Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Rázové vlny – radiálna a extrakorporálna (fokusovaná)

METÓDY GENEROVANIA RÁZOVEJ VLNY (RÁZOVÁ VLNA PRINCÍP):

  • elektrohydraulická rázová vlna – 1. generácia prístrojov. Tlakový impulz je generovaný intenzívnou elektrickou iskrou vo vode. V primárnom ohnisku je situované iskrisko a v sekundárnom kameň v tele pacienta. Kvapalina zároveň slúži ako prenosové médium s malým útlmom a zaisťuje akustický kontakt s telom pacienta.
  • elektromagnetická rázová vlna. Základom generátora je tenká vodivá kovová membrána priliehajúca k plochej cievke. Elektrický prúd prechádzajúci cievkou produkuje silné magnetické pole, ktoré sa pohybom membrány prenáša ako rovinná rázová vlna do vodného stĺpca nad membránou. Na fokusáciu tejto rázovej vlny sa používa plastová akustická šošovka.
  • piezoelektrická rázová vlna – najnovšia, najmodernejšia. Rázová vlna vzniká superpozíciou synchrónneho kmitu veľkého počtu (nad 1000) piezokryštálov rozložených na ploche dutiny polgule. Pozrite rázová vlna enPULS PRO a enSHOCK od Zimmer MedizinSysteme.

Špecifikou rázovej vlny pracujúcej na piezoelektrickom princípe je:

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7