Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Vyskočená platnička

Vyskočená platnička – Ďalšie možnosti liečby

Cieľom rehabilitácie, cvičenia a doplnkových alternatívnych liečebných metód používaných pri liečbe vyskočenej platničky je:

  • Redukovať bolesť, slabosť alebo stratu citlivosti v dolnej končatine a v dolnej časti chrbta spôsobenú útlakom miechového koreňa alebo miechy.
  • Zabrániť ďalšiemu zraneniu počas nácviku školy chrbta a tiež počas vykonávania cvičení zameraných na posilňovanie oporných svalov dolnej časti chrbta.
  • Zabezpečiť pacientovi primeraný komfort a pohodu v procese uzdravovania.

Ďalšie možnosti liečby

Naučte sa ako sa starať o Vašu chrbticu. Táto starostlivosť v sebe zahŕňa manažment bolesti a kontrolu jednotlivých symptómov ochorenia.

  • Fyzikálna terapia – môže Vám ju odporučiť Váš lekár. Rehabilitačný lekár v spolupráci s fyzioterapeutom vo Vašej liečbe využijú rôzne fyzikálne alebo mechanické prostriedky ako napríklad elektroterapiu, ultrazvukovú terapiu, mikrovlnnú diatermiu, kryoterapiu, laser, klasické aj špecializované masáže, mäkké a mobilizačné techniky, reflexnú terapiu a pod. Cieľom špeciálnych cvičebných programov a fyzikálnej terapie je posilniť oporné svalstvo chrbtice a pôsobiť tak preventívne voči opakovaným poškodeniam chrbtice.
  • Rehabilitačné programy ako napríklad škola chrbtice Vás naučia ako sa správne starať o Vašu chrbticu.

Doplnkové a alternatívne liečebné metódy

Popri štandardných a konvenčných liečebných metódach využívaných v liečbe bolesti dolnej končatiny a chrbta spôsobenej vyskočenou platničkou môžete využiť aj doplnkové a alternatívne liečebné metódy. Tu nájdete niektoré príklady:

  • Akupunktúra
  • Masáž
  • Manipulácia (chiropraxia, osteopatická terapia) nie všetkým ľuďom s vyskočenými platničkami pomôže, ale niektorým áno.

Informujte sa u Vášho lekára o potenciálnych benefitoch a rizikách pred tým než absolvujete doplnkovú a alternatívnu liečbu vyskočenej platničky.

Experimentálna liečba

Výskum v oblasti liečby vyskočenej platničky neustále pokračuje a hľadá predovšetkým konzervatívne, nechirurgické riešenia celého problému ale taktiež miniinvazívne chirurgické postupy. Napríklad laserová diskektómia využíva pre rozrušenie vyskočenej platničky fokusovaný svetelný lúč. Aj keď túto metódu už niektorí chirurgovia využívajú vo svojej praxi, stále je zaradená medzi experimentálne, pretože ešte stále sa diskutuje o jej efektivite a bezpečnosti.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17