Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Burzitída

Čo je burzitída?

Burzitída je zápal alebo podráždenie burzy. Burza je vačok naplnený lubrikačnou tekutinou nachádzajúci sa medzi tkanivami ako napr. kosti, svaly, šľachy a koža. Vačok znižuje oder, trenie a dráždenie štruktúr, ktoré sa pri pohybe končatiny posúvajú vzájomne po sebe napr. šľacha po kosti alebo po svale, jeden sval po druhom a pod.

Čo spôsobuje burzitídu?

Burzitída je najčastejšie spôsobená opakovanými nepatrnými nárazmi na postihnutú oblasť alebo náhlym, vážnejším zranením. Vek hrá pritom dôležitú úlohu: naše šľachy s pribúdajúcim vekom menej tolerujú napätie a záťaž, strácajú svoju elasticitu a ľahšie sa natrhnú alebo pretrhnú.

Preťaženie alebo úraz kĺbu pri práci či hre môže významne zvýšiť riziko burzitídy. Príklady vysoko rizikových aktivít: záhradkárčenie, hrabanie lístia a trávy, tesárske práce, práca s lopatou, maliarske a natieračské práce, drhnutie, tenis, golf, lyžovanie, hod a vrh predmetmi, nadhadzovanie loptičky. Nesprávna poloha pri práci, nedostatočný strečing svalov alebo nedostatočné precvičenie pred tréningom môže tiež viesť k burzitíde.

Abnormálna ev. chybná poloha kostí alebo kĺbov (ako napríklad rozdiely v dĺžke Vašich dolných končatín alebo tiež artritída v kĺbe) môže spôsobiť zvýšené napätie v ťahovom vačku a viesť k  burzitíde. Napätie alebo zápal vznikajúci v rámci iných ochorení ako reumatoidná artritída, dna, psoriatická artritída, ochorenia štítnej žľazy alebo tiež neobvyklé reakcie organizmu na užívané liečivá môžu tiež zvýšiť riziko vzniku burzitíd. Taktiež infekcia môže občas viesť k zápalu vačkov.

Kto najčastejšie trpí burzitídou?

Burzitída sa najčastejšie vyskytuje u dospelých, obzvlášť u ľudí nad 40 rokov.

Aké časti tela postihuje burzitída?

  • Lakeť
  • Rameno
  • Bedro
  • Koleno
  • Achillova šľacha

Aké sú príznaky burzitídy?

Najčastejším príznakom burzitídy je bolesť. Bolesť môže mať narastajúcu tendenciu alebo môže byť náhla a krutá, a to obzvlášť v prípadoch ak sú prítomné aj usadeniny vápnika. Burzitída často sprevádza obmedzenie pohybu v ramennom kĺbe nazývané tiež adhezívna kapsulitída (capsulitis adhesiva) alebo zmrznuté rameno (frosen shoulder)

Aká je prevencia?

Burzitíde sa dá predchádzať cvičením, pri ktorom dbáme na postupné zvyšovanie jeho intenzity, pričom obmedzíme silu, s ktorou cvičenie vykonávame a zvýšime počet jeho opakovaní. Cvičenie prerušte pokiaľ sa objaví nezvyčajná bolesť. V cvičení pokračujte neskôr a ak sa aj potom objaví bolesť, necvičte po celý deň.

Stránky: 1 2