Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Rázové vlny – radiálna a extrakorporálna (fokusovaná)

(Rázová vlna – radiálna a extrakorporálna, odborný článok)

TERMINOLÓGIA

Radial shock wave therapy – RSWT, radiálna šoková vlna, Stosswelle, Schockwelle, rázová vlna, nárazová vlna, šoková vlna, pulzná vlna, pulzná terapia

Extrakorporal shock wave therapy – ESWT, extrakorporálna mimotelová (fokusovaná) šoková vlna, Stosswelle, Schockwelle, rázová vlna, nárazová vlna, šoková vlna, pulzná vlna, pulzná terapia

ČO JE RÁZOVÁ VLNA?

RÁZOVÁ VLNA je moderná a vysoko efektívna liečebná metóda, ktorá akceleruje samoliečivé procesy ľudského organizmu, stimuluje metabolizmus a zlepšuje prekrvenie v postihnutom mieste. To vedie k postupnej regenerácii a uzdraveniu tkaniva.

Pojmom „rázová vlna“ sa popisujú mechanické tlakové impulzy, ktoré sa šíria v podobe vlny do prostredia (vody, vzduchu alebo ľudského tela). Na čele rázovej vlny sa veľmi rýchlo zvyšuje tlak a dosahuje vysoké hodnoty. Rázovou vlnou sa prenáša obrovské množstvo energie do väzivového, svalového alebo kostného tkaniva v subakútnom alebo chronickom stave.

Tento liečebný postup sa vyvinul z pôvodnej metódy neinvazívneho odstraňovania obličkových kameňov (litotripsia) až k súčasnej efektívnej liečebnej metóde rázovej vlny využívanej:

  • v rehabilitácii
  • ortopédii
  • traumatológii
  • reumatológii
  • chirurgii
  • športovej medicíne
  • estetickej medicíne (celulitída)
  • veterinárnej medicíne a i.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7