Tenisový lakeť je všeobecný pojem označujúci stav preťaženia svalov ramena a predlaktia, ktorý často vyúsťuje do bolesti v lakti. Nepotrebujete byť tenistom alebo hrávať tenis, aby ste trpeli týmto ochorením. Tento termín sa vžil najmä preto, že ochorenie býva významným problémom tenisových hráčov.

Tenisový lakeť je spôsobený preťažením alebo náhlym (často nepatrným) zranením svalov a šliach v blízkosti vonkajšej strany lakťa. Tenisový lakeť špecificky postihuje oblasť, kde sa svaly a šľachy predlaktia pripájajú ku kostnému výčnelku v oblasti vonkajšieho lakťa nazývanému tiež laterálny epikondyl. Váš lekár Vám diagnostikuje tzv. laterálnu epikondylitídu. Ďalším  všeobecne používaným pojmom v tejto oblasti je tzv. „golfový lakeť“. V tomto prípade ide o rovnaký proces, ktorý sa však vyskytuje na vnútornej strane lakťa – mediálna epikondylitída. Preťaženie môže postihovať taktiež zadnú časť lakťa.

Tenisový lakeť sa častejšie vyskytuje na dominantnej končatine (u pravákov je to pravá končatina), môže sa však vyskytnúť aj na druhej končatine prípadne na obidvoch.

Aké sú príznaky tenisového lakťa?

  • Pomaly narastajúca bolesť na vonkajšej strane lakťa (menej často bolesť nastupuje náhle).
  • Bolestivosť sa zhoršuje pri potrasení rukou alebo pri stláčaní resp. žmýkaní vecí.
  • Bolestivosť sa zhoršuje pri fixácii zápästia alebo pri pohybe zápästia s vynaložením sily (napr. dvíhanie predmetov, používanie nástrojov, otváranie zaváranín alebo pri používaní bežných predmetov ako napríklad zubná kefka, vidlička, nožík).

Kto trpí na tenisový lakeť?

Tenisový lakeť postihuje 1 – 3% obyvateľstva a viac ako 50% tenisových hráčov počas ich kariéry. Menej ako 5% diagnóz tenisového lakťa je však následkom aktuálnej hry. Na tenisový lakeť trpia častejšie muži ako ženy a to najčastejšie vo veku od 30 do 50 rokov; ochorenie sa však môže vyskytnúť v každom veku.

Aj keď na tenisový lakeť trpia často tenisti, ochorenie sa vyskytuje tiež u atlétov a u ľudí, ktorých fyzická aktivita (hoci aj vo voľnom čase) vyžaduje opakované pohyby ramena, lakťa a zápästia. Ako príklad možno uviesť golfových hráčov, basebalistov, basketbalistov, bowlingových hráčov, záhradníkov, tesárov, mechanikov ale aj zamestnancov upratovacích služieb (vďaka vysávaniu, umývaniu a drhnutiu).

Ako je možné diagnostikovať tenisový lakeť?

Diagnózu tenisového lakťa nie je možné zistiť žiadnym krvným testom a len málokedy röntgenovým vyšetrením. Častejšie lekár postaví diagnózu na základe Vášho popisu bolestí a  nálezu, ktorý zistí pri fyzikálnom vyšetrení.

Aká je liečba tenisového lakťa?

Tenisový lakeť je možné liečiť injekčnými obstrekmi, pri ktorých Vám ortopéd do bolestivého miesta väčšinou opakovane podá zmes lokálneho anestetika a kortikoidného hormónu (najčastejšie Diprophos); ochorenie iba málokedy vyžaduje chirurgický zásah. Cieľom tejto liečby je redukovať bolesť alebo zápal, urýchliť hojenie, znížiť lokálne svalové napätie a redukovať zaťaženie lakťa.

V prípade, ak sa chcete obstrekom vyhnúť alebo nemali u Vás dostatočný efekt, účinné sú   viaceré postupy fyzikálnej terapie ako napr. elektroterapia, ultrazvuková terapia, vírivé kúpele a pod. Vynikajúce úspechy v liečbe akútneho tenisového lakťa dosahuje laseroterapia a potom obzvlášť aplikácia laserového lúča vysokovýkonnými lasermi typu Opton. Metódu voľby u chronických epikondylitíd predstavuje tzv. šoková terapia (shockwave therapy nazývaná tiež rázová terapia alebo pulzná vlna), ktorá býva takmer v 100% prípadov účinná aj u viacročných ťažkostí. Dôležité sú tiež špecializované postupy liečebnej telesnej výchovy spočívajúce v aplikácii mäkkých a mobilizačných techník a strečingových cvičení zameraných na postihnuté predlaktie alebo aj celú hornú končatinu.