Hľadať
starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou - starostlivosť bez čakania - vyšší level v zdravotníctve – výmenný list poukaz nie je nutný – skoncujte s bolesťou -

Lekársko – slovenský slovník

Písmeno M

malácia
chorobné zmäknutie tkaniva napr. myelomalácia je zmäknutie a odumretie časti miechy ako následok jej nedokrvenia (ischémia), osteomalácia je zmäknutie kosti ako následok nedostatku vitamínu D v dospelosti.
Malgaigneova fraktúra
dvojitá vertikálna zlomenina panvového kruhu – v jeho prednej časti je zlomená lonová kosť (os pubis), v zadnej časti krížovopanvový (sakroiliakálny) kĺb.
malleolus
členok je tvorený dvomi kostenými výstupkami – vonkajší je dolnou časťou ihlice (fibuly) a vnútorný je dolnou časťou píšťaly (tibie).
mandibula
dolná čeľusť alebo sánka sa napája čeľustným (temporomandibulárnym) kĺbom na spánkovú kosť. Zo sánky na obidvoch stranách brady vystupuje dolná vetva trojklanného nervu.
manipulácia
ide o liečebný postup rehabilitačnej medicíny (tzv. „naprávanie“), ktorým terapeut odstraňuje funkčné blokády v kĺboch končatín alebo chrbtice. Výkon je nebolestivý a sprevádza ho charakteristické hrubšie alebo jemnejšie lupnutie. Terapeut manipuláciu vykonáva svojimi rukami (lat. manus), odtiaľ pochádza jej názov. Manipulácia má svoje úskalia ak sa nevykoná po predchádzajúcej príprave (elektroliečba, teploliečba, laseroterapia a pod). Mobilizácia kĺbu je podobný, ale jemnejší liečebný postup.
manuálna medicína
medicínsky odbor, ktorý učí lekárov manipuláciu a mobilizáciu t.j. postup ako za pomoci rúk (lat. manus) liečiť funkčné poruchy kĺbov končatín alebo chrbtice – tzv. „naprávanie“. V rukách odborníka ide o bezpečný a veľmi efektívny liečebný postup.
MCP
skratka pre metakarpofalangeálny kĺb, ktorý sa nachádza medzi záprstnými kosťami (metakarpy) a článkami prstov (falangy). Skratka MCP I., II., III., IV., V znamená 1.-5. kĺb ruky.
ME
skratka pre myalgickú encefalomyelitídu (jedno zo synoným pre chronický únavový syndróm – CFS)
mediocervikálny
nachádzajúci sa v strede krčku (cervix) napr. mediocervikálna zlomenina krčku stehnovej kosti.
mediokolický
nachádzajúci sa v strede krčku (collum) napr. mediokolická zlomenina krčku stehnovej kosti.
medulárny
dreňový, týkajúci sa drene, napr. kostnej drene. Naproti tomu extramedulárny = nachádzajúci sa mimo drene.
medulla
dreň napr. kostná dreň (medulla ossium), ale tiež označenie pre miechu (medulla spinalis).
medulla oblongata
časť mozgu nazývaná predĺžená miecha je plynulým pokračovaním chrbticovej miechy, prenáša nervové signály z miechy do mozgu. V predĺženej mieche sa nachádzajú dôležité centrá dýchania, tepu srdca, kýchania, kašľa, prehĺtania, vracania a sacieho reflexu, tiež centrum pre určenie polohy zvuku v priestore.
medulla spinalis
miecha prechádzajúca chrbticou. Medzi dvomi a dvomi stavcami z miechy odstupuje pravý a ľavý miechový koreň pre inerváciu pravej a ľavej časti nášho tela.
mäkké tkanivá
spoločný názov pre väzivo, svaly, šľachy a tuk. Používa sa napr. v spojení „pomliaždenie mäkkých tkanív“. Naproti tomu sa kosť označuje za tvrdé tkanivo.
mäknutie kostí
mäknutie kostí (osteomalácia, rachitída) je následkom nedostatku vitamínu D. Prejavuje sa bolesťami a deformitami kostí, svalovou slabosťou, únavnosťou a u detí poruchami rastu. V súčasnosti je nedostatok vitamínu D celosvetovou pandémiou, trpí ním 30% dospelých a až 80% starých ľudí. Okrem postihnutia kostí spôsobuje aj zvýšené riziko rakoviny, autoimunitných chorôb, hypertenzie a rôznych infekcií (tzv. zimné chrípky).
meloxicam
nesteroidný (nehormonálny) liek na potlačovanie príznakov zápalu, bolesti, horúčky, reumy, artrózy ale aj nereumatických ochorení (bežné bolesti pohybového aparátu). Známy je pod názvom Movalis, Meloxistad alebo Recoxa. Dlhý polčas rozpadu umožňuje jeho dávkovanie 1x denne.
membrana interossea
väzivová blana (membrána), ktorá sa rozprestiera medzi dvomi kosťami napr. medzi lakťovou a vretennou kosťou na predlaktí, ale tiež medzi píšťalou a ihlicou na predkolení. Je miestom začiatku mnohých svalov v tejto oblasti.
meniscus, meniskus
platnička z väzivovej chrupavky v tvare písmena „C“ podobajúca sa mesiačiku (latinsky meniscus = mesiačik). Jeho úlohou je tlmiť nárazy stehnovej kosti na píšťalu pri chôdzi, behu, doskoku a pod. Menisky v kolene sú dva – vnútorný (tibiálny) a vonkajší (fibulárny) meniskus. Pomerne často sa poškodia pri úrazoch kolena a keďže meniskus nie je schopný regenerácie (nemá vlastné krvné cievy), často musí byť chirurgicky odstránený (totálna alebo parciálna menisectomia). Parciálna menisectomia je dnes častejšia, odstraňuje sa pri nej len 1/3 menisku.
meniskofemorálny
týkajúci sa menisku a stehnovej kosti (femur). Meniskofemorálne spojenie je súčasťou kolenného kĺbu.
meniskotibiálny
týkajúci sa menisku a píšťaly (tibia). Meniskotibiálne spojenie je súčasťou kolenného kĺbu.
metacarpus
záprstie. Záprstie tvorí 5 záprstných (metakarpálnych) kostí označovaných skratkou MC I.-V., ktoré spájajú zápästie a prsty ruky. Často sú bolestivé hlavičky týchto kostí, ktoré trpia otrasmi pri práci s rôznymi nástrojmi. Záprstie na nohe sa volá metatarzus.
metafýza
dlhá kosť má štíhle telo (diafýzu) a 2 hrubšie konce (epifýzy). Medzi diafýzou a epifýzami sa nachádzajú 2 metafýzy. Metafýza u detí je mäkká, chrupavkovitá a je miestom, odkiaľ kosť rastie do dĺžky – tzv. rastová štrbina. Jej poškodenie úrazom môže ovplyvniť rast kosti. Premena chrupavkovitej metafýzy na kosť (osifikácia) znamená dokončenie rastu kosti.
metakarpálny
záprstný, týkajúci sa jednej z 5-tich záprstných kostí ruky.
metakarpofalangeálny
týkajúci sa záprstia ruky (metakarpus) a článkov prstov (falang, phalanx) napr. metakarpofalangeálny kĺb (skratka MCP).
metakarpus
záprstie. Záprstie tvorí 5 záprstných (metakarpálnych) kostí označovaných skratkou MC I.-V., ktoré spájajú zápästie a prsty ruky. Často sú bolestivé hlavičky týchto kostí, ktoré trpia otrasmi pri práci s rôznymi nástrojmi. Záprstie na nohe sa volá metatarzus.
metatarsalgia
bolesť záprstných kostí nohy (metatarzy) vzniká ako dôsledok poklesnutia priečnej klenby nohy – priečne plochá noha. Bolesť hlavičiek metatarzov sa nazýva Mortonova neuralgia.
metatarsus
záprstie. Záprstie tvorí 5 záprstných (metatarzálnych) kostí označovaných skratkou MT I.-V., ktoré spájajú priehlavok a prsty nohy. Záprstie na ruke sa volá metakarpus.
metatarzálny
záprstný, týkajúci sa jednej z 5-tich záprstných kostí nohy.
metatarzofalangeálny
týkajúci sa priehlavku, záprstia nohy (metatarzus) a článkov prstov (falang, phalanx) napr. metatarzofalangeálny kĺb (skratka MTP).
medzistavcová platnička (disk)
medzistavcová platnička sa nachádza vždy medzi dvomi stavcami chrbtice a tlmí ich nárazy pri chôdzi, behu a skokoch. Je tvorená cirkulárnym prstencom (anulus fibrosus) a gelovitým jadrom (nucleus pulposus). S pribúdajúcim vekom platnička stráca tekutinu a tým svoju pružnosť. Tieto degeneratívne zmeny často vedú k poškodeniu cirkulárneho prstenca a tým k protrúzii alebo až herniácii disku (vyskočená platnička), ktoré spôsobujú útlak miechy alebo miechových koreňov.
migrujúca artritída
striedavý zápal rôznych kĺbov. Je typický pre reumatickú horúčku a často postihuje veľké kĺby ako koleno, členok, lakeť a zápästie. Bolesť, opuch a zápal kĺbu sa objavuje typicky po 3 týždňoch od streptokokovej angíny a býva sprevádzaný horúčkou.
migrujúca polyartritída
striedavý zápal rôznych kĺbov. Je typický pre reumatickú horúčku a často postihuje veľké kĺby ako koleno, členok, lakeť a zápästie. Bolesť, opuch a zápal kĺbu sa objavuje typicky po 3 týždňoch od streptokokovej angíny a býva sprevádzaný horúčkou. Synonymum je migrujúca artritída.
miecha
miecha je vlastne pokračovaním mozgu. Je uložená v chrbticovom kanáli a končí medzi 1. a 2. driekovým stavcom (L1/2). Z tohto miesta smerom nadol potom pokračuje už iba zväzok nervov nazývaný „konský chvost“ (cauda equina). To je dôvod prečo je lumbálna punkcia, kedy sa punkčná ihla pichá medzi 4. a 5. driekový stavec bezpečným zákrokom. Ak náš mozog predstavuje niečo ako „server“, miecha je „switch“, z ktorého vždy medzi 2 stavcami vystupujú vpravo aj vľavo miechové korene (spolu 31 koreňov). Tieto potom vytvárajú miechové nervy, ktoré vedú k jednotlivým svalom (myotóm), do presných oblastí kože (dermatóm) alebo k jednotlivým orgánom (viscerotóm) napr. 6. krčný nerv (C6) inervuje palec ruky, 2. hrudný nerv (Th2) inervuje srdce, Th6 inervuje žalúdok, Th10 obličky atď. atď.
mikrofraktúra
minimálna zlomenina, prasklina (fisúra), ktorá ihneď po úraze nie je zistiteľná RTG vyšetrením. Je viditeľná až s odstupom 1 týždňa, kedy sa jej okraje začnú prevápňovať.
mikrotrauma
minimálne, často mikroskopické poranenie. Je relatívne častá na zuboch, stavcoch chrbtice, kostiach nohy a pod. Aj mikrotrauma spôsobuje pacientovi rôzne ťažkosti (bolesť).
Milurit
alopurinol, liek na liečbu dnavej artritídy (dny)
mineralizácia
ukladanie minerálov (vápnik, fosfor, horčík a iné) do tvrdých tkanív tela (kosti, zuby). Porucha mineralizácie vedie k osteoporóze (prerednutie kosti) alebo osteomalácii (zmäknutie kosti).
miskovitá tvár (dish face)
vzniká ako následok zlomeniny jarmového oblúka (horná čeľusť) pri tzv. Le Fortovej zlomenine.
miechový šok
dôsledok úrazu, pri ktorom dochádza k nezvratnému transverzálnemu prerušeniu miechy. Mozog tak nemôže vysielať pokyny na perifériu a tiež nedostáva žiadne informácie z periférie. To vedie k porušeniu hybnosti a strate citlivosti pod poškodeným miestom, k ochrnutiu močového a análneho zvierača a k ďalším veľkým problémom ako napr. vegetatívne poruchy, porucha výživy tkanív a pod. Po 2-3 týždňoch sa stav o niečo zlepší.
Mobilat
antireumatikum na lokálne použitie (gel), podobne ako Aspirin a Acylpyrin obsahuje salicylovú kyselinu.
mobilita
pohyblivosť napr. mobilita končatiny, kĺbu a pod.
mobilizácia
včasná mobilizácia (rozhýbanie) je dôležitou úlohou rehabilitácie najmä po predchádzajúcej imobilizácii na lôžku, v sadre, na ortéze a pod. Ide o dôležitú prevenciu tromboembolickej choroby alebo atrofie svalov. Ako mobilizácia sa tiež označuje jeden zo zákrokov manuálnej medicíny. Na rozdiel od manipulácie ide o jemnejšiu cestu ako odstrániť blokádu kĺbov alebo stavcov chrbtice.
močová kyselina
ide o konečný produkt metabolizmu bielkovín (proteínov), ktorý sa z tela vylučuje obličkami. Zvýšená hladina močovej kyseliny v krvi (hyperurikémia) je príčinou ukladania jej kryštálikov v kĺboch, čo vedie k ich zápalu (dnavý zápal, dna), ale tiež k tvorbe močových kameňov (urolitiáza).
monoartritída
zápal jedného kĺbu. Na rozdiel od toho polyartritída postihuje mnoho kĺbov.
monocyt
ide o druh bielej krvinky. Zo všetkých leukocytov tvorí asi 2-8%. Vyvíja sa v kostnej dreni a po niekoľkodňovej cirkulácii v krvi opúšťa krvné riečisko a mení sa na makrofág. Makrofág cestou fagocytózy (požieranie cudzích buniek) zabezpečuje tzv. bunkovú imunitu organizmu. Zvýšený počet monocytov je charakteristický pre niektoré infekčné ochorenia napr. infekčnú mononukleózu.
Monoflam
diklofenak sodný, liek na liečbu bolestí svalov, kĺbov a kostí, nehormonálne antireumatikum.
Monteggiova fraktúra
zlomenina hornej 1/3 lakťovej kosti (ulna) so súčasným vykĺbením hlavičky vretennej kosti (radius). Porovnaj s Galeazziho fraktúrou.
Mortonova neuralgia
následkom dlhodobého statického preťažovania dochádza k poklesu priečnej klenby nohy a dostaví sa záchvatovitá neskôr trvalá bolesť záprstných kostí nohy (metatarzy) ako následok permanentného tlaku hlavičiek metatarzov o podložku. Bolesť napr. vyprovokuje aj tlak palca na chodidlo.
Movalis
meloxicam, liek na liečbu bolestí svalov, kĺbov a kostí, nehormonálne antireumatikum, liek s protizápalovým účinkom
mozog
latinsky cerebrum, grécky enkefalon je riadiaca jednotka, niečo ako „server“ našej centrálnej nervovej sústavy. Pozostáva z veľkého mozgu, medzimozgu, stredného mozgu, mozočku, Varolovho mostu a predĺženej miechy. Veľký mozog má 2 hemisféry (pologule), každá z nich sa skladá z čelového, spánkového, tylového a temenného laloku. Mozog je chránený 3 obalmi – mäkkou plenou, pavúčnicou a tvrdou plenou, medzi ktorými koluje mozgovo-miechový mok. Pokrytý je mozgovou kôrou, ktorá je „sídlom“ nášho vedomia, myslenia, pamäti a riadi náš pohyb, vnímanie, reč a zrak. Podkôrové centrá riadia vegetatívne funkcie ako dýchanie, krvný obeh, príjem potravy, telesnú teplotu ai.
MCP
MCP je skratka pre metakarpophalangeálny kĺb, ktorý spája prvý článok prsta ruky (phalanx) so záprstnou kosťou (matacarpus).
MTP
MTP je skratka pre metatarzophalangeálny kĺb, ktorý spája prvý článok prsta nôh (phalanx) so záprstnou kosťou (matatarzus).
MSM
skratka pre metylsulfonylmetán, látku ktorá obsahuje síru. Nachádza sa v zelenine, ovocí, mlieku a mäse. Síra ako prvok tvorí podstatnú zložku kĺbov, preto sa využíva na ochranu chrupavky v liekoch označovaných ako chondroprotektíva. MSM má tiež analgetický účinok.
mukoperiost
výstelka niektorých kostených dutín napr. ústnej alebo prínosových, v ktorých sliznica (mukóza) zrastá s okosticou (periost).
mus articularis
kĺbová myš je označenie pre úlomok chrupavky, ktorý v závislosti od svojej aktuálnej polohy v kĺbe prekáža jeho hladkému a nebolestivému pohybu.
musculi articulares
drobné svalové snopčeky, ktoré vrastajú do kĺbového puzdra z priľahlých svalov a svojim ťahom bránia jeho priškripnutiu pri maximálnom ohybe kĺbu.
musculi interossei
medzikostné svaly, ktoré sa nachádzajú medzi záprstnými kosťami ruky alebo nohy. Podieľajú sa na pohyboch prstov.
musculi lumbricales
lumbrikálne alebo červovité svaly sú 4 drobné svaly na ruke alebo nohe. Ohýbajú prvý článok prstov, ostatné články prstov vystierajú.
musculus (mn. č. musculi)
latinsky sval (svaly) je orgán, ktorý nám svojou kontrakciou t.j. priblížením obidvoch jeho koncov k sebe, umožňuje pohyb. Sval väčšinou začína na jednej kosti a končí pod kĺbom na druhej kosti a podľa tohto jeho umiestnenia potom spôsobuje ohyb (flexiu), vystretie (extenziu), odtiahnutie (abdukciu), pritiahnutie (addukciu), vonkajšiu rotáciu (extrarotáciu) alebo vnútornú rotáciu (intrarotáciu) končatiny. Svaly sa buď podieľajú na tom istom pohybe a spolupracujú tak ako agonisti, alebo je ich činnosť antagonistická t.j. jeden končatinu ohýba a druhý vystiera (napr. biceps a triceps na ramene). Priečne pruhované svaly zabezpečujú vôľou riadený pohyb končatín, hladké svalstvo vôľou neovládaný pohyb vnútorných orgánov.
musculus abductor
sval, ktorý vykonáva abdukciu t.j. odtiahnutie končatiny napr. na hornej končatine robí rozpaženie (odtiahnutie od tela).
musculus abductor digiti minimi manus
malý sval v brušku na malíčkovej hrane dlane (hypothenar), ktorý vykonáva abdukciu malíčka t.j. odťahuje ho od ostatných prstov.
musculus abductor digiti minimi pedis
sval na malíčkovej hrane chodidla, ktorý vykonáva abdukciu malíčka t.j. odťahuje ho od ostatných prstov.
musculus abductor hallucis
sval na palcovej (vnútornej) strane chodidla, ktorý vykonáva abdukciu palca t.j. odťahuje ho od ostatných prstov. Jeho správne napätie formuje tvar pozdĺžnej klenby nohy – predstavuje „tetivu na luku“, ku ktorému sa pozdĺžna klenba nohy prirovnáva.
musculus abductor pollicis brevis
krátky sval v brušku na palcovej strane dlane (thenar), ktorý vykonáva abdukciu palca ruky t.j. odťahuje ho od ostatných prstov.
musculus abductor pollicis longus
dlhý sval zo skupiny svalov na chrbtovej strane predlaktia, ktorý vykonáva abdukciu palca ruky t.j. odťahuje ho od ostatných prstov. Pomáha tiež pri vystieraní (extenzii) palca.
musculus adductor
sval, ktorý vykonáva addukciu t.j. pritiahnutie končatiny napr. na hornej končatine robí pripaženie (pritiahnutie k telu).
musculus adductor brevis
krátky sval na vnútornej strane stehna, ktorý sa spolu s inými adduktormi podieľa na pritiahnutí stehna k osi tela.
musculus adductor hallucis
sval na palcovej (vnútornej) strane chodidla, ktorý vykonáva addukciu palca t.j. priťahuje ho k ostatným prstom. Jeho správne napätie formuje tvar pozdĺžnej ale najmä priečnej klenby nohy.
musculus adductor longus
dlhý sval na vnútornej strane stehna, ktorý sa spolu s inými adduktormi podieľa na pritiahnutí stehna k osi tela. Okrem addukcie sa podieľa aj na ohybe a vonkajšej rotácii v bedrovom kĺbe.
musculus adductor magnus
najväčší sval na vnútornej strane stehna, ktorý sa spolu s inými adduktormi podieľa na pritiahnutí stehna k osi tela. Okrem addukcie sa podieľa aj na zanožení stehna v bedrovom kĺbe.
musculus adductor pollicis
dlaňový sval, ktorý priťahuje palec k ostatným prstom. Okrem addukcie robí aj opozíciu palca t.j. postaví ho oproti ostatným prstom. Tento pohyb a preto aj tento sval umožňuje ľuďom písať a používať množstvo nástrojov. Primáti tento pohyb nedokážu.
musculus biceps brachii
dvojhlavý sval na prednej strane ramena. Ohýba predlaktie smerom k plecu, ale podieľa sa aj na iných pohyboch v pleci. Robí tiež supináciu predlaktia t.j. rotačný pohyb, keď palec otočíme smerom od tela.
musculus biceps femoris
dvojhlavý sval na zadnej vonkajšej strane stehna. Ohýba nohu v kolene, priťahuje pätu k telu. Okrem flexie v kolene vykonáva tiež abdukciu stehna (odtiahnutie od osi tela) a vonkajšiu rotáciu predkolenia.
musculus brachialis
hlboký sval na prednej strane ramena, leží pod bicepsom. Ohýba predlaktie smerom k plecu.
musculus bulbospongiosus
sval panvového dna, ktorý u muža obopína bulbus penisu. Ovplyvňuje náplň krvi v penise pri erekcii, vypudzuje moč a spermie. U ženy obopína vestibulum vagíny a upína sa na klitoris. Ovplyvňuje náplň klitorisu a vyprázdnenie Bartholiniho žliaz.
musculus coracobrachialis
sval na vnútornej strane ramena. Ohýba (flektuje) rameno, robí teda predpaženie. Okrem toho priťahuje rameno k telu (addukcia).
musculus deltoideus
deltový sval, ktorý zvrchu obklopuje plece a dodáva mu jeho charakteristický oblý tvar. Vykonáva abdukciu ramena (najmä stredná tretina), predpaženie (predná tretina), zapaženie (zadná tretina), ale tiež robí rotáciu ramena. V kľude udržuje hlavicu ramennej kosti v jamke.
musculus digastricus
dvojbruškatý sval na prednej strane krku zo skupiny svalov nad jazylkou. Pridvihuje jazylku pri prehĺtaní (pri zatvorenej dolnej čeľusti) alebo otvára dolnú čeľusť (pri nehybnej jazylke).
musculus erector spinae
skupina svalov, ktorá začína v krížovej oblasti, prebieha po obidvoch stranách chrbtice a končí v oblasti krku a hlavy. Vzpriamuje chrbticu z predklonu alebo ju v stoji zakláňa resp. umožňuje nám vstať z ľahu na bruchu (čo je vlastne tiež záklon). Pri jednostrannej kontrakcii ukláňa trup vpravo alebo vľavo.
musculus extensor
sval vykonávajúci extenziu t.j. vystretie, napriamenie končatiny v kĺbe, ale tiež záklon trupu, zanoženie, zapaženie a pod.
musculus extensor carpi radialis
radiálny naťahovač zápästia. Sval na chrbtovej strane predlaktia, ktorý vykonáva radiálnu dukciu ruky (pohyb k palcovej strane), extenziu zápästia (vystretie predtým ohnutej ruky), rotáciu ruky smerom navon (supinácia) pri vystretom lakti a rotáciu ruky smerom dovnútra (pronácia) pri ohnutom lakti.
musculus extensor carpi ulnaris
ulnárny naťahovač zápästia. Sval na chrbtovej strane predlaktia, ktorý vykonáva ulnárnu dukciu ruky (pohyb k malíčkovej strane), extenziu zápästia (vystretie predtým ohnutej ruky).
musculus extensor digiti minimi
vystierač malíčka – sval na chrbtovej strane predlaktia, ktorý vystiera (extenduje) malíček.
musculus extensor digitorum
sval na chrbtovej strane predlaktia, ktorý vystiera, naťahuje predtým ohnutý II.-IV. prst ruky, robí aj extenziu zápästia. Začína na radiálnom epikondyle ramennej kosti (= tenisový lakeť).
musculus extensor digitorum brevis
krátky vystierač II.-IV. prsta nohy, nachádza sa na chrbtovej strane nohy.
musculus extensor digitorum longus
dlhý vystierač II.-IV. prsta nohy, ktorý sa nachádza na prednej strane predkolenia. Okrem extenzie prstov, robí aj dorzálnu flexiu nohy t.j. priťahuje špičku nohy ku kolenu. Pri obrne peroneálneho nervu toto chorý nedokáže, preto musí pri chôdzi ohnúť nohu v kolene a zdvihnúť ju vysoko od zeme („kohútia chôdza“).
musculus extensor hallucis brevis
krátky vystierač palca nohy, nachádza sa na chrbtovej strane nohy.
musculus extensor hallucis longus
dlhý vystierač palca nohy, nachádza sa na prednej strane predkolenia. Podieľa sa tiež na extenzii nohy (= dorzálna flexia) t.j. priťahuje špičku nohy ku kolenu. Pri obrne peroneálneho nervu toto chorý nedokáže, preto musí pri chôdzi ohnúť nohu v kolene a zdvihnúť ju vysoko od zeme („kohútia chôdza“).
musculus extensor indicis
vystierač ukazováka ruky, nachádza sa na chrbtovej strane predlaktia. Podieľa sa tiež na vystretí (extenzii) ruky v zápästí.
musculus extensor pollicis
vystierač palca ruky, nachádza sa na chrbtovej strane predlaktia. Okrem extenzie palca sa podieľa aj na abdukcii ruky t.j. jej pohybe smerom k palcovej strane.
musculus flexor
sval vykonávajúci flexiu t.j. ohnutie, ohyb končatiny v kĺbe, ale tiež predklon trupu, prednoženie, predpaženie a pod.
musculus flexor carpi radialis
radiálny ohýbač zápästia. Sval na dlaňovej strane predlaktia, ktorý ohýba zápästie najmä pri palci. Vykonáva tiež rotáciu ruky smerom dovnútra (pronácia). Začiatok má na mediálnom epikondyle lakťa (= golfový lakeť).
musculus flexor carpi ulnaris
ulnárny ohýbač zápästia. Sval na dlaňovej strane predlaktia, ktorý ohýba zápästie najmä pri malíčku. Začiatok má na mediálnom epikondyle lakťa (= golfový lakeť).
musculus flexor digiti minimi brevis
krátky ohýbač malíčka. Nachádza sa na dlaňovej strane ruky a spolu s inými svalmi tvorí bruško v dlani ruky pri malíčku (hypothenar). Na nohe sa nachádza na šľapaji na malíčkovej hrane nohy.
musculus flexor digitorum brevis
krátky ohýbač II.- V. prsta nohy. Nachádza sa na chodidle, jeho správne napätie podmieňuje tvar pozdĺžnej klenby nohy – predstavuje „tetivu na luku“, ku ktorému sa pozdĺžna klenba nohy prirovnáva.
musculus flexor digitorum longus
dlhý ohýbač II.-V. prsta nohy. Nachádza sa na lýtkovej strane predkolenia. Okrem flexie prstov vykonáva aj ohyb nohy smerom od kolena (plantárna flexia) a umožňuje nám tak výpon na špičky.
musculus flexor digitorum profundus
hlboký ohýbač prstov ruky, ohýba posledný článok prstov. Nachádza sa na dlaňovej strane predlaktia.
musculus flexor digitorum superficialis
povrchový ohýbač II.-V. prsta ruky, ohýba prostredný článok prstov. Nachádza sa na dlaňovej strane predlaktia. Jeho šľachy sa dajú nahmatať v dlani. Tento sval má začiatok na mediálnom epikondyle lakťa (= golfový lakeť). (Palec má svoj vlastný flexor).
musculus flexor hallucis
ohýbač palca nohy. Ohýbače palca sú dva: dlhý ohýbač palca začína na zadnej strane ihlice (vonkajšia strana lýtka) a ohýba 2. článok palca. Krátky ohýbač sa nachádza na vnútornej strane šľapaje a ohýba 1. článok palca.
musculus flexor pollicis
ohýbač palca ruky. Ohýbače palca sú dva: dlhý ohýbač palca začína na strednej časti vretennej kosti a ohýba 2. článok palca. Krátky ohýbač tvorí súčasť bruška palca (thenar) a ohýba 1. článok palca.
musculus gluteus
sedací sval. Sedacie svaly sú tri: 1). maximus je najväčší, ale aj najdôležitejší, lebo človeku umožňuje stáť vzpriamene „na dvoch“. Je to sval, na ktorom presedíme celé hodiny a tiež sval, v ktorom sa štartuje najdôležitejšia fáza kroku t.j. zanoženie. Vykonáva teda extenziu, abdukciu aj vonkajšiu rotáciu v bedrovom kĺbe. Pekný maximus je pre ľudí sexuálne veľmi atraktívny, je synonymom dobrého zdravia. Napr. opice ho majú len nevýrazný 2) medius je stredný, hlbšie uložený, pichajú sa do neho injekcie. Je súčasťou tzv. iliotibiálneho traktu, ktorý pri chôdzi zabezpečuje stoj na jednej končatine. 3) minimus je najmenší.
musculus gracilis
jemný, štíhly, gracilný sval na vnútornej strane stehna. Je súčasťou veľkej skupiny priťahovačov (adduktorov). Vykonáva nielen ohyb (flexiu), zanoženie (extenziu) a pritiahnutie (addukciu) stehna ale aj ohyb (flexiu) a vnútornú rotáciu (intrarotácia) v kolene.
musculus iliococcygeus
dvíhač konečníka (levator ani) vytvára svalové panvové dno a tvoria ho dva svaly 1) predný pubococygeus spája lonovú kosť s kostrčou a 2) zadný iliococcygeus spája panvovú kosť s kostrčou. Zdvihnutie konečníka má veľký význam pri defekácii, domočovaní (mikcii) ale aj pre sexuálny život. Oslabenie svalov panvového dna vedie k problémom s otehotnením, udržaním tehotenstva, k inkontinencii moču a stolice, k prolapsom maternice a konečníka.
musculus iliopsoas
ide vlastne o „sviečkovú“ t.j. najkrajší a najobľúbenejší sval všetkých kuchárov a konzumentov. Nachádza sa na obidvoch stranách driekovej chrbtice v bruchu pod črevami. Pri jednostrannej kontrakcii ohýba bedrový kĺb alebo ukláňa trup do strany. Pri obojstrannej kontrakcii psoasov sa predkloníme až po zem, pri vise na hrazde by sme zdvihli obidve kolená. Na psoase leží oblička a preto bolestivý sval (čo je veľmi časté!) napodobňuje ochorenie obličky. Keďže končí v triesle, jeho stuhnutie (skrátenie) môže spôsobovať aj bolesti triesla.
musculus infraspinatus
podhrebeňový sval, sval nachádzajúci sa pod hrebeňom lopatky. Vykonáva vonkajšiu rotáciu (extrarotáciu) v ramene a tvorí preto súčasť tzv. rotátorovej manžety, ktorá býva veľmi často preťažená alebo poranená.
musculus latissimus dorsi
najširší sval chrbta, ktorý trénuje každý kulturista. Začína na čiare medzi 7. hrudným stavcom (Th7) a krížami a upína sa na obidve ramenné kosti pričom vytvára charakteristickú zadnú riasu pazuchy. Vykonáva pripaženie (addukciu), ale aj zapaženie (extenziu) horných končatín. Vo vise nám umožňuje pritiahnuť sa k hrazde.
musculus levator ani
dvíhač konečníka tvorí svalovú časť panvového dna. Tvoria ho dva svaly: 1) predný pubococygeus spája lonovú kosť s kostrčou a 2) zadný iliococcygeus spája panvovú kosť s kostrčou. Zdvihnutie konečníka má veľký význam pri defekácii, domočovaní (mikcii) ale aj pre sexuálny život. Oslabenie svalov panvového dna vedie k problémom s otehotnením, udržaním tehotenstva, k inkontinencii moču a stolice, k prolapsom maternice a konečníka.
musculus longus colli
hlboký sval na prednej strane krku pri krčnej chrbtici, ktorý vykonáva predklon hlavy a jej úklony do strán.
musculus obliquus abdominis
šikmý brušný sval. Vonkajší šikmý brušný sval (obliquus externus) prebieha od dolných rebier k lonovej kosti šikmo dopredu v smere ako keď si chceme strčiť obidve ruky do vrecák. Priebeh vnútorného šikmého svalu (obliquus internus) je kolmý na vlákna vonkajšieho šikmého svalu. Dobrý stav šikmých svalov podmieňuje pevnosť brušnej steny. Vykonávajú rotáciu trupu, ale aj predklon trupu, pri vise na hrazde priťahujú panvu smerom nahor. Ich súčasnou kontrakciou zapíname tzv. brušný lis napr. pri močení, defekácii, dvíhaní ťažkých bremien a pod.
musculus obturatorius externus
sval zo skupiny šiestich vonkajších rotátorov stehna, rotuje stehno smerom navon. Je uložený hlboko pod veľkým sedacím svalom. Podieľa sa tiež na pritiahnutí stehna (addukcia) a jeho ohnutí v bedrovom kĺbe (flexia).
musculus obturatorius internus
sval zo skupiny šiestich vonkajších rotátorov stehna, rotuje stehno smerom navon. Je uložený hlboko pod veľkým sedacím svalom. Podieľa sa tiež na odtiahnutí stehna (abdukcia) a zanožení nohy v bedrovom kĺbe (extenzia).
musculus opponens digiti minimi
sval vykonávajúci opozíciu malíčka ruky voči ostatným prstom. Spolu s inými svalmi vytvára bruško na malíčkovej strane dlane (hypothenar). Umožňuje nám spraviť peknú „štipku“.
musculus opponens pollicis
sval vykonávajúci opozíciu palca ruky voči ostatným prstom. Spolu s inými svalmi vytvára bruško na palcovej strane dlane (thenar). Tento pohyb palcom opice nedokážu. Umožňuje nám uchopovať predmety do ruky (pero, sekeru atď.)
musculus palmaris longus
dlhý dlaňový sval, ktorý sa nachádza na prednej strane predlaktia. Napína palmárnu (dlaňovú) aponeurózu, pomáha pri ohybe lakťa a zápästia.
musculus pectineus
hrebeňový sval stehna. Ide o krátky priťahovač na vnútornej strane stehna, ktorý je dobre viditeľný pri maximálnej abdukcii (odtiahnutí) stehna do strany. Jeho natiahnutie alebo nadtrhnutie je najmä u futbalistov, hokejistov a tenistov častým zdrojom bolestí v triesle. Vykonáva aj ohyb stehna a jeho vonkajšiu rotáciu.
musculus pectoralis
prsný sval. Veľký prsný sval (pectoralis major) dáva prsnej oblasti typický tvar a tvorí prednú riasu podpazušnej jamky. Priťahuje rameno k telu (addukcia), ohýba ho (flexia) a rotuje smerom k telu (pronácia). Okrem toho je pomocným dýchacím svalom. Malý prsný sval (pectoralis minor) sa nachádza pod veľkým prsným svalom. Podieľa sa na pohyboch ramena, ale je tiež pomocným dýchacím svalom.
musculus piriformis
hruškovitý sval, jeden zo šiestich extrarotátorov stehna. Je uložený hlboko pod veľkým sedacím svalom. Okrem vonkajšej rotácie tiež stehno odťahuje od osi tela (abdukcia) a dolnú končatinu zanožuje (extenzia). Keďže pod piriformisom vystupuje z panvy sedací nerv, kŕč hruškovitého svalu býva jednou z príčin ischiasu.
musculus plantaris
jeden z lýtkových svalov, ktorý sa upína do päty spoločne s Achilovou šľachou. Ide o rudimentárny sval, ktorý postupne stratil svoj význam. Iba sa podieľa na flexii (ohybe) nohy aj predkolenia.
musculus popliteus
sval v podkolennej (popliteálnej jamke), ohýba predkolenie a robí jeho vnútornú rotáciu.
musculus pronator
sval vykonávajúci pronáciu t.j. rotačný pohyb predlaktia, keď sa naťahujeme za predmetom v snahe uchopiť ho. V dolnej časti predlaktia je štvorcový pronátor (pronator quadratus), v hornej časti predlaktia oblý pronátor (pronator teres).
musculus quadratus plantae
štvorcový sval na chodidle nohy (planta). Ohýba prsty nohy smerom nadol a udržiava pozdĺžnu klenbu nohy.
musculus quadriceps femoris
mohutný štvorhlavý sval na prednej strane stehna, ktorý sa cez jabĺčko upína na predkolenie (do drsnatiny píšťaly). Kvadriceps vykonáva extenziu kolena a umožňuje nám tak napr. kopnúť do lopty, vystupovať nahor po schodoch, do kopca a pod. Jedna zo štyroch jeho hláv – priamy sval (rectus femoris) okrem toho ohýba končatinu v bedrovom kĺbe. Kvadriceps po dlhšej imobilizácii v sadre alebo ortéze pomerne rýchlo podlieha atrofii, zoslabuje, čo negatívne vplýva na jeho funkciu. Výbornou prevenciou je drill quadricepsu t.j. ohyb nohy v triesle 1000x za deň.
musculus rectus abdominis
priamy sval brucha prebiehajúci stredom brucha, ktorý u športovcov vytvára v podkoží typické „tehličky“. Pravá a ľavá časť svalu sú spojené stredovou čiarou a opticky „prerušené“ pupkom. Súčasný sťah obidvoch častí priameho svalu spôsobí predklon trupu alebo pri vise na hrazde zdvihne obidve stehná. Pri sťahu pravej alebo ľavej časti pomáha pri úklonoch trupu do strán.
musculus rectus capitis posterior
priamy sval na zadnej strane krku patriaci do skupiny hlbokých extenzorov (vzpriamovačov) šije. Zakláňa hlavu napr. keď sa zdvíhame z pozície na bruchu. Ide o 2 krátke svaly (veľký – major a malý – minor), ktoré spájajú 1. a 2. krčný stavec so záhlavím.
musculus sartorius
krajčírsky sval. Ide o dlhý úzky sval prechádzajúci od panvy krížom ponad štvorhlavý sval na vnútornú stranu kolena.
Pomáha pri ohybe (flexia), odtiahnutí (abdukcia) a vonkajšej rotácii (extrarotácia) v bedrovom kĺbe, ale tiež pri ohybe (flexia) a vnútornej rotácii (intrarotácia) kolena.
musculus scalenus
ide o 3 šikmé (scalenus) svaly na prednej strane krku – predný scalenus (anterior), stredný scalenus (medius) a zadný scalenus (posterior), ktoré sa upínajú na 1. a 2.rebro. Predkláňajú a ukláňajú hlavu do strán. Medzi svalmi je úžina, ktorou prechádza podkľúčková tepna a nervový zväzok pre hornú končatinu. Zvýšené napätie alebo až kŕč skalenov vedie k útlaku tepny aj nervov a vzniká tzv. skalenový syndróm.
musculus semimembranosus
poloblanovitý sval na vnútornej zadnej strane stehna. Pomáha pri zanožení (extenzia) a pritiahnutí (addukcia) stehna, ale tiež pri ohybe (flexia) a vnútornej rotácii (intrarotácia) predkolenia.
musculus semitendinosus
pološľachovitý sval na vnútornej zadnej strane stehna. Pomáha pri zanožení (extenzia) a pritiahnutí (addukcia) stehna, ale tiež pri ohybe (flexia) a vnútornej rotácii (intrarotácia) predkolenia.
musculus subscapularis
podlopatkový sval nachádzajúci sa medzi lopatkou a hrudným košom, hmatný je v podpazušnej jamke. Priťahuje rameno k telu (addukcia) a robí vnútornú rotáciu v ramene (intrarotácia).
musculus supraspinatus
nadhrebeňový sval, nachádza sa v jame nad hrebeňom lopatky. Odťahuje rameno od tela (rozpaženie, abdukcia) a stabilizuje ramenný kĺb v kĺbnej jamke.
musculus tensor fasciae latae
napínač širokej fascie, sval na bočnej strane stehna, ktorý patrí medzi tzv. pelvifemorálne stabilizátory t.j. svaly, ktoré stabilizujú panvu a stehno pri chôdzi alebo pri stoji na jednej nohe. Pomáha pri ohybe (flexia), odtiahnutí (abdukcia) a vnútornej rotácii (intrarotácia) stehna a udržuje napriamenie (extenziu) v kolennom kĺbe.
musculus teres
oblý sval, ktorý spája lopatku s ramennou kosťou. Malý oblý sval – teres minor – vykonáva vonkajšiu rotáciu ramena (extrarotácia). Veľký oblý sval – teres major – vykonáva zapaženie (extenziu) hornej končatiny, pomáha priťahovať končatinu k trupu (addukcia) a robí vnútornú rotáciu ramena (intrarotácia).
musculus triceps brachii
trojhlavý sval nachádzajúci sa na zadnej strane ramena. Každá z 3 hláv má svoj začiatok na rôznych miestach pleca, úpon však majú spoločný v oblasti lakťa. Triceps vystiera končatinu predtým ohnutú v lakti (extenzia predlaktia). Dlhá hlava pomáha priťahovať rameno k telu (addukcia).
musculus triceps surae
trojhlavý sval, ktorý dáva ľudskému lýtku (na rozdiel od zvierat) jeho charakteristický mohutný tvar. Jeho rozvoj u človeka súvisí so vzpriameným postojom a chôdzou „po dvoch“. Sval sa prostredníctvom Achillovej šľachy upína zhora do päty. Jeho kontrakcia nás dvíha na špičky, dovoľuje nám vyskočiť, odráža nás vpred pri chôdzi a dodáva nášmu kroku alebo skoku „švih“, rýchlosť a razanciu.
muskulokutánny
svalovo – kožný, týkajúci sa svalov a kože napr. muskulokutánny nerv.
muskuloskeletálny
svalovo – kostrový, týkajúci sa svalov a kostry napr. muskuloskeletálny systém t.j. kosti, kĺby a svaly nášho tela.
myalgia epidemica
bolesti svalov epidemického pôvodu. Ide o akútne vírusové ochorenie Coxsackie vírusom s horúčkou a silnými bolesťami svalov, obzvlášť tých na hrudníku. Preto sa táto choroba nazýva tiež pleurodýnia (pleura – pohrudnica, dýnia – bolesť).
myalgia
bolesť svalov. Bolesť svalov má najčastejšie funkčný pôvod t.j. svaly bolia z nadmerného používania, z preťaženia a to najmä ako následok statického preťaženia napr. myalgia svalov krku po práci s predklonom hlavy. Myalgia môže mať aj úrazový pôvod – natiahnutie, natrhnutie alebo pomliaždenie svalu. Spolu s bolesťami kĺbov sa myalgia často objavuje v rámci chrípky a iných viróz.
myelitída
zápal miechy, ale tiež zápal drene napr. encefalomyelitída je zápal mozgu a miechy, osteomyelitída je zápal kosti a kostnej drene.
myelo-
= so vzťahom k mieche alebo kostnej dreni napr. myelopatia je ochorenie miechy alebo tiež ochorenie kostnej drene (v minulosti lekári považovali za dreň všetko, čo bolo uzatvorené v kostiach teda aj miechu aj kostnú dreň, ale aj mozog).
myeloaplazia
kým aplázia je úplná porucha vývoja vo všeobecnosti, myeloaplázia je úplná porucha vývoja krvných buniek v kostnej dreni. Ako aplastická anémia sa označuje úplná porucha vývoja červených krviniek.
myeloblast
nezrelá biela krvinka, vyskytuje sa len v kostnej dreni. Z myeloblastu vzniká promyelocyt a z neho potom myelocyt.
myelocyt
bunka kostnej drene patriaca k bielemu krvnému radu buniek (myelon = dreň, cytos = bunka).
myelodysplazia
porucha dozrievania krvných buniek v kostnej dreni
myelogram
výsledok vyšetrenia kostnej drene, ktorý stanovuje percentuálne zastúpenie buniek jednotlivých vývojových štádií červeného a bieleho krvného radu, tiež krvných doštičiek.
myelokéla
vrodená vada s prolapsom miechy (prietrž), teda stav, kedy sa miecha vyklenuje mimo miechového kanála.
myeloschisis
rozštep miechy, vrodená vývojová porucha.
myelotoxický
poškodzujúci kostnú dreň napr. myelotoxické lieky.
myodýnia
bolesť svalov, častejšie sa však používa pojem myalgia.
myogelóza
lokalizované zatvrdnutie niektorých svalových vlákien, bolestivý „uzlík“ vo svale. Vzniká ako následok dlhodobého funkčného preťažovania svalov, veľmi často sa vytvorí napr. v trapézovom svale, v extenzoroch ruky na predlaktí a pod. Modernejšie pomenovanie myogelózy je trigger point (TrP) – spúšťový bod.
myogénny
svalového pôvodu napr. myogénne bolesti sú bolesti svalového pôvodu.
myorelaxancia
lieky uvoľňujúce tonus svalov (zvýšený ale aj normálny). Využívajú sa na uvoľnenie stuhnutých, kŕčovitých (spastických) svalov napr. pri lumbagu. Užívajú sa najmä na noc alebo vtedy, keď chorý môže zostať po celý deň na lôžku. Ináč by pohyb pri zníženom tonuse svalov mohol spôsobiť ďalšie zhoršenie choroby, keďže svaly majú okrem iného fixačnú, stabilizačnú funkciu. V praxi sa najčastejšie používa Mydocalm, Dorsiflex a Sirdalud, ale myorelaxačný účinok má aj Guajacuran, Diazepam, Lexaurin a iné anxiolytiká.
myositis ossificans
zápalové ochorenie svalov, pri ktorom dochádza ku tvorbe kostného tkaniva (osifikácii) vo svaloch. Ide o patologické hojenie svalov často ako následok úrazu.
myozitída
zápal svalu, ktorý sa prejavuje bolesťou, stuhnutosťou a svalovou únavou. Ako polymyozitída sa označuje generalizovaný zápal svalov postihujúci mnoho alebo väčšinu svalových skupín. Môže mať reumatický pôvod.
myška kĺbová (mus)
latinsky mus articularis je označenie pre úlomok chrupavky, ktorý v závislosti od svojej aktuálnej polohy v kĺbe prekáža jeho hladkému a nebolestivému pohybu.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24