Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

MEDICAL YOGA

Renáta Jesenská – Sita Navjot Kaur
Po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave
som svoju prácu zamerala na odbor gastronómie.
Popri pracovných a rodinných povinnostiach som našla
naplnenie, životnú filozofiu, relax, osobnú disciplínu,
zdravý životný štýl a vnútornú harmóniu v praktikovaní
Hatha jógy.

Jóga sa stala mojou každodennou medicínou na mnoho rokov. Avšak dlho
hľadaný hlbší duchovný rozmer, silu terapeutickej meditácie a techník na
ovládanie mysle som objavila až v starodávnej dlho utajovanej kráľovskej
Kundalini jóge. Starí majstri vypozorovali, že Kundalini techniky nehľadáme my
sami, ale naopak – oni si nájdu nás. Oslovia tých, ktorí sú v danej chvíli naladení
na správnej energetickej frekvencii a sú na ne pripravení. A touto cestou som
prešla aj ja. Liečebná joga ma natoľko upútala a tak silno pritiahla, že som sa
rozhodla preniknúť do jej tajomstiev ešte hlbšie. To bol dôvod, prečo som sa
v r. 2020 rozhodla absolvovať Medzinárodnú školu Kundalini jógy v Prahe.
V tom istom roku som začala poskytovať a organizovať lekcie kundalini jogy.
ktorej súčasťou sú liečebné cvičebné zostavy, pránické techniky, meditácie, práca
s kvantovou energiou ale taktiež rôzne postupy a techniky práce
s multidimenzionálnou predstavivosťou a tvorivosťou.

V súčasnosti si prehlbujem svoje vzdelanie v tejto oblasti absolvovaním vyššieho
levelu lektora Kundalini jógy. Zároveň poskytujem lekcie pre záujemcov, ktorí
vnímajú nastupujúci Vek Vodnára ako príležitosť na sebarozvoj
a sebazdokonaľovanie. Tieto lekcie sú určené pre záujemcov, ktorí cítia potrebu
zásadnej premeny svojho vnútra a jeho presmerovanie navon v prospech celku.
Ide o Pracovníkov svetla, ktorí pomáhajú presvetľovať kolektívne vedomie
prostredníctvom práce na svojom vlastnom vedomí. Hlbšie napojenie na svoju
dušu a vnútornú múdrosť, vlastnú intuíciu a bezpodmienečnú lásku umožňuje
Pracovníkom svetla žiť v súlade so svojim poslaním a ta