Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Vyskočená platnička

Vyskočená platnička (hernia disku) – prehľad tém

Čo je vyskočená platnička?

Stavce, ktoré vytvárajú chrbticu sú navzájom spojené malými špongióznymi platničkami. Zdravá platnička má pevný väzivový prstenec a tekuté gelovité jadro, ktoré pôsobí ako absorbent nárazov a udržuje našu chrbticu flexibilnú. Ak je väzivový prstenec platničky poškodený, jej gelovité jadro sa môže vyklenúť alebo v dôsledku nalomenia až pretrhnúť smerom do miechového kanála, kde potom spôsobuje útlak miechových koreňov. Tento stav sa nazýva „vyskočená platnička“. Taktiež sa môžete stretnúť s názvami ako ruptúra platničky, vysunutá platnička a podobne.

Vyskočenú platničku (herniu intervertebrálneho disku) môžete mať v akejkoľvek časti chrbtice, ale najčastejším miestom jej výskytu je bedrová chrbtica. Niekedy sa stáva, že je postihnutá krčná chrbtica a najmenej často hrudná časť chrbtice. Preto sa na tomto mieste budeme venovať vyskočeným platničkám predovšetkým v bedrovej oblasti.

Čo spôsobuje vyskočenú platničku?

Príčinou vyskočenej platničky môže byť:

  • Opotrebovanie alebo pretrhnutie. S pribúdajúcim vekom medzistavcové platničky strácajú vodu, „vysušujú sa“ a nie sú už také ohybné.
  • Úraz chrbtice. Úraz môže spôsobiť malé trhliny v tuhom vonkajšom prstenci platničky. Ak nastane tento prípad, gelovité jadro vo vnútri platničky je vytláčané cez tenké trhliny alebo pukliny vo väzivovom prstenci smerom navon do miechového kanála. Toto spôsobí, že platnička sa vyklenie, úplne praskne alebo sa rozlomí na kúsky.

Aké sú príznaky?

Ak vyskočená platnička tlači na nervové korene, spôsobuje to bolesti, stratu citlivosti a pocit slabosti v oblasti, ktorú utláčaný nerv inervuje. Vyskočená medzistavcová platnička v dolnej (bedrovej) časti chrbtice spôsobuje bolesť, stratu citlivosti a slabosť v sedacích svaloch a v dolnej končatine. Tento stav sa nazýva ischias. Ischias je najčastejším príznakom vyskočenej platničky v dolnej časti chrbtice.

V prípadoch, keď vyskočená platnička netlačí na nerv, môžete mať iba bolesti chrbta alebo nemusíte cítiť vôbec žiadnu bolesť.

Ak cítite slabosť alebo stratu citlivosti v obidvoch dolných končatinách popri strate kontroly nad močovým mechúrom alebo vylučovaním neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc, pretože môže ísť o príznak závažného problému nazývaného aj syndróm caudae equinae alebo syndróm konského chvosta.

Ako sa vyskočená platnička diagnostikuje?

Váš lekár môže v rámci vyšetrenia vyskočenú platničku diagnostikovať už za pomoci otázok týkajúcich sa príznakov Vašich ťažkostí. Ak príznaky jasne ukazujú na vyskočenú platničku, ďalšie vyšetrenia už nie sú potrebné.

V niektorých prípadoch lekár naordinuje také vyšetrenia ako MRI alebo CT chrbtice na potvrdenie, že sa skutočne jedná o vyskočenú platničku alebo z dôvodu vylúčenia ostatných zdravotných problémov.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17