Ischias je bolesť, brnenie alebo strata citu vyvolaná dráždením nervových koreňov, ktoré vychádzajú z miechy v oblasti bedrovej chrbtice a spájajú sa do sedacieho nervu. Vetvy sedacieho nervu prebiehajú oblasťou sedacích svalov a potom dolu po zadnej strane stehna a lýtka až k členku a chodidlu.

Čo spôsobuje ischias? Najčastejšou príčinou ischiasu je prasknutá alebo vyskočená medzistavcová platnička (hernia disku), ktorá spôsobuje útlak nervových koreňov spájajúcich sa do sedacieho nervu. Ischias však môže byť aj symptómom iných ochorení postihujúcich chrbticu napr. zúženia miechového kanála (spinálna stenóza), funkčnej blokády bedrových stavcov, kostných ostrôh (malé, kostné výrastky vytvárajúce sa pozdĺž kĺbov), artritídy (zápal) stavcových kĺbov alebo ide o útlak nervového koreňa spôsobený úrazom. Vo výnimočných prípadoch môže byť ischias spôsobený ochoreniami, ktoré bezprostredne nesúvisia s chrbticou napr. nádormi alebo tiež útlakom gravídnej maternice počas tehotenstva.

Aké sú príznaky ischiasu?

Ischias je charakteristický bolesťou, ktorá začína v oblasti dolnej časti chrbta alebo priamo v sedacích svaloch a vyžaruje do dolnej končatiny po stehne smerom nadol a často až do chodidla. Prítomné tiež môžu byť slabosť, brnenie, mravčenie alebo strata citlivosti v postihnutej končatine.

Stav zhoršuje dlhšie sedenie a státie ako aj pohyby, kedy sa chrbtica predkláňa (napr. cvičenia s pritiahnutím kolien k hrudi) a to najmä pri vystretých kolenách. Od bolesti môže uľaviť chôdza, ležanie a pohyby, ktoré chrbticu vzpriamujú (napr. zhyby na hrazde).

Ako sa diagnostikuje ischias?

Lekár postaví diagnózu na základe doterajšej anamnézy Vašich ťažkostí a špeciálnych fyziatrických vyšetrovacích metód. Váš lekár sa Vás bude pýtať na príznaky choroby. Prípadne požiada o RTG alebo MRI vyšetrenie (nukleárna magnetická rezonancia). Tieto vyšetrovacie metódy môžu pomôcť určiť príčinu ischiasu.

Aká je liečba ischiasu?

V mnohých prípadoch sa môže ischias kedykoľvek spontánne zlepšiť alebo vymiznúť. Úvodná liečba je zvyčajne medikamentózna a používajú sa tiež špeciálne rehabilitačné postupy. Pri úľave od bolesti si môžete v domácom prostredí pomôcť nasledovnými postupmi:

  • Vyhýbajte sa sedeniu (aj keď je pohodlnejšie ako státie)
  • Striedajte polohu v ľahu s krátkou chôdzou na takú vzdialenosť akú ste schopní vykonať bez toho aby ste pocítili bolesť
  • Užívajte lieky s obsahom paracetamolu (Panadol) alebo nesteroidné antiflogistiká (NSAID) ako napríklad ibuprofen (Ibalgin, Ibuprofen, Brufen) alebo naproxen (Nalgesin, Napsyn)
  • Použite vyhrievací vankúš na nízkom alebo strednom výkonne alebo teplú sprchu na 15 až 20 minút každé 2 až 3 hodiny. Môžete vyskúšať aj vrecká s ľadom na 10 až 15 minút každé 2 až 3 hodiny. Nie je striktne dané či v tomto prípade použiť skôr teplo alebo chlad, reakcie sú individuálne; zistíte čo Vám pomáha.

Liečba ischiasu závisí od príčiny, ktorá spôsobila podráždenie sedacieho nervu. Ak sa príznaky nezhoršujú Váš lekár môže naordinovať fyzikálnu terapiu v špecializovaných rehabilitačných zariadeniach, injekčnú terapiu lokálnymi anestetikami alebo steroidmi, v ťažších prípadoch Vám môže odporúčať neurochirurgický zákrok.

Cielená a systematická fyzikálna terapia je podstatne účinnejšia ako domáca pomoc. Napr. prehriatie postihnutej končatiny alebo bedrovej chrbtice mikrovlnnou diatermiou je podstatne účinnejšie ako vyhrievanie elektrickým vankúšom. Taktiež kryoterapia chladným vzduchom v porovnaní s ochladzovaním za pomoci vreciek s ľadom pôsobí aj na hlboké tkanivové štruktúry a nezaťažuje pritom Vašu kožu.