.
  • Počítačová tomografia (CT) môže potvrdiť alebo vylúčiť diagnózu vyskočenej platničky, ale taktiež jej miesto a závažnosť. Môže však zobraziť aj ďalšie problémy so stavcami chrbtice. Táto zobrazovacia metóda by sa mala použiť v prípade ak nie je možné vykonať MRI vyšetrenie (napríklad ak máte kardiostimulátor) alebo ak výsledky z MRI nie sú dostatočne jasné. CT sken poskytuje detailné snímky kostných tkanív chrbtice.

MRI vyšetrenie sa všeobecne preferuje pred CT vyšetrením čo sa diagnostiky vyskočenej platničky týka.

Je možné taktiež všeobecne povedať, že klasické RTG vyšetrenie pri diagnostike vyskočenej platničky nie je nutné resp. nie je veľmi prínosné. Avšak v prípade, že fyzikálne vyšetrenie a doterajšia anamnéza napovedajú na vážnejšie ochorenie (ako napr. tumor, infekciu, zlomeninu alebo vážne poškodenie nervu) alebo ak bolesť nohy a iné príznaky neustupujú ani po štyroch týždňoch konzervatívnej liečby, Váš lekár môže naordinovať RTG vyšetrenie. Ďalšie vyšetrenia ako napríklad krvné testy sa ordinujú kvôli vylúčeniu iných ochorení.

Ďalšie vyšetrenia (ordinované zriedkavejšie)

Nasledovné vyšetrovacie metódy už nie sú ordinované tak často ako MRI alebo CT, ale Vášmu lekárovi môžu poskytnúť potrebné doplnkové informácie:

  • Elektromyogram a test nervovej vodivosti sa používa na diagnostiku nervových a svalových porúch. Ordinuje sa u ľudí, ktorí majú príznaky dlhotrvajúceho útlaku nervového koreňa.
  • Myelogram je röntgenové vyšetrenie chrbticového (miechového) kanála. Na zobrazenie obrysov priestoru, ktorým prechádza miecha, sa na tento účel využíva kontrastná látka. Myelografia sa často kombinuje s CT vyšetrením. Toto vyšetrenie sa ordinuje vtedy, ak nie je možné vykonať MRI vyšetreenie (napríklad ak máte kardiostimulátor) alebo ak výsledky MRI nie sú jednoznačné.
  • Diskografia vyžaduje injekčné vpravenie farbiva (kontrastnej látky) do jadra medzistavcovej platničky. Je pomocnou metódou pri diagnostike ochorení platničky.
  • Selektívna blokáda nervového koreňa, pri ktorej sa popri miechovom nerve injekčne vpravuje lokálne anestetikum za účelom zistenia, ktorý z miechových nervov spôsobuje problémy (zároveň ide aj o liečebnú metódu).

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17