Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno CH

Charcotov kĺb
pomenovanie pre veľký kĺb postihnutý ťažkou artrózou v dôsledku narušeného vnímania bolesti. Bolesť je najvýznamnejší signál o poruche funkcie v našom tele. Absencia bolesti (napr. ako následok ťažkej cukrovky alebo zneužívania analgetík) je preto závažný problém keďže postihnutý človek nemá informáciu o pokračujúcom poškodzovaní svojho kĺbu.
chiasma tendinum
poistkou prírody pred následkami prípadného úrazu je, že posledný článok prsta ohýbame hlbokým ohýbačom prstov a prostredný článok povrchovým ohýbačom prstov. Šľachy týchto dvoch svalov sa krížia v „križovatke šliach“ latinsky pomenovanej „chiasma tendinum“ (šľacha hlbokého ohýbača prechádza k poslednému článku prsta vidlicovito rozštiepenou šľachou povrchového ohýbača)
chiropraxia
z gréckeho cheir – ruka a praxis – práca. Manipulačnou liečbou terapeut špeciálnymi hmatmi svojich rúk odstraňuje funkčné blokády kĺbov končatín a chrbtice (tzv. „naprávanie chrbtice“), ktoré sú príčinou útlaku priľahlých nervových koreňov a zdrojom bolesti.
chlorochin (chloroquin)
látka pôvodne používaná na liečbu malárie sa v súčasnosti využíva na liečbu reumatických chorôb (antireumatikum). Je zložkou liekov Delagil a Plaquenil
chondro-
týkajúci sa chrupavky, súvisiaci s chrupavkou napr. chondroprotektíva – lieky chrániace chrupavku, chondropatia – ochorenie chrupavky a pod.
chondrodystrofia
vrodená porucha vývoja chrupavky, čo vedie k disproporcionálnemu rastu kostí (keď organizmus rastie, kosť sa vyvíja práve z chrupavky)
chondroitinsulfát
hlavná zložka spojivových tkanív (obzvlášť chrupavky) obsahujúca sulfátovú skupinu (síru). Účinná látka mnohých chondroprotektív, potravinový doplnok určený na liečbu kĺbových ochorení, hlavne artróz (coxartróza, gonartróza).
chondropatia
degeneratívne alebo poúrazové ochorenie chrupavky, pri ktorom chrupavka stráca svoje dokonalé klzné vlastnosti a v kĺbe sa tak objavuje bolesť pri ohybe ale tiež vŕzganie, chrupanie. Zvýšené trenie v kĺbe vedie k zápalu kĺbovej výstelky – synovie (synovitída) s opuchom kĺbu
chondroprotektíva
lieky chrániace chrupavku kĺbu, podporujúce výživu chrupavky. Obsahujú zlúčeniny síry napr. chondroitinsulfát a glukosaminsulfát. Používajú sa na liečbu artróz.
chondros
chrupavka, chrupka
Chopartov kĺb
articulatio tarsi transversa, označovaný tiež ako horný priehlavkový kĺb. Ide o zložený kĺb spájajúci pätovú kosť a talus so záprstnými kosťami. Pripomína písmeno „S“, vykonávajú sa v ňom amputácie nohy.
chronický (skr. chron.)
z gréckeho chronos – čas. Chronické ochorenie je také, ktoré sa s pacientom „vlečie“ dlhý čas, väčšinou sa takto označuje každé ochorenie trvajúce vyše 6 mesiacov. V tejto súvislosti potom hovoríme napr. o chronickej bronchitíde, chronickej nefritíde, hepatitíde a pod. Na rozdiel od akútneho (prudkého) ochorenia sa chronické dá vyliečiť len v niektorých prípadoch. Dĺžka liečby potom korešponduje s dĺžkou ochorenia v zmysle zákonitosti, že „liečba trvá toľko týždňov, koľko mesiacov trvalo ochorenie“. Chronické ochorenie veľmi typicky prebieha v tzv. remisiách (ústup ťažkostí) a akútnych exacerbáciách (opätovné vzplanutie choroby).
chrupavka
chrupavka (grécky chondros, latinsky cartilago) je spojivové tkanivo vyživované difúziou živín z okolia, keďže často nemá vlastné cievne zásobenie. Toto je dôvod prečo ľahko podlieha chorobným vplyvom (degenerácia –chondropatia) a ťažko a pomaly regeneruje. Hyalínna (sklovitá) chrupavka tvorí základ budúcej kostry plodu, elastická chrupavka sa vyskytuje napr. v ušnici a väzivová chrupavka tvorí výstelku kĺbov alebo iné kĺbové štruktúry (menisky).
chryzoterapia
grécky chrysos – zlato, liečba zlatom. Podáva sa v podobe tzv. „zlatých injekcií“. Používa sa na liečenie reumatických ochorení, ktoré nedostatočne odpovedajú na štandardnú antireumatickú liečbu.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24